Sigurnost i privatnost

Politika zaštite privatnosti

Adecco Outsourcing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, PIB: 103866505, MB: 20037903, br. dozvole kod Ministarstva 022-03-00025/2005-03, u čijem vlasništvu se nalaze još kompanije Adecco Human Resources doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, MB: 20469382, PIB 106976073 i Adecco Staffing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, MB 21386260, PIB 110784725   („Adecco“ ili „mi“) posvećena je zaštiti i poštovanju vaše privatnosti.

Ova Politika (zajedno sa drugim ovde navedenim dokumentima) objašnjava koje lične podatke prikupljamo od vas, kao i kako te lične podatke obrađujemo.

Ispod sledi sadržaj, pa možete i odmah preći na odeljak koji vas zanima.

Sadržaj:

Lični podaci koje prikupljamo od vas
Kako koristimo vaše lične podatke
Deljenje sa trećim licima
IP adrese i kolačići
Gde se vaši lični podaci čuvaju i obrađuju
Da li prosleđujemo vaše podatke izvan Srbije?
Bezbednost podataka
Vaša prava. Kako možete da pristupate, ispravljate i brišete vaše lične podatke
Marketinške poruke
Izmene ove politike
Kontakt

Lični podaci koje prikupljamo od vas

 • Mi ćemo prikupljati lične podatke o vašim posetama Sajtu, uključujući, bez ograničenja, podatke o saobraćaju, podatke o lokacijama, zapise o aktivnostima na internetu, sadržaje anketa i obrazaca za kontakt i ostale podatke o komunikaciji i resurse kojima pristupate. Naše prikupljanje ovih ličnih podataka olakšaće vaše posete Sajtu u budućnosti, a mi ćemo biti u prilici da preporučimo Sadržaje koji su relevantni za vas na osnovu lokacija sa kojih ste pristupali Sajtu.
 • Prikupićemo sve podatke koje nam budete pružili korišćenjem naših formulara za kontakt (na primer, „Kontakt“, „Pošaljite nam poruku“, „Prijavite se za najnovije podatke o finansijama“, ili „Kontaktirajte nas u vezi sa saradnjom“). Pružanje vaših ličnih podataka putem naših formulara za kontakt ne predstavlja zakonsku ili ugovornu obavezu; ipak, imajte u vidu da su polja označena zvezdicom (*) obavezna polja, jer su nam te informacije neophodne da bismo postupili u skladu sa vašim zahtevom ili odgovorili na njega. Ostale informacije ili lični podaci koje budete podelili sa nama prilikom popunjavanja naših formulara za kontakt možete upisati po sopstvenom nahođenju. Ako nas budete kontaktirali, mi ćemo sačuvati evidenciju o toj korespondenciji.
 • Mi koristimo vaše lične podatke da bismo vam dostavljali direktan marketing putem imejla ukoliko ste se izjasnili za ovu opciju u odgovarajućem formularu za kontakt. U svakom trenutku se možete izjasniti da ubuduće ne želite da primate marketinške poruke.
 • Kada koristite naše onlajn usluge, mi takođe skladištimo kolačiće, kao što je detaljnije navedeno u našoj Politici o kolačićima.

Kako koristimo vaše lične podatke

Mi ćemo prikupljati i obrađivati vaše lične podatke za sledeće potrebe:

 • da bismo na najbolji mogući način prilagodili Sadržaje i resurse u skladu sa vašim preferencijama.
 • da bismo odgovorili na vaš zahtev ili pitanja kada nas kontaktirate.
 • da bismo vam slali druge informacije – kao što su predstojeći događaji ili bilteni kompanije Adecco – koje vam mogu biti interesantne.
 • da bismo vam pomogli da kreirate, objavite i unapredite Sadržaje koji su najrelevantniji za vas.
 • da bismo osigurali da su Sadržaji obezbeđeni putem Sajta predstavljeni na najefektivniji mogući način za vas i vaš uređaj.
 • da bismo vam omogućili da učestvujete u interaktivnim funkcijama našeg Sajta, kada se budete odlučili na to.
 • da bismo dalje razvijali i unapređivali Sajt i sisteme kako bismo vam pružili bolju uslugu.

Naše korišćenje vaših informacija kao što je opisano u prethodnom tekstu dozvoljavaju važeći zakoni o zaštiti podataka zbog toga što je: 

 • neophodno za naše legitimne interese u vezi sa ostvarivanjem gorenavedenih ciljeva, kao interese koje u svakom slučaju ne stavljaju van snage vaši interesi kada je u pitanju privatnost; 
 • u nekim slučajevima, neophodno za ispunjavanje naših zakonskih ili regulatornih dužnosti, kao što je otkrivanje podataka nadležnim organima, zakonodavnim telima ili državnim organima; ili 
 • u nekim slučajevima, neophodno za izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu, i pritom je, kada koristimo specijalne kategorije ličnih podataka, neophodno za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih potraživanja, ili tamo gde se obrađivanje odnosi na lične podatke koji su izričito u javnom domenu;
 • u ograničenim okolnostima, obrađeno uz vašu saglasnost, koju u bilo kom trenutku obezbedimo od vas, na primer kada se izjasnite za primanje marketinških poruka i vesti putem imejla. Možete pronaći još informacija o B2B porukama u odeljku „Marketinške poruke“ koji sledi.

Mi ne donosimo automatizovane odluke isključivo na osnovu automatske obrade, uključujući profilisanje, koje vrše pravno dejstvo vezano za vas ili na neki sličan način značajno utiču na vas.] 

Mi ćemo čuvati vaše informacije tokom perioda trajanja neophodnog za ispunjenje naših zakonskih ili regulatornih obaveza, šta god da je duže od ta dva. To najčešće znači 2 (dve) godine. 

Marketinške poruke

Mi ćemo slati marketinške poruke najčešće imejlom, lično vama, samo u slučajevima kada ste se sa tim saglasili.

Obično ćemo vam ponuditi polje za potvrdu u formularima koje koristimo za prikupljanje vaših ličnih podataka, u kojima treba da štiklirate polje ukoliko ste saglasni sa primanjem marketinških poruka. 

B2B poruke. Međutim, u slučajevima kada nam – zastupajući ili delujući u ime neke kompanije ili pravnog lica, bilo privatnog ili javnog – pružite vaše lične podatke kada nas kontaktirate kao klijent ili potencijalni klijent, vi time dajete dozvolu kompaniji Adecco da vam šalje marketinške poruke, obično putem imejla. U tom slučaju, obrađivanje vaših ličnih podataka zasniva se na našem legitimnom interesu kao zakonskom osnovu za razvoj naše baze podataka o klijentima i naših programa lojalnosti klijenata i za predstavljanje naših usluga ili budućih usluga koje bi vas mogle zanimati.

U svakom slučaju, ukoliko vam šaljemo marketinške poruke putem imejla, vi se možete izjasniti da više ne želite da primate dalje marketinške poruke klikom na funkciju „odjava“ ili „prestanak“ unutar mejla. Pored toga, možete ostvariti vaše pravo na odjavu u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati na adresi podaci@adecco.com i poslati nam sledeće informacije: vaše ime, vašu imejl adresu, broj telefona za kontakt i navesti marketinške poruke koje više ne želite da primate. 

Deljenje sa trećim licima

Da bi se obezbedilo da na efikasan način koristimo vaše informacije, i da bismo mogli da vam pružimo sadržaje odnosno resurse, mi otkrivamo vaše podatke trećim licima. Međutim, ovakvo otkrivanje podataka se vrši samo u sledećim okolnostima:

 • Dobavljačima, izvođačima i zastupnicima: mi povremeno angažujemo ili zapošljavamo druge kompanije i pojedince da obavljaju razne funkcije u naše ime. Ova kategorija trećih lica obuhvata:
  • Rubikon GRAL d.o.o., Slovenija (hosting i održavanje sadržaja web stranice, pružanje marketinških usluga,…)

Ovakvi primaoci će imati pristup vašim ličnim podacima samo u meri u kojoj su im oni potrebni da bi obavljali svoje funkcije, i neće im biti dozvoljeno da koriste takve lične podatke ni za jedne druge potrebe. Ovi primaoci će podlegati ugovornoj obavezi poverljivosti. 

 • Drugim subjektima koji pripadaju Adecco Grupi (tj. svim kompanijama koje Adecco kontroliše direktno ili indirektno). Lista kompanija iz Adecco Grupe navedena je ovde https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/ uključujući njihove dobavljače, izvođače i zastupnike koji mogu biti uključeni u obezbeđivanje Sajta ili njegovog sadržaja, tako da vam možemo pružiti bolju uslugu ili jednostavno možemo odgovoriti na vaše zahteve (npr. kada koristite formulare za kontakt). 
 • Vladinim organima ili organima reda ukoliko po sopstvenom nahođenju zaključimo da za to imamo zakonsku obavezu.

IP adrese i kolačići

Mi prikupljamo informacije o vašem kompjuteru, što uključuje (tamo gde je to dostupno) vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača, za administraciju sistema. Ovo su statistički podaci o aktivnostima i obrascima pretraživanja naših korisnika i oni ne identifikuju vas niti bilo kog drugog pojedinca.

Iz istog razloga pribavljamo opšte informacije o vašoj upotrebi interneta, koristeći fajl zvani ’kolačić’ smešten na vašem uređaju. Kolačići nam pomažu da unapredimo Sajt i obezbedimo bolji i personalizovaniji sadržaj. Za više informacije o našem korišćenju kolačića na Sajtu pogledajte našu Politiku o kolačićima.

Ukoliko delite vaš kompjuter sa drugima, ne savetujemo vam da izaberete opciju ‘upamti moje detalje’ tamo gde Sajt nudi takvu opciju.

Gde se vaši lični podaci čuvaju i obrađuju

Kao što je objašnjeno u gornjem odeljku „Deljenje sa trećim licima“, mi vaše lične podatke delimo sa sledećima:

 • Spoljnim dobavljačima, izvođačima ili zastupnicima: ukoliko koristimo spoljnog dobavljača, izvođača ili zastupnika, vaši lični podaci ostaju pod našom kontrolom, a raspolažemo kontrolama koje osiguravaju da su vaši lični podaci adekvatno zaštićeni.
 • Drugim kompanijama u okviru Adecco Grupe: zaključili smo sporazum na nivou grupe koji osigurava da će vaši lični podaci i dalje biti pod odgovarajućim nivoom zaštite. 

Mi nastojimo da preduzimamo sve korake koji su opravdano potrebni i koji obezbeđuju da se sa vašim ličnim podacima postupa na siguran način i u skladu sa ovom Politikom.

Da li prosleđujemo vaše podatke izvan Srbije?

Vaši lični podaci mogu biti prosleđeni i obrađivani u jednoj ili više zemalja izvan Srbije. Mi ćemo prosleđivati vaše podatke izvan Srbije samo u zemlje koje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite podataka kao što je definisano srpskim zakonom o zaštiti podataka, ili u slučajevima kada je Adecco Grupa obezbedila odgovarajuće garancije kako bi zaštitila privatnost vaših podataka. 

Bezbednost podataka

Iako ćemo mi dati sve od sebe kako bismo zaštitili vaše lične podatke, treba da budete svesni da prenos informacija putem interneta nije u potpunosti bezbedan, pa ne možemo garantovati bezbednost vaših ličnih podataka koji se prenose na Sajt ili kod nekog trećeg lica; iz ovog razloga, svaki prenos se vrši na vaš rizik. Mi ćemo primenjivati stroge operativne procedure i adekvatne, tehničke i organizacione bezbednosne mere kako bismo sprečili bilo kakav neovlašćeni pristup, izmenu, brisanje ili prenos tih ličnih podataka.

Vaša prava. Kako možete da pristupate, ispravljate i brišete vaše lične podatke

U skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, imate sledeća prava:

 • Pravo na pristup i pribavljanje kopije vaših ličnih podataka: Imate pravo da zahtevate potvrdu o tome da li obrađujemo neke od vaših ličnih podataka. Ukoliko ovo jeste slučaj, možete imati pristup vašim ličnim podacima, kao i izvesnim informacijama o tome kako se obrađuju. U nekim slučajevima možete od nas zatražiti i da vam obezbedimo elektronsku kopiju vaših informacija. U nekim ograničenim okolnostima imaćete pravo i da zahtevate prenosivost vaših ličnih podataka.
 • Pravo na ispravku vaših ličnih podataka: Ukoliko možete da demonstrirate kako lični podaci koje imamo o vama nisu tačni, možete zatražiti da ovi podaci budu ažurirani ili ispravljeni na neki drugi način.  
 • Pravo na zaborav/brisanje podataka: U određenim okolnostima imate pravo na to da vam lični podaci budu obrisani. Takav zahtev možete podneti u svakom trenutku, a Adecco će proceniti da li će vaš zahtev biti odobren. Ipak, ako ovo pravo podleže određenim zakonskim pravima ili obavezama, možda ćemo morati da zadržimo podatke. U situacijama kada u skladu sa zakonom donesemo odluku da vaš zahtev za brisanjem vaših ličnih podataka mora biti odobren, Adecco će to učiniti bez nepotrebnog odlaganja. 
 • Pravo na restrikcije ili primedbe na obradu vaših podataka: U određenim okolnostima imate pravo da izdejstvujete restrikcije na obradu vaših ličnih podataka, ili da stavite primedbu na određenu obradu istih, na osnovu vaše konkretne situacije.

U svrhu ostvarivanja vaših prava, možete nas kontaktirati putem ovom linka.

U meri u kojoj je naša obrada vaših ličnih podataka zasnovana na vašoj saglasnosti, takođe imate pravo da u bilo kom trenutku povučete vašu saglasnost. Povlačenje vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost obrađivanja zasnovanog na vašoj saglasnosti pre prijema takvog povlačenja saglasnosti.

Takođe možete uložiti žalbu na našu obradu vaših ličnih podataka kod nadležnog organa za zaštitu podataka Zemlje članice u kojoj imate prebivalište, u kojoj radite, ili u kojoj se dogodilo navodno kršenje vaših prava). 

Izmene ove politike

Uslovi navedeni u ovoj Politici povremeno se mogu menjati. Mi ćemo objavljivati sve značajne izmene ove Politike putem odgovarajućih obaveštenja na ovom sajtu ili ćemo vas kontaktirati putem drugih kanala za komunikaciju.

Kontakt

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi sa ovom Politikom su dobrodošli, a treba ih poslati na adresu Adecco Outsourcing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, Beograd, Srbija, imejl adresa: podaci@adecco.com 

Takođe možete kontaktirati našeg predstavnika za zaštitu podataka na sledećoj adresi: podaci@adecco.com.   

 

6.10.2020