Uslovi korišćenja

PREDMET I PRIHVATANJE USLOVA

Ovim Uslovima korišćenja (“Uslovi korišćenja”) reguliše se korišćenje (uključujući i pristup) internet stranici www.adecco.rs društva Adecco Outsourcing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, PIB: 103866505, MB: 20037903, br. dozvole kod Ministarstva 022-03-00025/2005-03. U vlasništvu kompaije Adecco Outsourcing doo načaze se još kompanije Adecco Human Resources doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, MB: 20469382, PIB 106976073 i Adecco Staffing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, MB 21386260, PIB 110784725 (u daljem tekstu zajedno označeni kao „Adecco“, “mi”) te sadržaj dostupan na ovoj internet stranici (“internet stranica”).

Svaka osoba koja pristupi internet stranici (“vi”) ovim putem prihvatate Uslove korišćenja na snazi ​​u vreme poseta internet stranici i pristajete pridržavati se istih. Uslovi korišćenja podložni su povremenim promenama, a vaše korišćenje internet stranice podleže važećim Uslovima korišćenja u vreme korišćenja internet stranice. Redovito proveravajte ove Uslove korišćenja  kako biste bili sigurni da iste prihvatate. Ako ne prihvatate ove Uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite internet stranicu.

Sadržaj koji Vam pružamo na našoj Internet stranici (“Sadržaj”) može biti regulisan posebnim Uslovima (“Posebni Uslovi”) koje prihvatate svaki put kada pristupite navedenom sadržaju. U slučaju protuvrečnosti ili nepodudaranja Uslova korišćenja s Posebnim Uslovima, Posebni Uslovi imaju prednost u odnosu na Uslove korišćenja. Prilikom svakog pristupa Internet stranici i korišćenja sadržaja iste, prihvatate Uslove korišćenja i sve Posebne Uslove primjenjive na pripadajući sadržaj.

Internet stranica ne predstavlja niti podrazumeva izvor saveta ili sredstvo za uspostavljanje poslovnog odnosa bilo koje vrste među nama.

Pristup Internet stranici dopušta se na određeno vreme te zadržavamo, bez prethodnog obaveštenja, pravo povlačenja ili izmene Sadržaja dostupnog na Internet stranici, Povremeno možemo ograničiti pristup nekim delovima Internet stranice ili Internet stranice u celosti.

Nismo dužni staviti na korišćenje internet stranicu i nećemo biti odgovorni ako je Internet stranica delimično ili u celosti nedostupna, iz bilo kog razloga, u bilo koje vrijeme  i u bilo kom trajanju.

 

KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE

Ovim putem saglasni ste  dobrovoljno i izričito prihvatate korišćenje Internet stranice jedino i isključivo na vlastitu   odgovornost.

Odgovorni ste za sve potrebne pripreme za pristup Internet stranici. Takođe dužni ste osigurati da su osobe koje pristupaju Internet stranici putem vaše Internet veze upoznate sa ovim Uslovima korišćenja i svim primenjivim Posebnim Uslovima te da prihvataju iste.

Ukoliko odaberete ili vam je dodijeljena korisnička identifikacijska šifra, lozinka ili bilo koji drugi podatak kao deo naših sigurnosnih postupaka, navedene informacije morate čuvati kao poverljive i ne smete ih otkriti trećim licima. Zadržavamo pravo u svakom trenutku onesposobiti bilo koju korisničku identifikacijsku šifru ili lozinku koju ste odabrali ili koje vam je dodeljena ako utvrdimo da se niste pridržavali  odredaba ovih Uslova korišćenja.

Pristupanjem Internet stranici nećete delovati na način koji može naštetiti  imidžu, interesima ili pravima našeg društva ili bilo kojoj našoj kompaniji (“kompanije grupe „Adecco Group“) niti ćete delovati na način koji može oštetiti, učiniti neupotrebljivom ili preopteretiti internet stranicu, ili  na bilo koji način onemogućiti uobičajenu upotrebu Internet stranice drugim posetiocima.

Sprovodimo odgovarajuće sigurnosne mere odgovarajuće za otkrivanje virusa.  Morate ipak biti svesni da postojeće mere sigurnosti za računarske sisteme na internetu nisu u potpunosti pouzdane i stoga ne možemo garantovati nepostojanje virusa ili bilo kojih drugih elemenata koji mogu uzrokovati promene vaših računarskih sistema (hardver i softver) ili podataka i datoteka u vašim sistemima.

 

SADRŽAJ

Nismo dužni proveriti tačnost Sadržaja i ne garantujemo korisnost, preciznost, potpunost ili relevantnost Sadržaja i/ili da je navedeni Sadržaj ažuriran. Izričito isključujemo svu kao i odgovornost bilo koje vrste za greške ili propuste vezane za Sadržaj i internet stranicu, osim u meri u kojoj takva odgovornost proizlazi iz našeg prevarnog postupanja ili lažnog prikazivanja s namerom prevare.

Stavljanje Sadržaja na Internet stranicu ni na koji način ne podrazumeva pružanje usluga osoblja niti bilo koju drugu vrstu usluga. Adecco i kompanije grupe „Adecco Group“  izričito isključuju  svu kao  i odgovornost bilo koje vrste za odluke koje donosite na temelju Sadržaja.

 

IZOSTANAK PONUDA ILI ZAHTEVA

Informacije dostupne na Internet stranici ne predstavljaju ponudu ili poziv na kupovimu ili prodaju, trgovanje ili transakciju bilo koje vrste  s  Adeccovim vrednosnim papirima. Ulagači se ne smeju oslanjati na navedene informacije pri donošenju odluka o ulaganju.

 

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Vlasnici smo celokupnog sadržaja na Internet stranici ili imamo dozvolu za korišćenje istog. Sve što vidite ili pročitate na Internet stranici (kao što su slike, fotografije, ilustracije, tekstovi, video zapisi i ostali materijali) zaštićeno je u celom svetu autorskim pravom, dizajnom, žigom i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. U svakom trenutku dužni ste poštivati sva prava intelektualnog vlasništva na Internet stranici te Sadržaj, bilo da su u našem vlasništvu  druge kompanije grupe „Adecco Group“ ili trećih lica. Ne smete preuzeti ili pokušavati preuzeti bilo koji sadržaj putem sredstava ili postupaka koji nisu dopušteni na Internet stranici.

Uslovi korišćenja ili Vaše korišćenje Internet stranice ni u kojem slučaju ne garantuje vam davanje nikakvih prava intelektualnog vlasništva na Internet stranici ili Sadržaju, osim onih navedenih u ovim  Uslovima korišćenja ili u  Posebnim Uslovima. Stoga vam je izričito zabranjeno izvršiti bilo kakvu reprodukciju, promenu, distribuciju ili javno objavljivanje, stavljanje na raspolaganje, izvlačenje, ponovno korišćenje ili slanje odnosno korišćenje bilo koje vrste, na bilo koji način ili bilo kojim putem, nekog  dela Internet stranice ili sadržaja, osim propisanog ovim Uslovima korišćenja ili bilo kojim relevantnim Posebnim Uslovima ili važećim zakonima i drugim propisima ili u slučaju odobrenja od strane nositelja relevantnih prava.

 

LINKOVI I POVEZIVANJE

Na Internet stranici mogu se nalaziti linkovi ka drugim Internet stranicama trećih lica koji nisu povezani s nama. Povezivanje na navedene Internet stranice trećih ne podrazumijeva naše garancije za te stranice i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za Internet stranice trećih lica koje imaju link ka ovoj ili sa ove Internet stranice. Nismo proverili sve Internet stranice povezane s našom Internet stranicom niti smo odgovorni za sadržaj ili tačnost bilo kojih spoljinih stranica ili stranica povezanih s našom Internet stranicom. Korišćenje linkova ka bilo kojim spoljnim stranicama ili stranicama trećih lica je na sopstvenu odgovornost.

Svako povezivanje na našu Internet stranicu sa stranica trećih lica zahtijeva naše prethodno pisano odobrenje.

 

PODACI O LIČNOSTI

Prikupljanje i korišćenje vaših podataka o ličnosti regulisano je našom Politikom o privatnosti čije odredbe su inkorporirane u ove Uslove korišćenja i dostupne su na: http://www.adecco.rs/politika-privatnosti/

 

IZOSTANAK GARANCIJA, OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne garantujemo niti izjavljujemo da su Internet stranica i/ili sadržaj tačni, celoviti, bez grešaka ili pouzdani, niti da upotreba Internet stranice i/ili sadržaja neće narušiti prava trećih. Takođe ne garantujemo niti izjavljujemo da će funkcionalni aspekti Internet stranice i/ili Sadržaja biti bez grešaka niti da su serveri bez virusa ili da ne sadrže druge štetne komponente. Korišćenje Internet stranice i/ili sadržaja je na vlastitu odgovornost, a sve na Internet stranici nudi se “U POSTOJEĆEM OBLIKU” I “NA POSTOJEĆI NAČIN” BEZ JAGANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PRETPOSTAVLJENIH.

 

PRAVO I NADLEŽNOST

Na ove Uslove korišćenja primjenjuje se zakonodavstvo Republike Srbije.

 

 IZMJENE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA

Ovi Uslovi korišćenja podložni su povremenim izmenama istih, a vaše korišćenje Internet stranice podleže važećim Uslovima korišćenja u vreme korišćenja Internet stranice. Redovno proveravajte ove Uslove korišćenja  kako biste bili sigurni da ste sa istima upoznati i da ih prihvatate.

 KONTAKT

Pitanja, komentare i zahtjeve vezane za ove Uslove slobodno nam šaljite na adresu Adecco Outsourcing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, te na podaci@adecco.com