Šta poslodavci mogu da urade da privuku prave kandidate?

Blog Objavljeno:  12.04.2023

Novi blog iz oblasti employer brandinga koji je za vas pripremila naša Nevena Lazić, Recruitment and Business Support Consultant kompanije Adecco Srbija pročitajte u nastavku.

 

„Nikada nije bilo značajnije kakav je brend poslodavca u privlačenju potencijalnih kandidata. Iako su se kompanije oduvek trudile da privuku kvalitetnu radnu snagu, poslednjih nekoliko godina je prisutno sve više inicijativa u vidu employer branding aktivnosti kako bi se konkretna kompanija izdvojila na tržištu.

Zarad razumevanja neophodnosti da kompanije misle na svoju reputaciju kod kandidata, iskoristićemo podatak dobijen iz istraživanja da 84% zaposlenih ili potencijalnih kandidata smatra da je važna reputacija poslodavca kod kojeg konkurišu za posao.

Koliki uticaj imidž kompanije ima na percepciju kandidata sa tržišta rada govore istraživanja koja pokazuju da su potencijalni kandidati spremi da rade i za nižu zaradu samo da bi radili u kompaniji sa izgrađenim pozitivnim imidžom i reputacijom.

Da li svaka kompanija ima svoj brend kao poslodavac? – Da, svaka kompanija ima svoj brend bez obzira da li se trudi da ga stvori ili ne. On predstavlja i reputaciju koju kompanija uživa na tržištu kod potencijalnih kandidata. Ovaj segment vidljivosti bismo mogli podeliti na sve ono što kompanija kaže sama o sebi i na sve ono što o njoj kažu. Jedna dimenzija nužno proizvodi drugu i stvari su mnogo više uzročno-posledične nego što se čini na prvi pogled.

Prema istraživanjima sprovedenim od strane eminentnih svetskih employer branding agencija, svaka osoba koja se nađe u procesu selekcije sa određenom kompanijom će o tome pričati barem dve osobe iz svog okruženja. Dalja logika podrazumeva da će te dve osobe reći o tome još najmanje druge dve osobe i krug ljudi koji imaju određena saznanja se širi. Stvari postaju komplikovanije kada imamo u vidu da ljudi o svom iskustvu najčešće govore i u okviru svoje branše (pored kontakata iz privatnog života).

Faza privlačenja kandidata u procesu selekcije ima za cilj da najbolji kandidati dostupni na tržištu požele da rade u konkretnoj kompaniji. Evo nekoliko koraka koji će doprineti kvalitetu prijava i povećanoj atraktivnosti poslodavca:

Istražite trenutnu percepciju kompanijskog brenda kao poslodavca

Verujemo da mnoge kompanije već pažljivo razmatraju šta o njima kažu zaposleni na izlaznim intervjuima, kao i prilikom redovnih kvartalnih/polugodišnjih/godišnjih ispitivanja zadovoljstva zaposlenih. To svakako jesu važne informacije koje mogu poslužiti za unapređenje stvari u kompaniji. Međutim, ono što je još potrebno uključiti je istraživanje tržišta iz perspektive svih potencijalnih kandidata. To se može postići kroz analizu materijala o poslodavcu dostupnog na sajtovima i forumima u vezi zapošljavanja. Dodatno, bilo bi korisno uraditi i analizu tržišta kao dodatni koji bi omogućio da uvidite šta o vama kažu zaposleni u sličnim ili konkurentskim kompanijama. Tek na osnovu svih ovih podataka moguće je kreirati jasnu sliku o trenutnom položaju kompanije na tržištu.

Analiza plus ukrštanje podataka sa tržišta

Šta traži vaša ciljna grupa? Šta im je u fokusu? Kakvi su trendovi na tržištu rada? Na ova pitanja moguće je odgovoriti samo ako se dodatno ukrste podaci dobijeni posmatranjem konkurencije. Potrebno je analizirati šta je dobro što radi konkurencija, odnosno šta nije dobro, te bi tu mogla ležati vaša konkurentska prednost.

Komunicirajte svrhu

Ljudi žele da rade posao koji donosi vrednost i koji ima svrhu za druge. Naročito je to izraženo kod mladih, setite se da generacija Z ne želi da radi nešto samo zarad plate, već da intenzivno razmišljaju o vrednosti koju daju.

Brzina, jednostavnost i transparentnost u procesu selekcije

Na trenutnom tržištu kompanije moraju da deluju brzo kako bi izbegle mogućnosti da najbolji kandidati dobiju druge konkurentne ponude i u toku samog procesa selekcije. Ukoliko čekate nedeljama da zakažete intervju sa relevatnim kandidatom, a potom isto toliko za donošenje odluke, velike su šanse da kandidat u međuvremenu dobije drugu ponudu. Pored brzine, jednostavnost i transparentnost su neophodne. Praksa je pokazala da kandidati često odustaju kada se nađu u procesu koji nema jasne vremenske okvire i kada steknu utisak da stvari nisu dovoljno transparentne.

Investirajte u svoje zaposlene

Novac potrošen na edukacije i dodatna usavršavanja zaposlenih nije trošak nego investicija! Ne samo da se na taj način dugoročno utiče na poboljšanje rezultata kompanije, nego i na reputaciju koju ona ima. Ljudi osećaju pripadnost tamo gde imaju priliku da se razvijaju, angažuju svoje potencijale i gde su cenjeni (engl. Employee Engagement). Oni u razgovoru sa članovima svoje porodice, prijateljima i poznanicima prenose najverodostojnije informacije o uslovima rada u kompanijama u kojima su zaposleni. Važno je i znati da njihov glas presudno utiče na nečiji sud prilikom razmatranja potencijalnih poslodavaca.

Na kraju, setite se da ni jedna od navedenih aktivnosti u izgradnji boljeg imidža poslodavca ne može funkcionisati kratkoročno. Stvari se ne menjaju „preko noći“ i nije moguće promeniti sliku koju kompanija ima brzo. Takođe, koliko god da je dobra aktuelna slika o nekom poslodavcu to ne znači da ona ne može biti narušena. Kontinuitet je važan, kao i u svemu što radimo. Aktivnosti sprovedene sa jasnom vizijom i strategijom ne mogu da ne daju rezultate“.