INOVATIVNI IZVEŠTAJ: Ulaganje u radnu snagu – Transformisanje pristupa ljudskom kapitalu

Preispitivanje dinamike ulaganja u ljudski kapital nikada nije bilo relevantnije. 2020. godina započela je  pandemijom korona virusa, prisiljavajući zeml...

14.07.2020

Osiguranje zdravlja na radnom mestu

Sigurnost na radnom mestu trenutno je najveći prioritet poslodavaca u Srbiji. Potrebno je pobrinuti se za zaštitu zaposlenih i osigurati sigurno obavljanje za...

19.03.2020