Open Menu
banner
Program prakse:
 •  · Upoznavanje sa pojmom i upravljanjem ljudskim resursima
 •  · Upoznavanje sa procesom HR dokumentacije, izdavanje ugovora o radu,
 •  · Prijava i odjava zaposlenih putem portala Centralnog registra i putem odgovarajućih obrazaca
 •  · Dostavljanje dokumentacije Poreskoj upravi, PIO fondu, RFZO-u i drugim relevantnim državnim institucijama
 •  · Asistiranje u poslovima dopreme/otpreme dokumenata za sva odeljenja kompanije
 •  · Briga o poverljivim HR dokumentima i njihova distribucija u saradnji sa Poštom i kurirskim službama
 •  · Upoznavanje sa pojmom zarada, obračuna zarada i kreiranja raznih izveštaja u vezi sa zaradama
 •  · Upoznavanje sa zaštitom na radu i procedurama u vezi sa bezbenošću na radu
 •  · Upoznavanje sa etikom i korporativnim poslovanjem, radom sa klijentima i zaposlenima
Zahtevi i potrebne kvalifikacije:
 •  · Tražimo studente završne godine studija društvenog smera ili završen fakultet u poslednjih godinu dana.
 •  · Neophodno je dobro poznavanje rada na računaru i MS Office paketa,
 •  · Neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika
 •  · Neophodno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije..
 •  · Potrebne su nam osobe koje su motivisane i spremne da stiču znanje u najvećoj HR kompaniji.