Radnici su bili pod stresom i pregoreli i pre pandemije

Blog Objavljeno:  06.09.2022

Promena nikada nije laka, a poslednjih nekoliko godina su kompanijama i radnicima pružile brojne izazove za snalaženje. Dakle, verovatno nije iznenađenje čuti da prema Adecco-ovom istraživanju „Disconnect to Reconnect“ 68% radnika ponekad ili često oseća anksioznost i stres. Međutim, dok 59% kompanija smatra da se stres radnika povećao od pandemije, samo 25% radnika se slaže. Iako je pandemija očigledno uticala na dobrobit radnika, kompanije nisu bile svesne u kojoj meri je stres bio prisutan pre Covid krize.

Adecco-ovo nedavno istraživanje „Disconnect to Reconnect“ govorilo je sa preko 1000 radnika u preko 100 zemalja, sa tri glavna cilja na umu. Trebalo je da istraže da li su načini rada evoluirali od pandemije, da identifikuju sposobnost radnika širom sveta da se odvoje od svojih poslova i razumeju sposobnost kompanija da promovišu dobrobit radnika.

 

Mlađe generacije se suočavaju sa sagorevanjem (burnout)

Mlađi su bili izuzetak u doživljavanju viših nivoa stresa tokom pandemije, pri čemu je 77% generacije Z i 73% generacije Y prijavilo porast stresa. Ove generacije su češće radile preko uobičajenog radnog vremena, što je doprinelo ovim osećanjima. Žene su takođe češće prijavljivale porast stresa, pri čemu je 3 od 10 žena navelo da su se njihov posao i stres povećali od pandemije.

Kompanije su takođe precenile povećanje obima posla. 41% anketiranih kompanija smatra da se obim posla povećao, ali samo 31% radnika se slaže. Zaposleni u kućnim kancelarijama češće su ukazivali na to da im je opterećenje bilo veće nego pre početka pandemije, 36% naspram 30% ranije.

Preispitivanje ravnoteže posao/život

Iako pandemija nije značajno povećala stres i anksioznost, to je bila prekretnica za mnoge radnike da preispitaju svoju ravnotežu između posla i života, pri čemu su radno opterećenje i fleksibilnost bili ključni faktori u njihovim odlukama. Više od polovine (52%) ispitanih radnika planira da napusti posao u roku od 5 godina, a 1 od 10 njih planira da napusti posao u narednoj godini. Što je veći prijavljeni nivo stresa, veća je verovatnoća želje da se ranije napusti posao, pri čemu je 35% radnika koji rade na poslovima okrenutim klijentima izrazilo želju da odu za dve godine ili manje. Alternativno, radnici koji su imali priliku da rade od kuće i da imaju fleksibilan raspored tokom pandemije bili su u stanju da se bolje nose sa opterećenjem i stresom, prijavili su manje poteškoća pri odvajanju od posla nakon radnog vremena i manje je verovatno da će napustiti svoje pozicije u Bliska budućnost.

Iako većina radnika smatra da su njihov posao i nivoi stresa ostali isti tokom pandemije, važno je napomenuti da su im fleksibilni rasporedi i mogućnost rada od kuće pomogli. Nastavak pružanja fleksibilnosti nakon pandemije mogao bi pomoći kompanijama da povećaju zadržavanje posla i možda smanje stres radnika.

Ceo izveštaj možete pogledati na ovom linku.

Takođe, Adecco Grupa napravila je 2022. godina napravila globalno istraživanje o tome kako će izgledati nova era poslovanja, kao i na koji način je globalna epidemija već transformisala stavove pojedinaca prema poslu kao i tržište rada.  Više o tome pročitajte na ovom linku.