09. 07. 2018

Saradnik za finansijski kontroling

RegijaJuzno - Backi region

Vrsta posla:Stručne i rukovodeće pozicije


Opis
Za svog klijenta, uspešnu internacionalnu banku, Adecco traži kvalifikovane i motivisane kandidate za poziciju u Novom Sadu:

Potrebne kvalifikacije:
 •      Viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg usmerenja
 •      Minimum 1 godina relevantnog radnog iskustva 
 •      Odlično poznavanje engleskog jezika
 •      Odlično poznavanje rada na računaru

Opis glavnih zaduženja:
 •      Pomaganje u izradi detaljnog plana za troškove i projekte u nadležnosti ili izrada delova plana
 •      Aktivna komunikacija sa vlasnicima budžeta i project menadžerima u procesu planiranja i analiza rezultata dobijenih u procesu planiranja i preispitivanje istih 
 •      Briga o pravovremenom pribavljanju i tačnosti svih podataka potrebnih za izradu izveštaja, 
 •      Učestvovanje u izradi finalnih izveštaja u nadležnosti po zahtevanim kategorijama
 •      Učestvovanje u izradi detaljnijih izvještaja i pripremi prezentacije izveštaja
 •      Aktivno učešće u analizi izveštaja vezanih za troškove i projekte, izvođenje zaključaka i preporuka, preispitivanje implementacije itd. 
 •      Rad na implementaciji i harmonizaciji sa standardnima Grupe 
 •      Stalna komunikacija sa poslovnim linijama u cilju prilagođavanja/izmena izveštaja 
 •      Stalna komunikacija sa odeljenjem kontroling informacionih sistema u cilju implementacije novih ili izmene postojećih izveštaja, kao i zbog kontrole inputa potrebnih za izradu   izveštaja 

Profil kandidata:
 •      Pouzdana, odgovorna i komunikativna osoba
 •      Orijentisanost na detalje
 •      Dobre organizacione i analitičke sposobnosti
 •      Spremnost na timski rad
Prijavi se! Cancel

Broj oglasa JN -072018-10983