11. 07. 2018

Risk Manager

RegijaBeogradski region

Vrsta posla:Stručne i rukovodeće pozicije


Opis

Naš klijent je ugledna internacionalna farmaceutska kompanija koja dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u snabdevanju tržišta garantuje maksimalan kvalitet proizvoda i vrhunsku uslugu. U cilju podržavanja njihovog povecanog obima aktivnosti Adecco traži motivisane i kvalifikovane kandidate za sledecu poziciju:

Opis posla:
 • Analiza finansijskih izveštaja kupaca/dužnika - statutarni izveštaji, bruto bilansi
 • Ocena rizika kupca, skoring i svrstavanje u klasu rizika prema Pravilniku
 • Nadzor nad kupcima/dužninica - prikupljanje i analiza eksterno raspoloživih i internih kvalitativnih informacija, sa analizom znacaja na ocenu rizika kupca
 • Analiza delatnosti (RETL, WHLS, SUPS) sa definisanjem kljucnih pokazatelja i performansi kupaca
 • Analiza i poredenje Credit managementa kod kljucnih konkurenata / veledrogerija
 • Analiza biznis modela dužnika, priprema finansijskih projekcija za odabrane dužnike
 • Priprema plana oporavka riziknih dužnika, ukljucujuci sa ugovor o reprogramu sa obezbedenjima
 • Pregovaranje sa rizicnim dužnicima, državnim i privatnim, struktuiranje rešenja za obezbedenje i naplatu duga
 • Monitoring kljucnih dužnika u restruktuiranju
 • Analiza zahteva za finansiranje kupaca, sa predlogom za odobrenje
 • Analiza placanja od strane RFZO ka državnim i privatnik zdravstvenim institucijama
 • Analiza finansijskih izveštaja državnih / budetskih zdravstvenih institucija
 • Naplata dospelog duga na državnim dužnicima

Potrebne kvalifikacije:
 • Visoka strucna sprema 
 • 3 - 5 godina prethodnog iskustva na slicnoj poziciji
 • Znanje engleskog jezika
 • Visok nivo korištenja Microsoft Office programa 

Profil kandidata:
 • Analiticnost, sistematicnost i preciznost u radu
 • Samostalnost i proaktivnost
 • Spremnost da prenese znanje i pruži podršku kolegama
 • Sposobnost postavljanja prioriteta i planiranja
Prijavi se! Cancel

Broj oglasa JN -072018-11029