Globalna platforma za povezivanje raseljenih lica iz Ukrajine sa poslovima

Novosti Objavljeno:  21.03.2022

Adecco grupa je lansirala namensku globalnu platformu za zapošljavanje, koju pokreće njen brend Adecco, kako bi omogućila raseljenim ljudima iz Ukrajine da se povežu sa mogućnostima za zapošljavanje.

Novi portal http://vvv.adeccojobsforukraine.com je platforma za besplatne objave posvećena kandidatima iz Ukrajine koji traže posao u zemljama u kojima su se sklonili, kao i poslodavcima koji traže radnike u zemljama u kojima je Adecco grupa prisutna. Sajtu se može pristupiti na ukrajinskom ili engleskom jeziku.

Alain Dehaze, glavni izvršni direktor Adecco grupe, rekao je: „Više od decenije smo radili na tome da omogućimo ljudima raseljenim zbog sukoba da ponovo uđu u svet rada u svojim zemljama odredišta. Sada koristimo ovo iskustvo, u kombinaciji sa našom osnovnom poslovnom ekspertizom, da pomognemo ljudima iz Ukrajine u kontekstu trenutne krize. Pronalaženje posla i smislenog zaposlenja je od ključnog značaja za omogućavanje izbeglicama da obezbede finansijsku stabilnost i podupiru njihovu sposobnost da započnu novi život i sigurnu budućnost. Pozivamo organizacije širom Evrope i šire da učestvuju u ovoj inicijativi tako što će objaviti svoje otvorene uloge i ponuditi mogućnosti ljudima iz Ukrajine dok počnu da ponovo uspostavljaju svoje živote u susednim zemljama.” Portal ima sledeće funkcionalnosti:

  • Traženje posla u skoro 60 zemalja i regiona širom sveta u kojima je Adecco grupa prisutna preko svoje tri globalne poslovne jedinice: Adecco, LHH i Akkodis.
  • Pristup besplatnim modulima za obuku na mreži za izradu CV-a, traženje posla i savetovanje.
  • Prekvalifikacija i usavršavanje, na primer u digitalnim sposobnostima i jezičkim veštinama.
  • Veze ka resursima za pomoć izbeglicama da nađu smeštaj.
  • Veze ka vladinim sajtovima sa informacijama o propisima o radu, sa početnim fokusom na evropske zemlje.
  • Funkcija objavljivanja poslova za kompanije koje žele da ponude mogućnosti raseljenim radnicima.

Iako Adecco grupa nema direktne operacije ni u Rusiji ni u Ukrajini, Grupa je poslednjih godina omogućila zapošljavanje hiljada ljudi iz Ukrajine u obližnjim zemljama. U celoj Grupi nastavljamo da podržavamo raseljena lica iz prethodnih i tekućih kriza – uključujući Irak, Siriju i Avganistan – da uđu na tržište rada, posebno u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Grčkoj.