Sigurnost i privatnost

Politika o kolačićima

Adecco Outsourcing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, PIB: 103866505, MB: 20037903, br. dozvole kod Ministarstva 022-03-00025/2005-03, u čijem vlasništvu se nalaze još kompanije Adecco Human Resources doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, MB: 20469382, PIB 106976073 i Adecco Staffing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, MB 21386260, PIB 110784725  („Adecco“ ili „mi“) posvećena je tome da vam obezbedi najbolji mogući onlajn doživljaj prilikom posete sajtu adecco.rs („Sajt“). Da bismo ovo ostvarili, koristimo naše kolačiće i standardne kolačiće trećih strana kako bismo pribavili podatke o vašem onlajn ponašanju dok se nalazite na Sajtu, a takođe pratimo i koliko često posećujete Sajt. Informacije koje prikupljamo su anonimne i ne identifikuju vas kao pojedinca, ukoliko nam sami ne pružite informacije tako što ćete popuniti formular ili putem nekog drugog sadržaja obezbeđenog na Sajtu. U slučajevima kada Adecco prikuplja lične podatke, takvo prikupljanje je obuhvaćeno našom Politikom o privatnosti, koja se nalazi ovde.

Ispod sledi sadržaj, pa možete i odmah preći na odeljak koji vas zanima.

Sadržaj:

Šta mi pratimo
Kako se upravlja kolačićima
Kolačići trećih strana
Kolačići koji se koriste na adeccogroup.com
Izmene ove politike
Kontakt
Šta mi pratimo

Mi ne koristimo intruzivne kolačiće na Sajtovima da bismo prikupljali vaše lične podatke. Mi koristimo standardne industrijske kolačiće trećih strana kao što je Google Analytics da bismo pratili vaše onlajn ponašanje i pribavili statističke informacije na generalnom nivou, i to na sledeće načine:

  • Mi pratimo broj poseta na Sajtu odakle je došao svaki od posetilaca (tj. sajt koji ste posetili pre nego što ste došli na Sajt) kao i kuda svaki od posetilaca ide posle Sajta (tj. sajt koji ste posetili pošto ste napustili naš).
  • Kolačić se postavlja na vaš uređaj u trajanju koje nije duže od perioda definisanog u odeljku „Kolačići koji se koriste na adecco.rs“ koji je povezan je sa vašom IP adresom. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje vaš internet pretraživač skladišti na vašem uređaju. To nama omogućava da pratimo da li se vraćate na Sajt.

Kako se upravlja kolačićima

Ukoliko niste prilagodili postavke pretraživača da odbijaju kolačiće, naš sistem će izdavati kolačiće svaki put kada pristupite Internet stranici. U Centru za podešavanje kolačića, kojem možete pristupiti putem ove veze možete upravljati svojim preferencijama za dozvolu ili odbijanje čuvanja kolačića po kategoriji. Imajte na umu da ako onemogućite određene kategorije kolačića, možda nećete moći pristupiti određenim delovima web stranice ili koristiti određene funkcije.

Kolačići trećih strana

Tokom čitavog vašeg kretanja po Sajtu možete primetiti i sadržaje koji potiču od trećih strana. Mi vam takođe možemo ponuditi mogućnost da se dodatno angažujete u saradnji sa nama i podelite informacije sa drugima korišćenjem društvenih mreža kao što su Facebook, LinkedIn i Twitter. Ovi sadržaji se dodaju kako bismo mogli da vas snabdevamo pažljivo izabranim informacijama koje možete smatrati relevantnim ili zanimljivim, ali ovo može i rezultirati time što će pružaoci usluga koji su treća strana postaviti na vaš uređaj dodatne kolačiće nad kojima mi nemamo nikakvu kontrolu. U skladu sa tim, savetujemo vam da proverite sajtove takvih trećih strana i njihove politike o privatnosti kako biste se dodatno informisali o njihovim kolačićima i tome kako možete upravljati njima.

Kolačići koji se koriste na adecco.rs

Molimo kliknite na link radi pristupa ovoj informaciji.

Izmene ove politike

Uslovi navedeni u ovoj Politici povremeno se mogu menjati. Mi ćemo objavljivati sve značajne izmene ove Politike putem odgovarajućih obaveštenja na ovom sajtu ili ćemo vas kontaktirati putem drugih kanala za komunikaciju.

Kontakt

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi sa ovom Politikom su dobrodošli, a treba ih poslati na adresu podaci@adecco.com.

Poslednje izmene: 5.6.2020, Verzija 3