09. 07. 2018

Viši saradnik za finansijski kontroling

RegijaBeogradski region

Vrsta posla:Stručne i rukovodeće pozicije


Opis
Za svog klijenta, uspešnu internacionalnu banku, Adecco traži kvalifikovane i motivisane kandidate za poziciju u Novom Sadu ili Beogradu:

Potrebne kvalifikacije:
 •      Viša ili visoka stručna sprema odgovarajućeg usmerenja
 •      3-5 godina radnog iskustva u bankarskom sektoru 
 •      Poznavanje celine bankarskog poslovanja
 •      Odlično poznavanje engleskog jezika
 •      Odlično poznavanje rada na računaru

Opis glavnih zaduženja:
 •      Učestvovanje u izradi strateškog plana Banke, vodjenje i koordinacija postupka izrade detaljnog plana za sve poslovne linije 
 •      Vodjenje postupka izrade finalnih izveštaja za poslovne linije ili po zahtevanim kategorijama i priprema prezentacije izveštaja
 •      Briga o pravovremenom pribavljanju i tačnosti svih podataka potrebnih za izradu finalnih izveštaja
 •      Odgovornost za konsolidaciju izveštaja sa osnovnim izveštajima banke
 •      Definisanje osnovnih banchmark-ova i parametara vezanih za proces planiranja 
 •      Predlaganje osnovnih finansijskih KPI-ja za poslovne linije
 •      Analiza rezultata dobijenih u procesu planiranja i preispitivanje istih u smislu njihovih povezanosti, konzistentnosti itd.
 •      Rad na implementaciji i harmonizaciji sa standardnima Grupe 
 •      Saradnja u projektima Grupe iz domena nadležnosti
 •      Stalna komunikacija sa poslovnim linijama, Grupom i odeljenjem kontroling informacionih sistema 

Profil kandidata:
 •      Pouzdana i odgovorna osoba
 •      Analitičnost i detaljan pristup radu
 •      Dobre organizacione i komunikacione sposobnosti 
 •      Spremnost na timski rad
Prijavi se! Cancel

Broj oglasa JN -072018-10981