• Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life

Adecco je multinacionalna kompanija sa sedištem u Cirihu, a naša glavna delatnost je pružanje usluga na polju ljudskih resursa. Prisutni smo u preko 60 zemalja širom sveta, sa preko 6600 kancelarija i preko 37 000 interno zaposlenih. U svetu svakog dana više od 750000 osoba preko Adecco-a nađe posao, što nas čini svetskim liderom u oblasti ljudskih resursa. Spadamo u prvih 5 poslodavaca na svetu, sa 145 000 klijenata na dnevnom nivou.
Još

Seminar o Staff leasing-u i radu privatnih agencija za zapošljavanje

Kompanija Adecco Srbija je u petak 11.10.2013., uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, EUROCIETT-a i Adecco Grupe, organizovala seminar sa temom Staff leasing i rad privatnih agencija za zapošljavanje.

Narodna skupština je 20. februara 2013. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 181 o privatnim agencijama za zapošljavanje. Kako bi svojim klijentima i saradnicima približila ovu temu, ali i pravce u kojima će se razvijati novi zakon koji će regulisati ovu oblast, kompanija Adecco je organizovala seminar o Staff leasing-u i radu privatnih agencija za zapošljavanje, koji proizilazi iz ove konvencije.

Govornici na ovom skupu bili su: predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Snežana Bogdanović i Vera Božić Trefalt, Bettina Schaller Bossert, predstavnica Adecco grupe, Marko Kolenc, generalni direktor kompanije Adecco Srbija i Sandro Pettineo iz Eurociett-a. Teme koje su obrađene bile su Staff leasing u praksi i razvoju biznisa - najbolja praksa u Evropskoj uniji, problemi u primeni i rešenja, Etički kodeksi u Staff leasingu i najbolje prakse u EU zakonodavstvu, ali i odredbe našeg Zakona koji reguliše ovu oblast kroz obrazloženje Konvencije međunarodne organizacije rada 181 o agencijama za zapošljavanje i primena konvencije.

Pored predavanja, u drugom delu seminara, svi prisutni imali su priliku da svojim komentarima, pitanjima i sugestijama i sami učesvtuju u procesu kreiranja ovog novog zakonskog rešenja.

Adecco Way To Work