06. 04. 2021

Direktor Sektora Opštih Poslova

RegionBeogradski region

Polje radaOsiguranje

Vrsta posla:Specijalističke i management pozicije


Opis
Adecco je globalni lider u zapošljavanju sa širokim rasponom usluga i celovitih rešenja na području ljudskih resursa. Radi pružanja usluga klijentu, tražimo motivisane i pouzdane kandidate za poziciju:

Naš klijent je kompanija sa tradicijom i liderstvom u trgovini, maloprodaji i e-comercu uređaja za domaćinstvo sa peko 20.000 različitih proizvoda renomiranih proizvođača. Zbog širenja posla i tima, kao i unapređivanja organizacione strukture i ostvarivanja strateških ciljeva poslovanja,  Adecco je u potrazi za pouzdanim i motivisanim kandidatom za poziciju:

Direktor Sektora Opštih Poslova
(Beograd)

Potrebne kvalifikacije:

     Minimum VI stepen stručne spreme društveno ekonomskog usmerenja,
     Minimum 2 godine relevantnog radno iskustvo na istim / sličnim pozicijama,
     Dobro poznavanje engleskog jezika,
     Napredan nivo MS Office paketa,
     Poželjna vozačka dozvola B kategorije,

Glavna zaduženja:

     Prijem I obrada zahteva za nabavku, kontrola troškova i procedura nabavke roba i usluga za opšte potrebe kompanije te kreiranje budžeta opšte nabavke uz odobrenje direktora sektora,
     Komunikacija, kreiranje I održavanje baze ključnih dobavljača preko kojih Kompanija vrši nabavku roba i usluga,
     Evidentiranje uočenih nepravilnosti u sprovođenju nabavke od strane odgovornih zaposlenih,
     Kreiranje plana nabavke (nedeljni, mesečni, kvartalni), prikupljanje ponuda dobavljača, učestvovanje u kreiranju i realizaciji ugovora za nabavku robe i/ili usulga iz domena posla opšte službe
     Koordinacija sa osiguravajućom kućom kod koje je Kompanija osigurana, dostava svih neophodnih informacija radi zaključenja polise osiguranja te prijava štetnih događaja i kontrola naplate od osiguranja
     Prijem ulaznih faktura, poređenje sa podnetim zahtevima za nabavku kontrola ispostavljenih faktura
     Osmišljavanje, izradu i distribuciju izveštaja u vezi sa svojim radom, radom svoje organizacione jedinice, kao i svim aspektima poslova koje obavlja, a u skladu sa dinamikom i temama dogovorenim sa nadređenim
     Praćenje i poštovanje zakonskih propisa iz oblasti rada
     Praćenje inovacija, trendova, tržišnih dešavanja u svom domenu posla, te analiza istih i razmatranje implementacije istih u poslovanje kompanije
     Organizaciju i vođenje zaposlenih u organizacionoj jedinici (planiranje broja i strukture zaposlenih, kao i promena u strukturi zaposlenih, vrsta angažovanja, kvalitet i kvantitet u obavljanju radnih zadataka, motivacija i edukacija zaposlenih, plan nasleđivanja i razvoja itd)
     Obezbeđivanje uslova za primenu i pridržavanje mera BZNR, ZOP, osiguranja i odbrane

Profil kandidata:

     Motivisani, spremni na timski rad, učenje i napredovanje u karijeri,
     Odlične organizacione, komunikacione i veštine upravljanja ljudima,
     Orijentisanost ka ciljevima i rezultatima,
 
Naš klijent nudi dobre radne uslove u dinamičnom poslovnom okruženju, uz mogućnost kontinuiranog razvoja i unapređenja profesionalnih znanja i veština

 
Prijavi se! Cancel

Broj oglasa JN -042021-44193