04. 03. 2021

Računovođa / Accountant

RegionBeogradski region

Polje radaFinancije / Računovodstvo

Vrsta posla:Specijalističke i management pozicije


Opis
Naš klijent je nagrađivana domaća kompanija sa profitabilnim poslovanjem i dugom tradicijom u oblasti knjigovodstvenih, poreskih, finansijskih i konsultantskih usluga za poznate i reputabilne klijente. Za potrebe njihovog daljeg razvoja, Adecco je u potrazi za motivisanim i stručnim kandidatom, koji bi se pridružio njihovom timu sa lokacijom rada u Beogradu na poziciji Računovođe

Želite i možete obavljati:
•    poslove dinarskih i deviznih knjiženja izvoda, blagajni, zarada, naknada zarada, putnih naloga, primanja fizičkih lica
•    kontrolu ispravnosti i knjiženje ulaznih i izlaznih računa za robu i usluge u domaćem i ino prometu;
•    izradu poreskih prijava za porez na dodatu vrednost kao i svih pratećih poreskih evidencija koje su propisane Zakonom o PDV i odgovarajućim podzakonskim aktima;
•    knjiženje zarada i naknada zarada, ugovora o delu i autorstvu, putnih naloga (službena putovanja u zemlji i inostranstvu) i svih ostalih primanja fizičkih lica (dividende, zakupi, stipendije i sl.);
•    podnošenje poreskih prijava nadležnoj filijali Poreske uprave (odlaskom lično u filijalu ili korišćenjem web portala Poreske uprave);
•    pripremu naloga za plaćanje obaveza (poreskih, prema dobavljačim u zemlji i inostranstvu);
•    računovodstveni nadzor i obaveštavanje poslovnih klijenata o nesaglasnostima sa propisima koje mogu da se utvrde na osnovu primljene i obrađene poslovne dokumentacije;
•    izradu redovnih mesečnih ili kvartalnih izveštaja o poslovanju, po zahtevu poslovnih klijenata uz striktno poštovanje ugovorenih rokova;
•    ostale poslove u skladu sa prirodom radnog angažovanja koji su neophodni za blagovremen i uspešan završetak posla.
Posedujete stručne kvalifikacije:
•    poželjno VI ili VII stepen stručne spreme ekonomskog usmerenja
•    minimum 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima, poželjno iz knjigovodstvenih agencija ili kompanija sa raznovrsnim poslovnim aktivnostima
•    poznavanje propisa iz računovodstvenih oblasti (Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o porezu na dobit, Zakon o deviznom poslovanju) i poznavanje MSFI;
•    poželjno aktivno znanje engleskog jezika (svakodnevna pisana i usmena poslovna komunikacija sa klijentima);
•    odlično znanje MS Excela i poželjno poznavanje rada u ERP softveru, Pantheon.

Posedujete lične kvalitete:
•    spremnost na učenje i stručno usavršavanje 
•    posvećenost profesiji i radu, samopokretački duh i samostalnost 
•    organizacione, analitičke veštine, želju da se klijentu suštinski pomogne u poslovanju
•    posvećenost uspehu kompanije, timski rad, kooperacija i jasna komunikacija

Naš klijent Vam svojim stabilnim poslovanjem i odnosom prema zaposlenima nudi odlične uslove rada, dobru radnu atmosferu i mogućnost dugoročnog zaposlenja.
Želite da se prijavite?
•    Svoj CV možete poslati našem konsultantu na mejl marija.dimitrijevic@adecco.com ili upisom u bazu prateći link za konkurisanje, čime ostvarujete dugoročnije prisustvo u bazi podataka. 
•    Samo kandidati koji odgovaraju traženom profilu će biti kontaktirani i obaveštavani o daljem procesu.
Prijavi se! Cancel

Broj oglasa JN -032021-42961