TOP 5 SAVETA ZA PRODUKTIVNIJU PROCENU RADNOG UČINKA

Blog Objavljeno:  15.03.2019

Procene su sjajna šansa da poboljšate svoj radni učinak. Ukoliko Vas uskoro očekuje evaluacija radnog učinka zaposlenih, pogledajte sledeće savete za što produktivniji sastanak sa Vašim menadžerom i obezbedite sebi unapređenje koje ste zaslužili.

Ukoliko osećate tenziju i pritisak pre procene radnog učinka, znajte da je to potpuno normalno. To je momenat u kom morate predstaviti rezultate svog rada, ali čuti pozitivne i negativne kritike koje menadžer ima da Vam uputi u vezi vaseg učinka. Ipak, kada se procena radnog učinka sprovede na dobar način, ona može predstavljati i odličnu motivacionu tehniku, korisnu za razvijanje poverenja unutar tima i alat za pospešivanje karijere. Ovde se nalaze neki od saveta koji će Vam koristiti pre, tokom i posle procene radnog učinka sa Vašim menadžerom. Pomoćiće Vam da uočite kakva to očekivanja ima Vaš menadžer u vezi Vašeg dosadašnjeg rada, kako bi se dostigli kompanijski ciljevi i, na kraju, zadržao ekonomski i profesionalni uzlet koji zaslužujete.

Aspekti kojih treba biti svestan pre procene učinka:

Izvršite rekapitulaciju ciljeva koji su Vam dati u određenom vremenskom roku. Na primer, ukoliko će se ovom procenom radnog učinka analizirati Vaš rad u poslednjih šest meseci, važno je da nabrojite Vaše ciljeve za to vreme na papiru.

Napišite dobijene rezultate kao posledicu Vašeg rada na jasan, koncizan i merljiv način. Ovaj korak pomoćiće Vam da dodate vrednost Vašem radu demonstrirajući njegov realan uticaj. Vi zapravo razmatrate ideju pitanja o unapređenju (i sa ekonomskog, i profesionalnog stanovišta), znajući koliko Vaš rad može doprineti rastu kompanije u kojoj radite. Povrh toga, radeći to, bićete u mogućnosti da razmatrate i negativnu kritiku od Vašeg menadžera, posebno ukoliko iznosite zadatke koji su izvan Vaših redovnih zaduženja. Preporučujemo da povremeno zapisujete ove rezultate, i da to zapisivanje pređe u rutinu. Na taj način nećete morati da provodite puno vremena pripremajući se za godišnje ili pologodišnje procene radnog učinka. Umesto toga, imaćete pristup podacima u svakom trenutku.

Zapišite svoje ciljeve. Kao što smo već naveli, procene radnog učinka su ključni momenat koji možete iskorisiti za zahteve i pregovaranje nagrade koju smatrate da zaslužujete. Ukoliko Vam je potreban odmor, povećanje plate ili odgovornosti, zapišite to kako biste mogli da razgovor sa menadžerom uputite u pravom smeru.

Tokom procene radnog učinka, vodite računa:

Obratite pažnju na govor tela i zadržite skroman stav dok slušate sve što Vaš menadžer ili nadređeni ima da kaže o Vama. Ukoliko su to komentari u superlativu, čestitamo! Sada je pravo vreme da pomenete unapređenje ili povećanje plate koje želite. U ovom slučaju, veoma je verovatno da će Vašem menadžeru biti potrebno vreme da o tome razmisli. Zato nemojte brinuti ukoliko ne dobijete momentalni odgovor. Sa druge strane, ukoliko dobijete negativnu kritiku, pokušajte da ne ulazite u raspravu. Umesto toga, zahvalite se menadžeru na tim rečima, i zamolite ga da Vam navede primere i specifične situacije iz kojih je proizišao zaključak koji Vam je predstavljen. Na ovaj način možete učiti iz svojih grešaka i unaprediti svoj rad. Iskoristite ovaj sastanak kako biste se raspitali o ciljevima i očekivanjima koja morate ispuniti u narednom periodu. Uverite se da ih razumete kako biste ih postigli. Očigledno, ukoliko je fidbek koji dobijete negativan, zadržaćete svoje lične ciljeve i potrebe za naredni sastanak povodom procene radnog učinka. Tada ćete moći da pokažete unapređenje svog rada i da zatražite nagradu koja Vam sleduje.

Nakon procene radnog učinka:

Pošaljite propratni email Vašem menadžeru kako biste se zahvalili na njegovom vremenu, i uključite sve tačke o kojima se razgovaralo na sastanku. Takođe dodajte sve targete koje ste dogovorili, i zatražite potvrdu. Dok sastavljate email, imajte na umu sve ono o čemu ste razgovarali na sastanku, tako da ga možete bolje razumeti, i postaviti jasne smernice.

Sigurni smo da će Vam ovi saveti pomoći u suočavanju sa narednom procenom učinka, i da ćete ih produktivno iskoristiti. Na kraju, iako su procene radnog učinka i dalje česta praksa u mnogim kompanijama, studija koju je sproveo Adobe pokazuje da je tradicionalni pristup proceni rada zaposlenih predstavljen kao veliko gubljenje vremena i rasipanje resurasa. U proseku, menadžeri investiraju 17 sati na pripremu povratnih informacija i rezultata za svakog zaposlenog; i oko 61% milenijalaca učestvovalih u studiji bi promenilo posao i radilo u kompaniji bez praktikovanja procene radnog učinka, iako su plata i pozicija iste. Zaključak ove situacije je da je danas normalno razmatrati nove tehnike u proceni rada, koje su redovnije i dinamičnije. Na primer, nedeljni sastanci na kojima se dobijaju dvosmerne povratne informacije su odlična alternative. Zapamtite da je veoma važna stvar raditi na unapređenju odnosa između menadžera i zaposlenih, i kreirati pozitivnu radnu atmosferu koja se bazira na motivaciji i ohrabruje individualne proaktivnosti. Zato, ukoliko smatrate da bi trebalo da se sastajete sa Vašim nadređenima češće, nemojte oklevati da im to i predložite. Ukoliko je dobro za Vas, biće dobro i za  celu kompaniju. Sa srećom!