Podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana

Blog Objavljeno:  04.03.2021

Nalazimo se u periodu godine kada je potrebno da proverimo iznos primanja u prethodnoj godini i, u zavinosti od iznosa, popunimo i predamo poresku prijavu kao osnov za izradu rešenja i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

Veoma je važno držati se propisanog postupka prilikom prijave i uključiti odgovarajuće prihode koji podležu oporezivanju.

U nastavku ćete saznati više o oporezivim prihodima, ostvarivanju prava na odbitke i olakšice, kao i o načinima za podnošenje poreske prijave.

Prijavu podnose sva fizička lica koja su poreski obveznici u Srbiji, a koja su u kalendarskoj 2020. godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana je 15. maj 2021. godine.

Prema podacima republičkog organa za poslove statistike, za 2020. godinu neoporezivi iznos je 2.987.424 dinara.

U prihode koji se oporezuju, pored prihoda iz radnog odnosa, spadaju oporezivi prihod od samostalne delatnosti, prihod od autorskih prava i prava intelektualne svojine, kao i od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretne imovine. Dakle, porez se plaća na sve prihode koji ostaju obvezniku nakon umanjenja za iznos isplaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a koji su veći od 2.987.424 dinara.

Pri utvrđivanju osnovice za oporezivanje poreski obveznik ima pravo na sledeće odbitke:

1. Lični odbitak – 398.323 dinara
2. Odbitak za svakog izdržavanog člana porodice – 149.371 dinara

Stopa godišnjeg poreza na dohodak građana utvrđuje se u 2 nivoa:
10% – za oporezivi dohodak između 2.987.424 i 5.974.848
15% – za oporezivi dohodak iznad 5.974.848

Kako podneti poresku prijavu?

Poreska prijava se može podneti u pisanom obliku putem obrasca PPDG-2R koji možete preuzeti ovde, poštom ili ličnom predajom i elektronski preko sajta Poreske uprave.

 

Primer obračuna

Saznajte više o našim uslugama obračuna plate i HR administracije na linku ili nas kontaktirajte za više informacija.