Sigurnost i privatnost

Izjava o privatnosti kandidata

Poslednje ažuriranje: 12. decembar 2022. godine

Dobro došli u Adecco! Raduje nas što ćemo raditi sa vama i pomoći vam da dalje razvijate svoju karijeru.

Ovo obaveštenje o privatnosti (u daljem tekstu: „Obaveštenje o privatnosti“) utvrđuje koje lične podatke prikupljamo od vas, kako ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo i kako, čineći to, poštujemo naše zakonske obaveze prema vama. Vaša privatnost nam je važna i stalo nam je do zaštite i čuvanja vaših prava na privatnost podataka. Znamo da je dugačko, ali vas molimo da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje o privatnosti.

U nastavku teksta je dat sadržaj tako da možete ići direktno na relevantne odeljke ako želite.

INDEKS
1. Neki termini koje je potrebno pojasniti
2. Koje lične podatke Kompanija prikuplja i koristi?
3. Zašto obrađujemo vaše lične podatke i koliko dugo ih čuvamo?
4. Kako prikupljamo vaše lične podatke?
5. Da li morate da nam date lične podatke koje tražimo?
6. Da li koristimo veštačku inteligenciju?
7. Da li prenosimo vaše lične podatke trećim stranama
8. Da li prenosimo vaše lične podatke van vaše zemlje?
9. Koja su vaša prava u vezi sa ličnim podacima?
10. Šta se dešava sa bezbednošću podataka kada koristite naše sisteme?
11. Kako postupamo u slučaju izmena ovog Obaveštenja o privatnosti?
12. Kontakt

 

1. Neki termini koje je potrebno pojasniti

Najpre, želimo da razjasnimo kako koristimo neke reči u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Kada govorimo o „nama“ ili „Kompaniji“ mislimo na Adecco. Naše registrovano sedište je na adresi Bulevar Milutina Milankovića 1i, Beograd. Kompanija je deo Adecco Group AG (Adecco Grupa) sa sedištem kompanije na adresi Bellerivestrasse 30, 8008 Cirih, Švajcarska, najvećeg pružaoca usluga u oblasti ljudskih resursa na svetu. Preko svojih različitih kompanija i poslovnih linija, Adecco Grupa obavlja nekoliko aktivnosti u oblasti ljudskih resursa, poput zapošljavanja, upućivanja na rad, platnih usluga, regrutovanja i selekcije, izrade testova, tranzicije u karijeri, razvoja talenata, obuka i obrazovanje, zbrinjavanje tehnološkog viška i međunarodne mobilnosti („naše Aktivnosti“).

Kompanija koristi nekoliko IT sistema za sprovođenje naših Aktivnosti. U nekim slučajevima, Kompanija obezbeđuje Samouslužni portal („Portal“) za svoje kandidate/zaspolene. Portal vam omogućava da pretražite i konkurišete za poslove koje oglašavaju Kompanija i njene podružnice, a koji odgovaraju vašim interesovanjima, veštinama i/ili iskustvu, na lokacijama za koje ste izrazili interesovanje da radite.

Konačno, ovo obaveštenje o privatnosti predviđa kako obrađujemo vaše informacije kao informacije fizičkog lica. Ne tiče se toga kako obrađujemo podatke o kompanijama (iako se nekad ove dve grupe informacija preklapaju). Ova vrsta informacija se nekada naziva „ličnim informacijama“, „identifikacionim informacijama“ ili „II“. U ovom Obaveštenju o privatnosti koristimo termin „lične informacije“ ili „podaci“.

 

2. Koje lične podatke Kompanija prikuplja i koristi?

Prikupljamo i koristimo lične informacije kako bismo obezbedili najbolje prilike za zaposlenje prilagođene vama, a grupisali smo ih na sledeći način:

 1. Podaci o identitetu označavaju vaše ime, korisničko ime, titulu, mesto rođenja i dokumenta koja dokazuju vaš identitet.
 2. Kontakt podaci označavaju vašu adresu za obračun, adresu za isporuku, imejl adrese i brojeve telefona.
 3. Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu označavaju vaš CV ili rezime, podatke o vašem obrazovanju, pohađanim kursevima obuke i stažiranju, dokumenta koja dokazuju vaše pravo na rad i sve druge informacije koje ste naveli u rezimeu ili biografiji, fotografije i video zapise vašeg video intervjua ili obuke.
 4. Podaci sa društvenih mreža označavaju podatke vašeg profila na društvenim mrežama kao što je LinkedIn i druge informacije koje objavljujete ili drugačije delite sa nama sa društvenih mreža.
 5. Tehnički podaci označavaju adrese internet protokola (IP) sa kojih pristupate Portalu i našim ili tuđim proizvodima i uslugama, kolačiće (kako je predviđeno u našoj Politici o kolačićima), vaše podatke za prijavu (npr. vreme, datum i trajanje), vrstu pretraživača i verziju koju koristite za pristup našim ili tuđim veb-sajtovima, aplikacijama i proizvodima i uslugama, podešavanje vremenske zone vašeg uređaja i lokacije uređaja, vrste dodatnih programa za pretraživač i verzije koje koristite da pristupite Portalu i našim ili tuđim veb-sajtovima, aplikacijama i proizvodima i uslugama, operativni sistem i vrstu platforme uređaja koji koristite, kao i drugu tehnologiju na uređajima koje koristite za pristup Portalu, našim aplikacijama, veb-sajtovima, proizvodima i uslugama, podatke o prostorijama uključujući CCTV sisteme i sisteme za ulazak.
 6. Podaci o telefonskim pozivima podrazumevaju broj sa kojeg ste razgovarali sa nama, vreme, datum i trajanje tog kontakta.
 7. Profilni podaci označavaju vaše korisničko ime i lozinku, vaše interese, preferencije, povratne informacije i odgovore na ankete.
 8. Podaci o marketinškim komunikacijama označavaju informacije o tome kako odgovarate na imejl, sms, telefonske i druge marketinške kampanje.

U nekim slučajevima, lične informacije koje prikupljamo će takođe obuhvatati „posebne kategorije podataka“ (poznate i kao „osetljive informacije“), koje nazivamo Osetljivim podacima (i). Ovo može obuhvatati (kako je primenljivo) podatke o bilo kakvom invaliditetu i prilagođavanjima koja ćemo možda morati da vam obezbedimo na radnom mestu kao i informacije u vezi sa raznolikošću (uključujući podatke o rasnom i etničkom poreklu, političkim stavovima, verskim uverenjima i drugim uverenjima slične prirode, podatke o članstvu u sindikatu i podatke o seksualnom životu i seksualnoj orijentaciji), ili podatke o zdravlju (kao što su evidencije o bolestima, evidencije o invaliditetu, podesnosti za rad i zdravstveno osiguranje ako sadrži podatke o bolesti), podatke o navodnim ili dokazanim krivičnim delima u svakom slučaju kada se to zahteva ili je dozvoljeno, i ako je u skladu sa, primenljivim zakonom.

U zavisnosti od relevantnih okolnosti i primenljivih lokalnih zakona i zahteva, možemo prikupiti neke od gorenavedenih informacija kako bismo mogli da vam ponudimo mogućnosti zaposlenja koje su prilagođene vašim okolnostima i interesima.

 

3. Zašto obrađujemo vaše lične podatke i koliko dugo ih čuvamo?

 

Svrhe obrade Vrsta podataka Zakonska osnova za obradu vaših ličnih informacija
Pružanje naših usluga tako što ćemo vam naći odgovarajuće poslove/zadatke za koje se možete prijaviti, pomoć sa obukom ili olakšavanje procesa prijavljivanja za poslove/zadatke. Ovo podrazumeva slanje vaše biografije potencijalnim poslodavcima na razmatranje i informisanje o budućim radnim mogućnostima putem e-pošte, telefona, pošte i/ili drugih metoda komunikacije. a) Podaci o identitetu;
b) Kontakt podaci;
c) Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu;
d) Podaci sa društvenih mreža
g) Profilni podaci
Izvršenje ugovora ili preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora
Da vam pružimo naše usluge procenom i odabirom ili odbijanjem vaše prijave za posao, uključujući, na primer, organizaciju i sprovođenje intervjua. a) Podaci o identitetu;
b) Kontakt podaci;
c) Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu;
d) Podaci sa društvenih mreža
g) Profilni podaci
Izvršenje ugovora ili preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora
Da vam pružimo naše usluge procenom rezultata i kako je drugačije potrebno u procesima regrutacije, uključujući konačnu regrutaciju a) Podaci o identitetu;
b) Kontakt podaci;
c) Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu;
d) Podaci sa društvenih mreža
g) Profilni podaci
Izvršenje ugovora ili preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora
Obezbeđivanje svih prilagođavanja koja vam mogu zatrebati na radnom mestu. a) Podaci o identitetu
i) Osetljivi podaci
– Izvršenje ugovora ili preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora ako smo ugovorili sa vama da ćemo vam obezbediti prilagođavanja na radnom mestu koja nisu pokrivena lokalnim zakonima;
– Poštovanje zakonskih obaveza kao što su obaveze o radu, diskriminaciji i invalidnosti
Slanje direktnog reklamnog materijala, na primer, putem imejla, poruke ili telefona. a) Podaci o identitetu
b) Kontakt podaci;
Saglasnost
Da dalje razvijamo, testiramo i unapređujemo naš veb-sajt/Portal ili druge postojeće ili nove sisteme/procese kako bismo vas bolje uslužili. e) Tehnički podaci
g) Profilni podaci
Ispunjavanje naših legitimnih interesa da unapredimo naše sisteme
Rešavanje tehničkih problema sa pozivima na našim mrežama. a) Podaci o identitetu
b) Kontakt podaci;
e) Tehnički podaci
f) Podaci o telefonskim pozivima
Ispunjavanje naših legitimnih interesa za rešavanje tehničkih pitanja koja utiču na naše poslovanje
Izvođenje studija i statističkih i analitičkih istraživanja. Na primer, upoređivanje delotvornosti našeg postavljanja kandidata između različitih poslovnih sektora i geografskih područja i pokušaj da utvrdimo faktore koji mogu uticati na sve razlike koje utvrdimo. e) Tehnički podaci
g) Profilni podaci
h) Podaci o marketinškim komunikacijama
Ispunjavanje naših legitimnih interesa da unapredimo i razvijemo naše poslovanje
Prenos podataka trećim stranama u skladu sa stavom 6 u nastavku. Bilo koja kategorija podataka navedena gore, po potrebi Ispunjavanje naših legitimnih interesa da pružamo usluge i podugovaramo te usluge trećim stranama
Ispunjavanje zakonskih obaveza. Bilo koja kategorija podataka navedena gore, po potrebi Usaglašavanje sa zakonskim obavezama, npr. vođenje evidencija u poreske svrhe ili pružanje informacija javnom organu ili agenciji za sprovođenje zakona.
Unapređenje bezbednosti i zaštite ljudi, prostorija, sistema i imovine. a) Podaci o identitetu
e) Tehnički podaci
i) Osetljivi podaci
Ispunjavanje naših legitimnih interesa za osiguranje bezbednosti našeg preduzeća (i ljudi koji rade u njemu).
Praćenje usklađenosti sa internim politikama i procedurama a) Podaci o identitetu
g) Profilni podaci
Ispunjavanje naših legitimnih interesa da osiguramo da se naše politike i procedure poštuju
Upravljanje komunikacionim i drugim sistemima koje koristi Adecco grupa (uključujući interne baze podataka sa kontaktima). a) Podaci o identitetu
b) Kontakt podaci;
e) Tehnički podaci
f) Podaci o telefonskim pozivima
h) Podaci o marketinškim komunikacijama
Ispunjavanje naših legitimnih interesa da naši sistemi pravilno funkcionišu
Da istražimo ili odgovorimo na incidente i žalbe. a) Podaci o identitetu
b) Kontakt podaci;
f) Podaci o telefonskim pozivima
i) Osetljivi podaci
– Poštovanje zakonskih obaveza kao što je zakon o radu
– Ispunjavanje naših legitimnih interesa za rešavanje bilo kakvih incidenata i žalbi u skladu sa našim internim procedurama
Interna promocija obuka koje su održane i korišćenje njihovog sadržaja za reklamiranje sličnih sesija trećim stranama interno i eksterno. a) Podaci o identitetu
b) Kontakt podaci;
h) Podaci o marketinškim komunikacijama
– Ispunjavanje naših legitimnih interesa (kada je interno) za obuku naših kandidata i razvoj ponuda za naše klijente
– Saglasnost (kada se daje trećim stranama)
Učestvovanje u bilo kakvoj potencijalnoj ili stvarnoj nabavci ili prodaji, ili zajedničkom poduhvatu, celog preduzeća ili kompanije ili dela preduzeća ili kompanije, u kojoj bilo koji član Adecco grupe želi da učestvuje. Bilo koja kategorija podataka navedena gore, po potrebi Ispunjavanje naših legitimnih interesa za promociju rasta i razvoja Adecco grupe

 

Periodi čuvanja: koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Kompanija može čuvati vaše lične podatke do 2 godine nakon što ste se registrovali kod nas ili izvršili bilo kakve promene u vašem profilu.

Ako uspete da pronađete posao preko nas (zaposleni Adeccu), Kompanija će morati da čuva vaše lične podatke na duži period kako bi ispunila svoje tekuće zakonske i ugovorne obaveze.

Uopšteno, čuvamo vaše lične podatke koji se odnose na poreze, ugovore o radu, prijavu i odjavu sa socijalnog osiguranja, evidenciju radnog vremena, potvrde o zdravstvenoj ispravnosti… i sve druge dokumente koji sadrže podatke o zaposlenom koji više nije zaposlen (originalni dokumenti na osnovu kojih se podaci unose u evidenciju zaposlenih čuvaju se kao dokument trajne vrednosti) a sve finansijske informacije (uključujući podatke o platnom spisku i podatke koji se odnose na plate i sl.) trajno.

Ostale lične podatke čuvamo pet godina (ili koliko je moguće pokrenuti ili voditi bilo koji sudski ili upravni postupak) ili deset godina, kada je to predviđeno poreskim zakonodavstvom.

 

4. Kako prikupljamo vaše lične podatke?

Lične informacije koje prikupljamo o vama dolaze iz obrazaca za prijavu ili drugih materijala koje nam dostavljate, vaših interakcija sa nama i drugima u okviru vaše prijave.

U nekim slučajevima, takođe ćemo prikupljati lične informacije indirektno od trećih strana, npr. od agencija za regrutaciju sa kojima sarađujemo, drugih subjekata u okviru Adecco Grupe ako ste prešli na nas sa tog Adecco subjekta ili sa javno dostupnih izvora kao što su LinkedIn i Twitter u skladu sa važećim zakonom.

 

5. Da li morate da nam date lične podatke koje tražimo?

Niste u obavezi da nam date lične informacije, ali ne bismo mogli da sarađujemo sa vama niti da vam pružamo usluge ako nam ne pružite potreban minimum kako bismo procenili vašu podobnost za rad kod nas. Ako u nekim slučajevima odlučite da nam date samo određene lične informacije, to takođe može ograničiti Usluge koje možete dobiti od nas.

 

6. Da li koristimo veštačku inteligenciju?

Da, ponekad koristimo veštačku inteligenciju (AI). Međutim, ne koristimo lične informacije u bilo kakvom automatizovanom donošenju odluka (odluka doneta isključivo kreiranjem i primenom tehnologija bez ikakve ljudske intervencije) ili profilisanju (obrada ličnih informacija nizom tehnologija koje smanjuju ljudsku intervenciju u cilju procene određenih uslova o pojedincu) koje proizvodi pravno dejstvo ili slično značajno dejstvo u vezi sa vama.

Koristimo niz tehnologija za analizu vaših podataka. U svim slučajevima, u ovim procesima uvek postoji ljudska intervencija, jer koristimo ove alate da podržimo naša stručna lica koja donose odluke.

Koristimo automatizovane sisteme/procese sa uslovima opisanim u prethodnom stavu kako bismo pomogli našem osoblju da upravlja velikim količinama podataka ili aplikacija i možemo koristiti AI (npr. pristupe zasnovane na mašinskom učenju, logici ili znanju i statističke pristupe) kako bismo pružili vama i našim klijentima usluge koje tražite od nas. Iako koristimo sisteme veštačke inteligencije, sve odluke koje mogu uticati na vas donose naši obučeni regruteri. U skladu sa tim, ovi sistemi veštačke inteligencije nemaju pravno dejstvo.

Na primer, kada naši klijenti traže kandidate za posao, možemo sprovesti pretragu naših spiskova kandidata pomoću pristupa zasnovanih na mašinskom učenju, logici i znanju i statističkih pristupa koji koriste atribute kao što su naziv radnog mesta, dostupnost, skup veština, rezultati procene i lokacije, radi sastavljanja užeg izbora koji prikazuje listu kandidata koji će najverovatnije ispuniti uslove klijenta.

 

7. Da li prenosimo vaše lične informacije trećim stranama?

Kao što je gore navedeno, obično otkrivamo vaše lične informacije trećim stranama. Ove se radi kako bi se ispunile gore predviđene svrhe. To radimo u sledećim okolnostima.

 • Našim dobavljačima. Na primer, angažovaćemo dobavljača za obavljanje administrativnih ili operativnih poslova koji podržavaju naš odnos sa vama. Dobavljač(i) će biti predmet ugovornih i drugih zakonskih obaveza da očuvaju poverljivost vaših podataka i da poštuju vašu privatnost i imaće pristup samo onih podacima koji su im potrebni za obavljanje njihovih funkcija; relevantni dobavljači su obično IT dobavljači (koji hostuju ili podržavaju naše IT sisteme, uključujući informacije o vama), kompanije za upravljanje prostorijama (koje se staraju o bezbednosti u našim objektima, te moraju imati informacije o vama kako bi omogućile pristup našim objektima) i dobavljači usluga za upravljanje finansijama i računovodstvom (koji treba da rade sa podacima kandidata u cilju obrade dugovanja i potraživanja).

Takođe angažujemo dobavljače koji pružaju IT usluge i rešenja, npr. alate za video intervjue i procenu veština.

 • Članice Adecco Grupe i njihove podružnice („Članice Adecco Grupe“) unutar ili van Evropske unije. Spisak zemalja u kojima poslujemo je dostupan na našem veb-sajtu na adresi adeccogroup.com/worldwide-locations. Vaše informacije delimo sa njima iz više razloga:
   • Informacije se dele sa Članicama Adecco grupe koje pružaju IT funkcije za kompanije Adecco grupe širom sveta; te IT funkcije se nalaze, između ostalih zemalja, u Češkoj i Francuskoj.
   • Informacije se takođe dele sa Članicama Adecco Grupe širom sveta (uključujući pravna lica stečena nakon prikupljanja informacija) za prethodno opisane potrebe ili kako bi vam se predložile ponude prilagođene vašem profilu ako ste izrazili interesovanja za lokalne ili međunarodne prilike na tom tržištu, ili ako Članice Adecco grupe utvrde da možda imate određene veštine koje su potrebne ili od koristi na tom tržištu.
 • Našim klijentima/potencijalnim poslodavcima. Podelićemo vaše podatke sa našim klijentima koji nude poslove/zadatke za koje ste možda zainteresovani ili koji su zainteresovani za vaš profil. Oni vama i nama duguju ugovorne i druge obaveze poverljivosti u vezi sa vašim podacima.
 • Državnim organima ili organima za sprovođenje zakona. Podelićemo vaše podatke sa državnim, policijskim, regulatornim organima, kao i organima za sprovođenje zakona ukoliko, prema sopstvenom nahođenju smatramo da smo zakonski obavezani ili ovlašćeni da to učinimo ili bi bilo mudro da to učinimo.
 • Potencijalnim prodavcima ili kupcima i njihovim savetnicima. Kao deo detaljne provere u vezi sa (ili sprovođenja) spajanjem, akvizicijom ili drugom poslovnom transakcijom, možda ćemo morati da otkrijemo vaše podatke potencijalnom prodavcu ili kupcu i njihovim savetnicima.

 

8. Da li prenosimo vaše lične podatke van vaše zemlje?

Vaše lične informacije se mogu prenositi i obrađivati u jednoj ili više zemalja, unutar ili van Evropske unije ili Švajcarske. Kompletan spisak zemalja u kojima poslujemo je dostupan na našem veb-sajtu na adresi www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Prenećemo podatke samo onim stranama koje su predviđene u odeljku 7 u gornjem tekstu, a koje su van Evropskog ekonomskog prostora, UK ili Švajcarske.

Možete zatražiti dodatne informacije u vezi sa tim i pribaviti kopiju relevantne zaštitne mere tako što ćete nam se obratiti koristeći detalje navedene u nastavku.

 

9. Koja su vaša prava u vezi sa ličnim podacima?

Prema važećim zakonima o zaštiti podataka, imate sledeća prava:

 • Pravo pristupa i pribavljanja kopije vaših ličnih informacija
  Imate pravo da zatražite potvrdu o tome da li obrađujemo neke od vaših ličnih informacija. Kada je to slučaj, imate pravo na pristup nekim od vaših ličnih podataka (preko Portala) i određenim informacijama o tome kako se oni obrađuju. U nekim slučajevima, možete nam zatražiti elektronsku kopiju vaših informacija. U nekim ograničenim okolnostima, takođe imate pravo da zatražite da prenesemo („portujemo“) vaše lične informacije, što znači da ćemo ih dati trećoj strani na vaš zahtev.
 • Pravo ispravke vaših ličnih informacija
  Ako možete da dokažete da vaše lične informacije koje ste nam dali nisu ispravne, možete zahtevati da se iste ažuriraju ili isprave na drugi način. Preporučili bismo vam da pristupite samouslužnom Portalu ako je moguće i da direktno ažurirate vaše lične informacije.
 • Pravo na zaborav ili brisanje ličnih informacija
  U određenim okolnostima, imate pravo da zatražite da se vaše lične informacije izbrišu. Možete podneti takav zahtev u svakom trenutku, a mi ćemo proceniti da li će vaš zahtev biti odobren; međutim, ovo pravo podleže svim zakonskim pravima ili obavezama ako moramo da zadržimo podatke. U slučajevima kada, u skladu sa zakonom, utvrdimo da se vaš zahtev za brisanje ličnih informacija mora odobriti, uradićemo to bez nepotrebnog odlaganja. Imajte u vidu da vam Kompanija, kada se vaši podaci izbrišu, možda više neće biti na usluzi. Ako želite da se ponovo registrujete u Kompaniji, moraćete ponovo da unesete svoje podatke.
 • Pravo na ograničenje ili prigovor na obradu vaših ličnih informacija
  U određenim okolnostima, imate pravo da dobijete ograničenje obrade vaših ličnih informacija ili da uložite prigovor na određenu obradu iz istih razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.
 • Pravo na povlačenje saglasnosti
  Imate pravo da povučete saglasnost u svakom trenutku kada se oslanjamo na saglasnost za obradu vaših ličnih informacija. Međutim, ovo neće uticati na zakonitost bilo koje obrade koja je obavljena pre nego što povučete saglasnost. Ako povučete saglasnost, možda nećemo moći da vam pružimo određene proizvode ili usluge. Obavestićemo vas ako je tako u trenutku kada povučete saglasnost.

Ako želite da ostvarite bilo koje od svojih prava, koristite naš obrazac klikom ovde.

Konačno, imate pravo da podnesete žalbu organu za zaštitu podataka u mestu u kom živite ili radite ili u mestu gde mislite da je nastao problem u vezi sa vašim ličnim informacijama.

 

10. Šta se dešava sa bezbednošću podataka kada koristite naše sisteme?

Odgovorni ste za očuvanje bezbednosti vaših podataka za prijavu na Portal, a naročito lozinke koju smo vam dali ili koju ste izabrali. Ovi akreditivi za prijavu služe za vašu ličnu upotrebu. Nije vam dozvoljeno da delite svoje akreditive ili druge podatke o nalogu sa drugim licem/licima.

 

11. Kako postupamo sa promenama ovog Obaveštenja o privatnosti?

Uslovi ovog Obaveštenja o privatnosti se mogu promeniti sa vremena na vreme. Objavićemo sve materijalne promene ovog Obaveštenja o privatnosti putem odgovarajućih obaveštenja bilo na našem Portalu i/ili veb-sajtu ili ćemo vam se obratiti preko drugih kanala za komunikaciju.

 

12. Kontakt

U slučaju da:

 • imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti,
 • želite dodatne informacije o tome kako štitimo vaše podatke (na primer, kada ih prenosimo van vaše zemlje) ili
 • želite da kontaktirate Službenika za zaštitu podataka (SZP) Adecco grupe ili lokalnom odgovornom licu za privatnost, obratite se SZP Adecco grupe na globalprivacy@adeccogroup.com ili lokalnom odgovornom licu za privatnost na podaci@adecco.com.

Za ostvarivanje bilo kog prava u vezi sa vašim ličnim informacijama, popunite ovaj obrazac.