Politika privatnosti

Mi u kompaniji Adecco Outsourcing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, PIB: 103866505, MB: 20037903, br. dozvole kod Ministarstva 022-03-00025/2005-03 (“Adecco” ili “mi”) imamo za cilj zaštititi vašu privatnost. U vlasništvu kompaije Adecco Outsourcing doo nalaze se još kompanije Adecco Human Resources doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, MB: 20469382, PIB 106976073 i Adecco Staffing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, MB 21386260, PIB 110784725 (u daljem tekstu zajedno označeni kao Adecco).

Ova Politika (zajedno s drugim povezanim dokumentima) određuje koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo i način na koji ih koristimo.

 

Podaci o ličnosti koje možemo prikupiti od vas

• Prikupljamo podatke o ličnosti o vašim posetama Internet stranici, uključujući, ali neograničavajući se na podatke o prometu, lokaciji, web zapise, anketne sadržaje i sadržaje iz kontakt obrazaca te druge informativne podatke i resurse kojima pristupate. Zbirka navedenih podataka o ličnosti ubuduće će olakšati vašu posetu Internet stranici jer ćemo vam moći predložiti relevantne sadržaje za vas na temelju lokacije s koje pristupate Internet stranici.

• Prikupljamo sve informacije koje nam šaljete kada koristite naše kontakt obrasce (“Kontaktirajte nas”, “Pošaljite nam poruku”, “Primite finansijske novosti” ili “Kontaktirajte nas radi zajedničkog rada”) te naročito ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj.

Prikupljanje vaših podataka o ličnosti putem naših kontakt obrazaca ne predstavlja zakonski ili ugovorni zahtev; međutim, napominjemo da su polja označena zvjezdicom (*) obavezna polja, jer nam je navedena informacija potrebna kako bismo postupili ili odgovorili na vaš zahtev. Deljenje ostalih informacija ili podataka o ličnosti prilikom ispunjavanja naših obrazaca za kontakt temelji se na vašoj slobodnoj odluci. U slučaju da nas kontaktirate, zabeležićemo tu korespondenciju.

• Vaše podatke o ličnosti koristimo za direktni marketing putem elektronske pošte kada na to izričito pristanete u odgovarajućem kontakt obrascu. U bilo kojem trenutku možete ukinuti primanje budućih marketinških poruka.

• Možemo sačuvati kolačiće kako je to detaljnije objašnjeno u našoj Politici o korištenju kolačića

Kako koristimo vaše podatke o ličnosti

 

Prikupljamo i koristimo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

• za prilagođavane sadržaja i usluga vašim interesima

• za pružanje odgovora na vaše zahteve ili pitanja kad nas kontaktirate

• za informisanje o drugim uslugama koje bi vas mogle zanimati – kao što su brošure ili informacije o nadolazećim Adecco događajima

• za izradu, objavu ​​i poboljšanje sadržaja i usluga koje su vam najvažnije

• za prilagođavane prikazivanja sadržaja i usluga na internet stranici na način koji najviše odgovara vama i vašem uređaju

• za ponudu korišćenja interaktivnih funkcija naše internetske stranice ukoliko to želite

• za dalji razvoj i unapređenje internet stranice, naših usluga i sistema kako bi vam bili korisniji

 Korišćenje navedenih podatke o ličnosti dopušteno je zakonskim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti koje se primjenjuju jer je to:

 • nužno za potrebe naših legitimnih interesa u ispunjavanju gore navedenih ciljeva, a te interese u svakom slučaju ne nadjačavaju vaši privatni interesi;

 • u nekim slučajevima neophodno za ispunjavanje naših zakonskih ili statusnih  obaveza, na primer, saopštavanje podataka nadležnim državnim organima, agencijama ili organima vlasti; ili

 • u nekim slučajevima, nužno za izvršavanje zadataka koji se provode u javnom interesu i kada koristimo posebne kategorije podataka o ličnosti, potrebnih za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih interesa ili kada se obrada odnosi na podatke o ličnosti u javnoj domeni;

 • u određenim okolnostima, obrada se vrši u skladu s vašom saglasnošću, a koju nam dajete  s vremena na vrieme, kao kada se prijavite za primanje reklamnih poruka, obaveštenja i vesti putem e-pošte.

 

S vremena na vrijeme obrađujemo vaše podatke o ličnosti bez ljudskog posredovanja. Adecco može koristiti automatizirane sustave/obrade i automatizirano donošenje odluka (kao što je profilisanje) kako bi poslovnim klijentima i vama pružili tražene usluge. Na primer, kada naši poslovni klijenti traže kandidate za posao možemo pretražiti naše postojeće liste kandidata korišćenjem automatizovanih kriterijuma koji uzimaju u obzir vašu dostupnost, veštine, platu te u nekim slučajevima prethodne povratne informacije koje smo dobili od naših poslovnih klijenata kako bismo sastavili popis odabranih kandidata koji rangira kandidate koji na najbolji način zadovoljavaju potrebe poslovnog klijenta. To znači da ponekad vaša pozicija u rangiranju može biti viša nego pozicija drugih kandidata zavisno od toga kako se navedeni faktori podudaraju s potrebama poslovnog klijenta.

 Period čuvanja vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe za koju se ti podaci obrađuju, kao i o odgovarajućim sredstvima kojima su takvi podaci o ličnosti obrađeni. Nije moguće ovim Pravilima odrediti različite periode čuvanja u razumno jasnom obliku. Kriterijumi koji se koriste za određivanje primjenjivog perioda čuvanja za čuvanje podatke o ličnosti navedenih u ovim Pravilima su da (i) je čuvanje nužno za ostvarivanje odgovarajuće svrhe, (ii) potrebna za održavanje poslovnog odnosa s vama, (iii ) utemeljena na vašoj saglasnosti, i / ili (iv) određena primjenjivim zakonskim odredbama o čuvanju

 

 Deljenje sa trećim licima

 Kako bismo olakšali efikasno korišćenje vaših podataka i osigurali vam najbolji sadržaj i / ili usluge, ponekad smo dužni otkriti vaše podatke trećim licima. Međutim, to je moguće samo u sledećim slučajevima:

 Sa dobavljačima, izvođačima i zastupnicima: s vremena na vreme možemo uključiti ili zaposliti druga pravna lica i pojedince da za nas obavljaju određene poslove. Na primer, usluge servera i / ili održavanje sadržaja internet stranice ili omogućavanje određenih usluga sadržanih na internet stranici, pružanje marketinških usluga ili pružanje finansijskih izveštaja na vaš zahtev. Navedene osobe imaće pristup samo vašim podacima o ličnosti za potrebe obavljanja njihovih funkcija, a koje ne smeju koristiti ni u koje druge svrhe. Ti primaoci moraće poštovati ugovorne obveze o privatnosti i poverljivosti.

 • S drugim subjektima grupe Adecco Group (tj. svim kompanijama koja su pod direktnom ili nedirektnom kontrolom kompanije Adecco). Popis kompanija dostupan je na  https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/ uključujući njihove dobavljače, izvođače i zastupnike koji mogu biti uključeni u pružanje usluga internet stranice ili sadržaja, kako bismo vam pružili bolju uslugu, ili odgovorili na vaše zahteve, na primer kada koristite naše kontakt obrasce

• Ispunjenja zakonske obaveze: pristup vašim podacima omogućićemo državnim organima ili organima za primenu zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procene,  da smo zakonski obvezni tako postupiti.

 IP adrese i kolačići

 Možemo prikupljati podatke o vašem računaru, uključujući dostupne podatke o IP adresi, operativnom sustavu i vrsti pretraživača, za upravljanje sistemom i za slanje navedenih informacija u agregatnom obliku našim oglašivačima. Riječ je o statističkim podacima o pretraživanju i uzorcima pretraživanja naših korisnika koji ne sadrže identifikacione podatke o pojedincu.

 Iz istog razloga, pomoću datoteke kolačića sačuvanih na vašem uređaju, možemo prikupljati opšte informacije o načinu na koji koristite Internet. Kolačići nam služe za poboljšanje internet stranice i za pružanje bolje i personalizovane usluge. Za više informacija o korišćenju kolačića na internet stranici pogledajte našu Politiku o korišćenju kolačića

 Ako se vašim računarom služe druge osobe, savetujemo vam da ne odabirete ponuđenu opciju “zapamti moje podatke” za čuvanje određenih informacija koje ste uneli.

 

Gde čuvamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti

Kao što je objašnjeno u odjeljku “Deljenje s trećim licima”, delimo vaše podatke o ličnosti sa sledećim osobama:

• S dobavljačima, izvođačima ili zastupnicima kao trećim stranama: ukoliko koristimo dobavljače, izvođače ili zastupnike kao treću stranu, vaši podaci o ličnosti ostaju pod našom kontrolom te zadržavamo kontrolu kako bismo osigurali da su vaši podatke o ličnosti primereno zaštićeni.

• S drugim kompanijama grupe Adecco Group: na nivou grupe postigli smo sporazum kako bismo osigurali odgovarajući nivo zaštite vaših podataka o ličnosti.

Nastojimo preduzeti sve korake koji su opravdano nužni kako bismo osigurali sigurno korišćenje vaših podataka o ličnosti u skladu s ovom Politikom.

 

Prenosimo li vaše podatke izvan Europske unije?

Možemo prenositi i obrađivati vaše podatke o ličnosti ​​u jednoj ili više drugih zemalja, unutar ili izvan Europske unije. Vaše podatke prenositi ćemo izvan EU samo u zemlje za koje Europska komisija odluči da osiguravaju odgovarajući nivo zaštite ili u zemlje u kojima je grupa Adecco Group preduzela odgovarajuće mere zaštite kako bi se osigurala privatnost vaših podataka.

 

Sigurnost podataka

Iako ćemo učiniti sve kako bi zaštitili vaše podatke o ličnosti, slanje informacija putem interneta nije u potpunosti  sigurno te stoga ne možemo garantovati sigurnost vaših podataka o ličnosti koji se šalju na internet stranicu ili bilo kojoj trećoj strani. Svaki takav prenos je na vašu ličnu odgovornost. Jednom kada dobijemo vaše podatke i pošaljemo ih trećim stranama, koristimo stroge procedure i odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mere kako bismo onemogućili neovlašćeni pristup, promenu, brisanje ili prenos navedenih podataka o ličnosti.

 

Vaša prava. Kako možete pristupiti, ispraviti i obrisati vaše podatke o ličnosti?

Prema važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti imate sledeća prava:

• Pravo na pristup i dobijanje kopije vaših podataka o ličnostsi koji se obrađuju: Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo ​​bilo koji od vaših podataka o ličnosti. U slučaju kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti, možete ostvariti pristup vašim podacima o ličnosti i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam pošaljemo kopiju vaših podataka u elektronskom obliku.

• Pravo na ispravku vaših podataka o ličnosti: Ukoliko dokažete da podaci o ličnosti koje posedujemo o vama nisu tačni, možete zatražiti ispravku netačnih podataka o ličnosti koje se na vas odnose

• Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): U određenim okolnostima imate pravo tražiti brisanje podataka o ličnosti koji se na vas odnose. Zahtev za brisanjem podataka o ličnosti koji se na vas odnose možete podneti u bilo kom trenutku, a Adecco će proceniti da li vaš zahtev za brisanjem treba odobriti. Pravo na brisanje  uslovljeno je zakonskim pravima ili obvezama koje možda moramo poštivati radi zadržavanja podataka. U slučajevima kada,  shodno zakonu, utvrdimo da zahtev za brisanjem vaših podataka o ličnosti treba odobriti, Adecco će to učiniti bez nepotrebnog odlaganja.

U svrhu ostvarivanja vaših prava, možete nas kontaktirati na sledeću adresu podaci@adecco.com

U obimu u kom obrađujemo vaše podatke o ličnosti na temelju Vaše saglasnosti, imate pravo u bilo kojem trenutku povući saglasnost. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade sprovedene na temelju vaše saglasnosti pre njenog povlačenja.

U pogledu obrade vaših podataka o ličnosti takođe imate pravo na pritužbu nadzornom organu kod vašeg lokalnog organa za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Marketinške poruke

Samo ukoliko ste dali saglasnost slaćemo vam marketinške poruke putem e-pošte.

U pravilu ćemo vam ponuditi potvrdni okvir na obrascima koji koristimo za prikupljanje vaših lićnih podataka u kojima, ako pristanete primati marketinške poruke, morate kliknuti unutar okvira. Ukoliko vam šaljemo reklamne poruke putem e-pošte, možete isključiti primanje bilo kakvih daljih reklamnih poruka klikom na funkciju “odjavite se” ili “prestanite primati poruke” u e-poruci. Takođe, možete u bilo kom trenutku iskoristiti svoje pravo odjave tako da s nama stupite u kontakt na adresu podaci@adecco.com i navedete sledeće informacije: vaše ime, adresu e-pošte, kontakt telefonski broj, reklamne poruke koje želite isključiti od primanja.

 

Izmene Politike

Odredbe ove Politike mogu se povremeno menjati. Objavićemo sve bitne izmene ove Politike putem odgovarajućih obaveštenja na ovoj internet stranici ili ćemo vas obavestiti o tome putem drugih komunikacijskih kanala.

 

Kontakt

Sva pitanja, komentare i upite vezane za ovu Politiku šaljite na adresu Adecco Outsourcing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, te na sledeću adresu elektronske pošte podaci@adecco.com

 Možete zatražiti kopiju mehanizama koji se odnose na određeni prenos vaših podataka o ličnosti stupanjem u kontakt s podaci@adecco.com

 Također možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka o ličnosti na podaci@adecco.com