02. 10. 2018

Regionalni direktor za poslovanje sa srednjim klijentima i lokalnom samoupravom (regija Vojvodina)

RegijaJuzno - Backi region

Vrsta posla:Stručne i rukovodeće pozicije


Opis
Za svog klijenta, uspešnu banku, Adecco traži kvalifikovane i motivisane kandidate za poziciju u Novom Sadu:


Potrebne kvalifikacije:
 •      Viša ili visoka stručna sprema 
 •      Minimum 5 godina relevantnog radnog iskustva
 •      Iskustvo u segmentu poslovanja sa srednjim klijentima, kao i malim klijentima iz segmenta privrede i lokalne samouprave u okviru regiona
 •      Odlično znanje engleskog jezika
 •      Odlično poznavanje rada na računaru

Opis glavnih zaduženja:
 •      Odgovornost za rad dela organizacione jedinice u svom regionu
 •      Koordinacija prodajnih aktivnosti za poslovanje sa srednjim klijentima i lokalnom samoupravom u svom regionu
 •      Redovno praćenje efikasnosti, produktivnosti i sveukupne profitabilnosti na nivou regiona Akvizicija i pregovori sa ciljnim klijentima u regionu
 •      Inicira pokretanje specijalnih aranžmana, kreditnih linija i dr. oblika stimulativnog kreditiranja 
 •      Prati realizaciju planova prodaje i usmerava prodajne aktivnosti regiona cilju ispunjenja planova 
 •      Periodična provera poslovanja klijenata i priprema godišnjih izveštaja o praćenju
 •      Prati naplatu dospelih potraživanja prema utvrđenoj proceduri
 •      Aktivno učestvuje u uvođenju novih proizvoda i usluga, izmeni postojećih proizvoda i usluga, kao i izmenama poslovnih procesa
 •      Promoviše unakrsnu prodaju proizvoda Sektora poslova sa stanovništvom i MSP
 •      Saradnja i koordinacija sa ostalim organizacionim jedinicama Banke
 •      Učestvovanje u pripremi godišnjih planova i ciljeva Regiona
 •      Aktivno učestvuje u projektima od važnosti za poslovanje banke u segmentu privrede 

Profil kandidata:
 •      Razvijene interpersonalne i liderske sposobnosti
 •      Dobre komunikacione i organizacione veštine
 •      Analitičnost i detaljan pristup radu
 •      Pouzdana i odgovorna osoba
Prijavi se! Cancel

Broj oglasa JN -102018-14436