Sigurnost i privatnost

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti zaposlenih i ugovarača

Dobrodošli u Adecco Outsourcing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, PIB: 103866505, MB: 20037903, br. dozvole kod Ministarstva 022-03-00025/2005-03 i povezana društva. Radujemo se saradnji s vama kako bismo vam pomogli u daljem razvoju vaše karijere. U vlasništvu kompaije Adecco Outsourcing doo nalaze se još kompanije Adecco Human Resources dooBeograd, Ulica Vladimira Popovića 40, MB: 20469382, PIB 106976073 i Adecco Staffing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, MB 21386260, PIB 110784725 (u daljem tekstu zajedno označeni kao Adecco). Kako biste i očekivali od nas, u svrhu urednog pružanja usluga mi prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti.

Adecco se obvezuje štititi i poštovati vašu privatnost. U ovoj Izjavi o zaštiti podataka o ličnosti zaposlenih i ugovarača opisana su vaša prava o privatnosti u odnosu na vaše podatke koje obrađujemo kao i koraci koje preduzimamo kako bismo zaštitili vašu privatnost. Svjesni smo da je tekst dugačak, ali vas uprkos tome molimo pročitajte ovu Izjavu vrlo pažljivo. Niže se nalazi sadržaj kao pomoć u traženju željenih delova Izjave.

Sadržaj

Obrazloženje pojmova
Koje podatke o ličnosti Adecco prikuplja i obrađuje?
U koju svrhu koristimo vaše podatke o ličnosti?
Zašto i na osnovu čega koristimo podatke o ličnosti?
Da li ste obavezni dati podatke o ličnosti koje tražimo?
Obrađujemo li vaše podatke o ličnosti bez ikakvog ljudskog posredovanja?
Koliko dugo čuvate moje podatke o ličnosti?
Prenosimo li vaše podatke o ličnosti trećima?
Prenosimo li vaše podatke o ličnosti izvan Republike Srbije?
Koja su vaša prava?
Da li vršimo bilo kakav nadzor?
Kakva je zaštita podataka o ličnosti u Adeccovim sistemima?
Kako nas možete kontaktirati?
Kako menjamo ovu Izjavu?

Obrazloženje pojmova

Pre svega trebamo pojasnili značenje pojedinih termina u ovoj Izjavi.

Možda se čini očiglednim, ali u ovoj Izjavi obraćaćemo vam se sa „Vi“.
Kada govorimo o „nama“ ili „društvu“ mislimo na Adecco i s njim povezana društva.

Adecco u Srbiji je deo Adecco Grupe, najvećeg pružaoca usluga s područja ljudskih resursa na svietu. Putem svojih različitih društva i poslovnih linija Adecco Grupa pruža različite usluge s područja ljudskih resursa (Human Resources) kao što su: zapošljavanje, ustupanje radnika, obrada plata, traženje i selekcija kadrova, testiranja, karijerne transformacije, razvoj talenta, osposobljavanje i obrazovanje, outplacement, usluge HR administracije i konsaltinga i međunarodna mobilnost („naše delatnosti“).

U obavljanju naših delatnosti koristimo nekoliko IT sistema. U nekim slučajevima Adecco pruža kandidatima/osoblju Self Service Portal („Portal“).

Konačno, ovo je Izjava o podacima o ljudima kao što ste vi i vaša porodica. Sadrži činjenice o vama, ali i mišljenja drugih o vama i vaša mišljenja (npr. „Ja sam ljubitelj fudbala“). Ne radi se o podacima o Adeccu (iako se ponekad ovi podaci preklapaju). Ova vrsta podataka se ponekad naziva „podaci o ličnosti“, lični identifikacioni podaci“ ili „OIP“. U ovoj Izjavi koristimo naziv „podatak o ličnosti“.

Koje podatke o ličnosti Adecco prikuplja i obrađuje?

Podatke o ličnosti koje Adecco prikuplja i obrađuje uključuje, ali nije ograničeno na:

 • vaše ime, datum i mjesto rođenja, podatke za kontakt i kvalifikacije (obrazovanje, kursevi i stažiranja), dokumente koji dokazuju vaš identitet i pravo na rad i sve druge podatke koje ste naveli u vašoj biografiji;
 • ako se prijavite na Portal koristeći vaš LinkedIn ili bilo koji nalog na društvenim mrežama: podatke vašeg profila;
 • ako nas kontaktirate sačuvaćemo zapis o toj korespondenciji
 • povratne informacije o vama našeg osoblja i trećih osoba; mi obično čuvamo i zapis kada vi dajete povratne informacije o drugima;
  vaše povratne informacije o nama i našim uslugama kroz naše istraživanje zadovoljstva;
 • takođe prikupljamo podatke o vašim posetama našim internet stranicama/Portalu uključujući (bez ograničenja na) vašu IP adresu, podatke o pretraživaču, vremenske oznake, lokacije, podatke o prometu u državi, lokacijske podatke, mrežne dnevnike i ostale komunikacijske podatke te izvore kojima pristupate. Pomoću ovih podataka olakšati ćemo Vam korištenje naših sistema;
 • kada počnete za nas obavljati poslove, Adecco će prikupljati sledeće:
  • podatke o polu, državljanstvu, fotokopiju ličnih dokumenata (kada je to neophodno), podatke o adresi, dokumentaciju kojom ostvarujete pravo na rad na mestima na kojima ćete raditi (vize, radne dozvole i slično);
  • podatke u vezi plate, kao što su podaci o bankovnom računu, socijalnom osiguranju ili broju socijalnog osiguranja, matičnom broju, poreski broj i identifikacione brojeve, podatke o vašoj plati i bonusima kao i dobrovoljne obustave na vašoj plati (na primer trošak članarine u sindikatu);
  • podatke o evidenciji rada, vrieme provedeno na projektima, podatke o treningu, promocijama, istragama i disciplinskim merama;
  • podatke o Vašem korišćenju našeg IT sistema i prostorija uključujući sistem nadzornih video kamera (CCTV) i sistem ulaznih vrata;
  • podatke o izdržavanim članovima porodice;
  • podatke o putovanjima (podatke o putu, podatke o kreditnim karticama, broj pasoša, podatke o nastalim troškovima) u svrhu pripreme i organizovanja svih potrebnih aktivnosti vezanih uz službena putovanja (npr. rezervacije aviokarata, karata za voz hotelske rezervacije, najam vozila) i uz naknadu troškova putovanja;
  • fotografije i video zapise vaše prisupnosti na treninzima ili sličnim događajima (na tim događajima imaćete mogućnost tražiti da vas se ne snimaju ili fotografišu);
  • fotografije i snimke za potrebe interne komunikacije, kao što su email, objave, vesti na Globalnom Intranetu;
  • informacije o treninzima koje ste pohađali tokom angažovanja u kompaniji Adecco, procena kompetencija i radnog učinka na bazi godišnjih intervjua, ako je neophodno, vaš individualni plan razvoja na radnom mestu;
  • detalje koji se odnose na invalidnost i bilo koje uslove koje moramo da pripremimo za vas na radnom mestu; i
  • u nekim slučajevima prikupljaćemo druge osetljive podatke, osim podataka koje se odnose na invalidnost, kada je to dozvoljeno zakonom;

U koju svrhu koristimo vaše podatke o ličnosti?

Adecco prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti:

 1. kako bi Vam pružili usluge koje od nas očekujete, kao što su traženje odgovarajućih radnih zadataka, pomoć kod osposobljavanja ili olakšavanje postupka prijave na nove radne zadatke. Ovo uključuje obaveštavanje o budućim mogućnostima rada putem elektronske pošte, telefona, pošte i/ili drugih komunikacijskih metoda;
 2. za dalji razvoj i poboljšavanje naših sistema/procesa; to se sprovodi u kontekstu novih informacijsko-tehnoloških (IT) sistema i postupaka tako da obavijesti o vama će biti korišćene kod testiranja onih novih IT sistema i postupaka kada s imaginarnim podacima (tzv. dummy data) nije moguće u celosti ostvariti delovanje novog IT sistema.
 3. u svrhu proučavanja i statistička te analitička istraživanja, na primer za upoređivanje efikasnosti postavljanja saradnika s klijentima u različitim poslovnim sektorima i geografskim područjima te za identifikaciju faktora koji bi mogli uticati na te identifikovane razlike;
 4. za prenos podataka trećim stranama (videti ispod);
 5. za ispunjavanje pravnih obveza kada je to potrebno;
 6. kada počnete za nas obavljati poslove, kako bismo izvršili naše dužnosti poslodavca ili naručioca (u slučajevima pojedinih ugovarača) i
 7. kada počnete obavljati poslove za nas:
  • a. kako bi osigurali poštovanje Vašeg ugovora o radu ili ugovora o pružanju usluga, kao i svih drugih ugovora i pravila koji uređuju radni ili ugovorni odnos
  • b. kako bi održavali i unapredili administraciju talenata (uključujući i potrebe analize radne snage)
  • c. kako bi sprovodili druge aktivnosti ljudskih potencijala (uključujući organizaciju rada, organizaciju izostanaka s posla, osposobljavanje/upravljanje ljudskim resursima, upravljanje troškovima, disciplinski postupci)
  • d. za potrebe upravljanja deonicama i drugom imovinom na koju možda imate pravo
  • e. za unapređenje sigurnosti i zaštite ljudi, radnih prostorija, sistema i imovine
  • f. za nadzor usklađivanja sa internim pravilnicima i postupcima
  • g. za upravljanje komunikacijskim i drugim sistemima Adecco Grupe (uključujući interne baze podataka za kontakt)
  • h. za istragu i davanje odgovora na incidente i pritužbe
  • i. u slučajevima postojanja fotografija ili video zapisa sa treninge osposobljavanja, za potrebe unutrašnjeg izveštavanja o provođenju treninga i sadržaju istih (na primer u unutrašnjim ažuriranjima), kao i za traženje sličnih treninga interno i trećim stranama; ili
  • j. za učestvovanje u potencijalnim ili aktuelnim kupovinama ili prodajama, ili zajedničkim poduhvatima, cele ili dela poslovne aktivnosti ili samog društva, ukoliko to bilo koji član Adecco Grupe želi
  • k. radi potencijalnih poklona,
  • l. za rođendanske čestitke i/ili specijalne prilike
  • m. radi izbora zaposlenog kvartala,
  • n. za potencijalne novogodišnje poklone za maloletna lica

Zašto i na po kom osnovu mi koristimo podatke o ličnosti?

Zakonom smo dužni imati osnovu za obradu vaših podataka o ličnosti. Pravni osnov može biti:

1.Izvršenje ugovora ili preduzimanje koraka za zaključenje ugovora

Kada ste već radili ili treba da započnete angažovanje u kompaniji Adecco, naša obrada profesionalnih informacija za sve svrhe je bazirana na osnovama za obradu kao što su izvršenje ugovora ili radi zaključivanja ugovora (svrhe (1, 6 i 7). Ove usluge mogu biti obezbeđivanje prijavljivanja na odgovarajuće poslove ili pomoć i asistiranje pri treningu i procesu apliciranja.

2. Ispunjenje pravne obaveze

Ponekad obrada je neophodna radi ispunjenja pravne ili regulatorne obaveze (svrha 6). Javne vlasti, kao što su poreske, finansijske ili zaštita podatka o ličnosti mogu zahtevati podatke o ličnosti od nas i dati nam zakonski razlog da objavimo podatke o vama (npr. radi sprečavanja ili otkrivanja krivičnog dela). U ovim okolnostima, primorani smo od strane zakona da dostavimo vlastima vaše podatke.

3.Ispunjenje legitimnog interesa

Obrada je neophodna radi ostvarivanja legitimnih interesa kompanije Adecco i njenih zaposlenih osnovnih prava da vode poslovanje na način koji ne utiče posebno na vaše interese ili osnovna prava i slobode (svrha 1, 3, 4, 5, 6, 7 ). Ovo znači da kada je obrada neophodna rado ispunjenja legitimnog interesa kompanije Adecco, mi balansiramo između vašeg interesa ili osnovnih prava i sloboda nasuprot naših legitimnih interesa obrade. Ovo obezbeđuje da ne obrađujemo podatke na način da vaš interes i osnovna prava prevazilaze naš interes interes u takvoj obradi.

Mi ćemo obrađivati podatke o ličnosti izvan napred navedenih osnova samo uz vašu saglasnost, što je dodatni osnov za obradu.

Jeste li nam obvezni dati podatke o ličnosti koje tražimo?

Pribavljanje Vaših podataka o ličnosti je uslov koji je potreban za sklapanje i/ili održavanje ugovornog odnosa s Vama stoga ste nam dužni pružiti Vaše podatke o ličnosti.

Ukoliko nam ne pružite Vaše podatke o ličnosti nećemo biti u mogućnosti ostvariti radni ili ugovorni odnos, odnosno nećete biti u mogućnosti učestvovati u određenim procesima vezanima za povratne informacije ili razvoj karijere (što takođe nije u skladu s našim ugovornim odnosom).

Obrađujemo li vaše podatke o ličnosti bez ikakvog ljudskog posredovanja?

Da, obrađujemo vaše podatke o ličnosti bez ljudskog posredovanja. Adecco može koristiti automatizovane sisteme/obrade i automatizovano donošenje odluka (kao što je profilisanje) kako bi poslovnim klijentima i vama pružili tražene usluge. Na primer, kada naši poslovni klijenti traže kandidate za posao možemo pretražiti naše postojeće liste kandidata korišćenjem automatizovanih kriterijuma kako bismo sastavili popis odabranih kandidata koji rangira kandidate koji na najbolji način zadovoljavaju potrebe poslovnog klijenta.

Koliko dugo čuvate moje podatke o ličnosti?

Adecco može (u nekim slučajevima je dužna, zavisi od vrste podataka) čuvati Vaše podatke o ličnosti nekoliko godina nakon završetka radnog odnosa. Uopšteno, mi čuvamo vase podatke o ličnosti koje se odnose na poreze, ugovore o radu, prijavu i odjavu na obavezno osiguranje, praćenje radnog vremena, sertifikate za bezbednost i zdravlje na radu … i svu ostalu dokumentaciju koja sadrži podatke o radniku koji više nije zaposleni (originala dokumentacija na osnovu kojih je izvršen unos podataka u dosije zaposlenog i čuva se trajno) i bilo koje finansijske informacije (uključujući payroll i podatke vezane za plaćanja i slično.) trajno i druge podatke o ličnosti 5 godina. Mi zadržavamo osetljive podatke samo onoliko koliko je neophodno.

Prenosimo li vaše podatke o ličnosti trećima?

Kako smo ranije naveli, otkrivamo vaše podatke o ličnosti trećima kako bi ispunili ranije navedene svrhe. To činimo u sledećim slučajevima:

 • Dobavljačima. Možemo, na primer, uključiti dobavljača da za nas obavlja administrativne ili operativne poslove kako bi unaprijedili odnos s vama. Dobavljač(i) će biti vezani ugovornim i zakonskim obvezama u svrhu zaštite povjerivosti vaših podataka o ličnosti te će imati pristup samo vašim podacima o ličnosti za potrebe obavljanja njihovih funkcija; relevantni dobavljači su naročito informacijsko-tehnološki (IT) dobavljači ( koji pružaju ili su podrška našim IT sistemima, uključujući podatke o vama), društva za upravljanje poslovnim objektima (brinu o fizičkoj sigurnosti u našim poslovnim objektima stoga će biti upoznati s vašim identitetom kako bi vi imali pristup našim poslovnim objektima) pružaoci usluga s područja ljudskih resursa (Human Resources) koji obrađuju plaćanja i naknade u naše ime, na primer catering za saradnike i kolege na licu mjesta, pružaoci usluga putovanja (koji organizuju putovanja za naše saradnike i kolege) ili pružaoci usluga finansijskog i računovodstvenog menadžmenta (koji bi mogli obrađivati podatke o ličnosti o kolegama i saradnicima u svrhu obračuna plata i potraživanja), osiguravajuće kompanije u slučaju kada želimo da vas uključimo u šemu osiguranja.
 • Drugim članovima Adecco Grupe koji se nalaze u drugim zemljama. Oni se nalaze u ili izvan Europske Unije: različiti članovi grupe izvršavaju različite funkcije stoga vaše podatke o ličnosti delimo s njima iz različitih razloga:
  • Podatke delimo drugim članovima Adecco Grupe koji pružaju IT usluge Adecco društvima širom svijeta; te se IT funkcije nalaze u Francuskoj Pragu i Amsterdamu
  • Podatke delimo sa sedištem Adecco Grupe u Švicarskoj za potrebe organizovanja radne snage, budžetiranja i povratno informisanje; sedište Adecco Grupe u Švajcarskoj takođe podatke može koristiti kako bi Vam pružilo nove mogućnosti u Adecco Grupi ili s klijentima.
  • Podatke delimo drugim Adecco društvima širom sveta gde ste pokazali interes za prilike koje nudi tržište ili ukoliko Adecco Grupa prepozna da posedujete određene veštine potrebne ili korisne na tom tržištu. Popis država u kojima poslujemo dostupan je na našoj internet stranici https://www.adecco.com prilikom korištenja funkcije „choose your country“
 • Našim poslovnim klijentima/budućim poslodavcima: delićemo vaše podatke o ličnosti našim poslovnim klijentima koji nude poslove/zadatke koje bi vas mogli zanimati, odnosno koji su zainteresovani vašim profilom, za kolege ovo uključuje situacije kada radite na licu mesta sa našim klijentima. Oni su obavezni ugovornim i drugim obavezama o poverljivosti u odnosu na vaše podatke o ličnosti;
 • Delićemo vaše podatke o ličnosti državnim organima, policiji, regulatornim ili telima za sprovođenje zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procjene, da smo zakonski obavezni odnosno ovlašćeni tako postupiti ili ukoliko bi to bilo razumno učiniti, i
 • Kao deo dubinske analize koja se odnosi na (ili se primenjuje) spajanje, sticanje ili druge poslovne transakcije možda ćemo morati dati vaše podatke o ličnosti potencijalnom prodavcuu ili kupcu, novom pružatelju usluga te njihovim savetnicima.

Prenosimo li vaše podatke o ličnosti izvan Europske unije?

Možemo prenositi i obrađivati vaše podatke o ličnosti u jednoj ili više drugih zemalja, unutar ili izvan Europske unije. Popis država u kojima poslujemo dostupan je na našoj internet stranici https://www.adecco.com prilikom korišćenja funkcije „choose your country“.

Vaše podatke prenositi ćemo izvan Republike Srbije samo u zemlje za koje Vlada Republike Srbije odluči da osiguravaju odgovarajući nivo zaštite.

Koja su vaša prava?

 • Pravo na pristup i dobijanje kopije vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju

Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od vaših podataka o ličnosti. U slučaju kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti, imate pravo pristupa vašim podacima o ličnosti i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam dostavimo elektronsku kopiju vaših podataka. U određenim ograničenim okolnostima imate takođe pravo da zahtevate prenos podataka o ličnosti, što znači, da će ih mi dostaviti trećoj strani po vašem zahtevu.

 • Pravo na ispravku vaših podataka o ličnosti

Ukoliko dokažete da podaci o ličnosti koje posedujemo o vama nisu tačni, možete zatražiti ispravku netačnih podataka o ličnosti koje se na vas odnose. Predlažemo da pristupite self-service Portalu i ukoliko je moguće direktno ažurirate vaše podatke o ličnosti.

 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“):

Ukoliko nemamo obavezu da zadržimo ili obrađujemo podatke iz bilo kog drugog razloga, možete zatražiti da prestanemo ili ograničimo obradu ili obrišemo (neke ili sve) vaše podatke o ličnosti.

 • Pravo na ograničenje

U određenim situacijama, imate pravo da ograničite obradu vaših podataka o ličnosti. Međutim, u nekim slučajevima takvo ograničenje može ograničiti Usluge koju dobijate od nas.

 • Pravo na prigovor

Ukoliko se Adeccova obrada vaših podataka o ličnosti temelji na legitimnom interesu Adecca (i na niti jednoj drugoj osnovi) ili se obrada odnosi na direktni marketing, imate pravo na prigovor protiv takve obrade na temelju vaše posebne situacije.

U svrhu ostvarivanja vaših prava, možete nas kontaktirati putem ovom linka.

U pogledu obrade vaših podataka o ličnosti takođe imate pravo na pritužbu kod vašeg lokalnog tela za zaštitu podataka o ličnosti prema mestu gde živite ili radite, odnosno prema mestu gde smatrate da je došlo do problema u vezi s vašim podatcima o ličnosti.

Sprovodimo li nadzor?

Koliko je to zakonski dopušteno, Adecco zadržava pravo na reviziju, nadzor i beleženje pristupa, korišćenje i sadržaja svih podataka koji se održavaju ili obrađuju IT sistemima. To činimo za gore navedene svrhe (d)-(h), međutim ovo posebno naznačujemo u ovom obaveštenju kako bi Vas upoznali sa činjenicom da se vaša upotreba IT sistema u vezi s vašim radom, nadzire.

Kakva je sigurnost podataka o ličnosti u Adeccovim sistemima?

Vi ste odgovorni za sigurno čuvanje vaših podataka za prijavu na Adeccov sistem, a posebno za lozinku koju smo vam dodelili ili koju ste sami odabrali. Ovi kredencijali za prijavu su za vašu ličnu upotrebu. Niste ovlašćeni deliti vaše kredencijale ili druge detalje vašega naloga s drugim osobama.

Kako nas možete kontaktirati?

Ako imate pitanja u vezi ove Izjave ili biste željeli dodatna obaveštenja o načinu zaštite vaših podataka o ličnosti (na primer kada ih iznosimo izvan Europske unije) i/ili ako želite kontaktirati Adeccovog službenika za zaštitu podataka o ličnosti – Group Data Protection Officer (DPO) i lokalnu osobu za zaštitu podataka u Adeccu, molimo vas pošaljite nam elektronsku poštu na podaci@adecco.com ili na adresu Adecco Grupe adecco.globalprivacy@adecco.com

Kako menjamo ovu Izjavu?

Uslovi ove Izjave mogu se menjati s vremena na vreme. Mi ćemo objaviti svaku promenu ove Izjave putem odgovarajućih obaveštenja na ovoj internet stranici ili kontaktirajući vas putem drugih komunikacijskih kanala.

Datum: 18.6.2020