Sigurnost i privatnost

Obaveštenje o privatnosti za saradnike, kolege i izvođače

koje treba da bude obuhvaćeno priručnikom za zaposlene (namenjen i zaposlenima i izvođačima)

Poslednje ažuriranje: 12. decembar 2022. godine.

Dobrodošli u Adecco! Raduje nas što ćemo raditi sa vama i pomoći vam da dalje razvijate svoju karijeru. Kao što i očekujete, da bismo na odgovarajući način upravljali našim odnosom, prikupljamo i koristimo informacije o vama.

Ovo obaveštenje o privatnosti (u daljem tekstu: „Obaveštenje o privatnosti“) utvrđuje koje lične podatke prikupljamo od vas, kako ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo i kako, čineći to, poštujemo naše zakonske obaveze prema vama. Vaša privatnost nam je važna i stalo nam je do zaštite i čuvanja vaših prava na privatnost podataka. Znamo da je dugačko, ali vas molimo da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje o privatnosti.

U nastavku teksta je dat sadržaj tako da možete ići direktno na relevantne odeljke ako želite.

SADRŽAJ

1. Neki termini koje je potrebno pojasniti
2. Koje lične podatke Kompanija prikuplja i koristi?
3. Zašto obrađujemo vaše lične podatke i koliko dugo ih čuvamo?
4. Kako prikupljamo vaše lične podatke?
5. Da li morate da nam date lične podatke koje tražimo?
6. Da li koristimo veštačku inteligenciju?
7. Da li prenosimo vaše lične podatke trećim stranama?
8. Da li prenosimo vaše lične podatke van vaše zemlje?
9. Koja su vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima?
10. Da li vršimo bilo kakav nadzor?
11. Šta se dešava sa bezbednošću podataka kada koristite naše sisteme?
12. Kako postupamo u slučaju izmena ovog Obaveštenja o privatnosti?
13. Kontakt

1. Neki termini koje je potrebno pojasniti

Najpre, želimo da razjasnimo kako koristimo neke reči u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Možda deluje očigledno, ali u ovom Obaveštenju o privatnosti bićete označeni kao „Vi“.

Kada govorimo o ‘nama’ ili ‘Kompaniji’ mislimo na Adecco Outsourcing d.o.o. Beograd. Naše registrovano sedište je na adresi Bulevar Milutina Milankovića 1i, 11000 Beograd, Srbija. Kompanija je deo Adecco Group AG (Adecco grupa) sa sedištem u Bellerivestrasse 30, 8008 Cirih, Švajcarska, najvećeg pružaoca usluga u oblasti ljudskih resursa na svetu. Preko svojih različitih kompanija i poslovnih linija, Adecco grupa obavlja nekoliko aktivnosti u oblasti ljudskih resursa, poput zapošljavanja, upućivanja na rad, platnih usluga, regrutovanja i selekcije, izrade testova, tranzicije u karijeri, razvoja talenata, obuka i obrazovanja, zbrinjavanje tehnološkog viška i međunarodne mobilnosti („naše Aktivnosti“).

Kompanija koristi nekoliko IT sistema za sprovođenje naših Aktivnosti. U nekim slučajevima, Kompanija obezbeđuje Samouslužni portal (u daljem tekstu: „Portal“) za svoje kandidate/zaposlene. Portal vam omogućava da pretražite i konkurišete za poslove koje oglašavaju Kompanija i njene podružnice, a koji odgovaraju vašim interesovanjima, veštinama i/ili iskustvu, na lokacijama za koje ste izrazili interesovanje da radite.

Konačno, ovo obaveštenje o privatnosti predviđa kako obrađujemo vaše podatke kao podatke fizičkog lica. Ne tiče se toga kako obrađujemo podatke o kompanijama (iako se nekad ove dve grupe informacija preklapaju). „ličnim informacijama“, „identifikacionim informacijama“ ili „II“. U ovom Obaveštenju o privatnosti koristimo termin „lične informacije“ ili „podaci“.

 

2. Koje lične podatke Kompanija prikuplja i koristi?

Prikupljamo i koristimo lične informacije kako bismo obezbedili najbolje prilike za zaposlenje prilagođene vama, a grupisali smo ih na sledeći način:

 1. Identifikacioni podaci znače vaše ime i prezime, korisničko ime ili sličan identifikator, zvanje, mesto rođenja, dokumente koji dokazuju vaš identitet.
 2. Kontakt podaci označavaju vaše adrese elektronske pošte za potrebe naplate i komuniciranja, dostave ili neku drugu poštansku adresu, brojeve telefona.
 3. Podaci o korespondenciji označavaju evidenciju pisane prepiske i telefonskih poziva obavljenih sa nama uključujući adrese e-pošte, broj sa kog ste nas kontaktirali i vreme, datum i trajanje tog poziva ili druge vrste kontakta.
 4. Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu označavaju vašu radnu biografiju (CV), podatke o vašem obrazovanju, pohađane kurseve, obuke i stažiranja, dokumente koji dokazuju vaše pravo na rad i sve druge informacije koje ste naveli u svojoj radnoj biografiji.
 5. Podaci u vezi sa ljudskim resursima označavaju vaš pol, državljanstvo, dokaz o adresi i kopije dokumenata koji dokazuju vaše pravo na rad na lokacijama na kojima ćete raditi, vize, radne dozvole, dokaze o vašem prisustvu na poslu, vremenu provedenom na projektima, obukama, unapređenjima, sprovedenim istragama i disciplinskim pitanjima.
 6. Podaci o obračunu plata znače informacije o vašem bankovnom računu, broju nacionalnog ili socijalnog osiguranja, poreskim šiframa i referentnim brojevima, vašim naknadama, platama i beneficijama, podatke o licima koja izdržavate i korisnicima i svim odbicima koje sami tražite da izvršimo od vaše plate i naknada (poput članstva u sindikatima ili crkvenih članarina ako je primenjivo).
 7. Podaci o putovanjima označavaju podatke o putovanjima, informacije o kreditnim karticama, nastalim troškovima) za potrebe vođenja pregovora, ugovaranja i nabavke svih aktivnosti u vezi sa putovanjima (npr. avionske karte, karte za vozove, rezervacije hotela i iznajmljivanja automobila) i nadoknadu putnih troškova.
 8. Podaci o fotografijama i video zapisima označavaju fotografije i video zapise sa vašeg prisustva obukama ili sličnim događajima i/ili one iz upotrebe interne komunikacije.
 9. Podaci sa društvenih mreža označavaju podatke o vašim profilima na društvenim mrežama kao što je LinkedIn i druge informacije koje objavljujete na društvenim mrežama ili ih na drugi način razmenjujete sa nama.
 10. Podaci o marketinškim komunikacijama označavaju informacije o tome kako odgovarate na e-poštu, SMS, telefonske pozive i druge marketinške kampanje.
 11. Podaci o povratnim informacijama označavaju povratne informacije o vama od naših zaposlenih i trećih lica sa kojima ili za koje radite, kao i druge informacije korisne za procenu; tamo gde dajete povratne informacije o drugima i svoje povratne informacije o nama i našim uslugama putem naših anketa o zadovoljenju potreba klijenata ili putem bilo kog drugog načina komunikacije, povratnih informacija i odgovaranja na ankete.
 12. Tehnički podaci – adresa internet protokola (IP) sa koje pristupate Portalu i našim ili proizvodima i uslugama drugih, kolačići (kao što je navedeno u našoj Politici kolačića), vaši podaci za prijavu (kao što su vreme, datum i trajanje prijave), vrsta pretraživača i verzija koju koristite za pristup Portalu i našim ili vebsajtovima drugih, aplikacijama i proizvodima i uslugama, veb-logovima, [podaci o saobraćaju], podešavanja vremenske zone na vašem uređaju i njegova lokacija, vrste dodataka za pretraživač i verzije koje koristite [ostali komunikacioni podaci], resursi kojima pristupate na Portalu, našim aplikacijama, vebsajtovima, proizvodima i uslugama, operativni sistem i vrsta platforme uređaja koji koristite, podaci o drugim tehnologijama na uređajima koje koristite za pristup Portalu ili našim vebsajtovima, aplikacijama, proizvodima ili uslugama, kao i informacije o vašem korišćenju naših IT sistema i prostorija, uključujući video nadzor (CCTV) i sisteme za ulaz u prostorije.

U zavisnosti od relevantnih okolnosti i važećih lokalnih zakona i zahteva, možda budemo prikupljali neke od gorenavedenih informacija kako bismo bili u mogućnosti da upravljamo našim odnosom sa vama.

U nekim slučajevima, lični podaci koje prikupljamo će takođe podrazumevati „posebne kategorije podataka“ (poznate i kao „osetljive informacije“), koje nazivamo Osetljivim podacima (m). Tu mogu biti obuhvaćeni podaci o invaliditetu i vrstama smeštaja koje možda budemo morali da vam obezbedimo na radnom mestu, kao i podaci u vezi sa različitošću (o rasnoj pripadnosti i etničkom poreklu, političkim stavovima, verskim i drugim uverenjima slične prirode, članstvu u sindikatima i podatke o seksualnom životu i seksualnoj orijentaciji), ili podatke o zdravlju (kao što su evidencija o bolestima, vrstama invaliditeta, spremnosti za rad i zdravstvenom osiguranju tamo gde oni sadrže informacije u vezi sa bolestima), podatke o navodnim ili dokazanim krivičnim delima, a u svakom slučaju tamo gde se to traži ili je dozvoljeno, i u skladu sa, važećim zakonima.

 

3. Zašto obrađujemo vaše lične podatke i koliko dugo ih čuvamo?

Svrhe obrade Vrsta podataka Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka Period zadržavanja
Da bismo upravljali i poštovali vaš ugovor o radu ili ugovor o delu, i sve druge ugovore i pravila koja regulišu naš radni ili drugu vrstu ugovornog odnosa sa vama. a) Identifikacioni podaci
b) Kontakt podaci
c) Podaci o korespondenciji
d) Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu
e) Podaci iz HR domena
f) Podaci o obračunu plata
i) Podaci o prisustvu na društvenim mrežama
k) Podaci o povratnim informacijama
l) Tehnički podaci
m) Osetljivi podaci
– Izvršenje ugovora ili preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora o radu ili delu koji se potpisuje s vama
– Poštovanje zakonskih obaveza kao što je zakon o radu
Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Za obavljanje drugih aktivnosti u vezi sa HR (uključujući evidenciju o radu, odsustvima, obukama/ljudima, putovanjima, troškovima i beneficijama uključujući pravo na akcije, i disciplinske postupke). a) Identifikacioni podaci
b) Kontakt podaci
c) Podaci o korespondenciji
d) Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu
e) Podaci iz HR domena
f) Podaci o obračunu plata
g) Podaci o putovanjima
i) Podaci o prisustvu na društvenim mrežama
k) Podaci o povratnim informacijama
l) Tehnički podaci
m) Osetljivi podaci
– Izvršenje ugovora ili preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora o radu ili delu koji se potpisuje s vama
– Poštovanje zakonskih obaveza kao što je zakon o radu
Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo našim saradnicima pružili očekivanu pomoć, kao što je pronalaženje odgovarajućih projekata na kojima bi se radilo ili olakšavanje postupka prijavljivanja za nove projekte. a) Identifikacioni podaci
b) Kontakt podaci
c) Podaci o korespondenciji
d) Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu
e) Podaci iz HR domena
i) Podaci o prisustvu na društvenim mrežama
k) Podaci o povratnim informacijama
Izvršenje ugovora ili preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo održavali i poboljšali evidenciju o talentima (uključujući onu za potrebe analize radne snage i u cilju traženja povratnih informacija od zaposlenih i saradnika). a) Identifikacioni podaci
b) Kontakt podaci
d) Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu
e) Podaci iz HR domena
k) Podaci o povratnim informacijama
Ispunjavanje naših legitimnih interesa da privučemo prave talente i pružimo mogućnosti novim i postojećim zaposlenima i saradnicima Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo dalje razvili, testirali i poboljšali naš vebsajt/Portal ili druge postojeće ili nove sisteme/procese kako bismo bolje služili vama, našim klijentima, ostalim zaposlenima i trećim licima k) Podaci o povratnim informacijama
l) Tehnički podaci
Ispunjavanje naših legitimnih interesa da unapredimo naše sisteme Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo izradili studije i sproveli statistička i analitička istraživanja, npr. u cilju poređenja efikasnosti našeg upućivanja saradnika klijentima iz različitih sektora poslovanja i geografskih područja i da bismo pokušali da utvrdimo faktore koji mogu uticati na bilo koje razlike koje utvrdimo. d) Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu
e) Podaci iz HR domena
j) Podaci o marketinškim komunikacijama
k) Podaci o povratnim informacijama
l) Tehnički podaci
Ispunjavanje naših legitimnih interesa da unapredimo i proširimo svoje poslovanje Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo preneli podatke trećim licima u skladu sa stavom 6 u nastavku. Svaka gorenavedena kategorija podataka u skladu sa potrebama Ispunjavanje naših legitimnih interesa da pružimo usluge i da za pružanje tih usluga podugovorno angažujemo treća lica Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo ispoštovali naše zakonske obaveze Svaka gorenavedena kategorija podataka u skladu sa potrebama Poštovanje zakonskih obaveza kao što je vođenje evidencije u poreske svrhe ili pružanje informacija javnim organima ili institucijama za sprovođenje zakona Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo promovisali bezbednost i zaštitu ljudi, prostorija, sistema i sredstava. a) Identifikacioni podaci
l) Tehnički podaci
Ispunjavanje naših legitimnih interesa u cilju osiguranja da naša kompanija (i ljudi koji u njoj rade) budu sigurni i bezbedni Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo kontrolisali poštovanje internih politika i procedura. a) Identifikacioni podaci
c) Podaci o korespondenciji
e) Podaci iz HR domena
i) Podaci o prisustvu na društvenim mrežama
k) Podaci o povratnim informacijama
l) Tehnički podaci
Ispunjavanje naših legitimnih interesa u cilju osiguranja da naše politike i procedure budu ispoštovane Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Radi administriranja komunikacija i drugih sistema koje koristi Adecco grupa (uključujući interne baze podataka o kontaktima). a) Identifikacioni podaci
b) Kontakt podaci
c) Podaci o korespondenciji
j) Podaci o marketinškim komunikacijama
l) Tehnički podaci
Ispunjavanje naših legitimnih interesa u cilju osiguranja da naši sistemi funkcionišu na ispravan način Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo ispitali ili odgovorili na incidente i reklamacije. a) Identifikacioni podaci
b) Kontakt podaci
c) Podaci o korespondenciji
– Poštovanje zakonskih obaveza poput zakona o radu
– Ispunjavanje naših legitimnih interesa u cilju prevazilaženja svih incidenata i reklamacija u skladu s našim internim procedurama
Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo interno izvestili da su obuke održane i da se vodi evidencija o njihovom sadržaju kako bi se taj sadržaj koristio za druge interne obuke ili za treća lica (snimljene obuke). a) Identifikacioni podaci
h) Podaci o fotografijama i video zapisima
Saglasnost Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo poslali interna obaveštenja, kao što su e-pošta, objave, vesti na intranetu. a) Identifikacioni podaci
b) Kontakt podaci
h) Podaci o fotografijama i video zapisima
Saglasnost Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama
Da bismo učestvovali u bilo kojoj potencijalnoj ili stvarnoj kupovini ili prodaji, ili zajedničkom ulaganju, celog ili dela kompanije, u kojima bilo koji član Adecco grupe želi da učestvuje. Svaka gorenavedena kategorija podataka u skladu sa potrebama – Poštovanje zakonskih obaveza na osnovu svih ugovora koje imamo sa prodavcima ili kupcima
– Ispunjavanje naših legitimnih interesa u cilju promovisanja rasta i razvoja Adecco grupe
Tokom trajanja vašeg ugovora + svaki dodatni period potreban u skladu sa važećim lokalnim zakonskim obavezama

 

4. Kako prikupljamo vaše lične podatke?

Lični podaci koje prikupljamo o vama potiču iz obrazaca za prijavu, svih dokumenata koje tražimo da popunite tokom procesa prijema u našu kompaniju ili drugih dokumenata koje nam dostavite i iz vaše interakcije sa nama i drugima tokom vašeg radnog odnosa kod nas.

U nekim slučajevima, takođe ćemo prikupljati lične podatke indirektno od trećih lica, kao što su agencije za zapošljavanje sa kojima sarađujemo, drugih subjekata u okviru Adecco grupe ako ste kod nas prešli iz tog Adecco subjekata, kompanija koje se bave proverom radnog iskustva i obrazovanja i ostalih pružalaca administrativnih usluga, ostalih zaposlenih u okviru bilo kog izveštaja o žalbenim ili disciplinskim postupcima koji su nam o vama dostavljeni, ili iz javno dostupnih izvora kao što su LinkedIn i Twitter, a u skladu sa važećim zakonima.

 

5. Da li morate da nam date lične podatke koje zatražimo od vas?

Dostavljanje vaših ličnih podataka je uslov neophodan za sklapanje i/ili održavanje našeg ugovora sa vama. To znači da ste u obavezi da nam dostavite svoje lične podatke.

Ako nam ne date svoje lične podatke, mi ili nećemo moći da zasnujemo radni odnos sa vama ili, u najmanju ruku, možda ne budete bili u mogućnosti da izvršite ugovor koji smo sklopili sa vama (kao što su naše plaćanje ili omogućavanje beneficija prema vama), da učestvujete u određenim procesima kao što su prikupljanje povratnih informacije ili razvoj karijere (što takođe ne mora bude u skladu sa vašim ugovorom potpisanim sa nama), ali možemo biti i onemogućeni da se pridržavamo naših zakonskih obaveza (kao što su staranje o zdravlju i bezbednosti naših zaposlenih).

 

6. Da li koristimo veštačku inteligenciju?

Da, ponekad koristimo veštačku inteligenciju (AI). Međutim, mi ne koristimo vaše lične podatke ni u kakvom automatizovanom donošenju odluka (odluka koja se donosi isključivo kreiranjem i primenom tehnologija bez ikakve ljudske intervencije) ili profilisanju (obrada ličnih podataka nizom tehnologija koje smanjuju ljudsku intervenciju da bi se procenili određeni aspekti o pojedincu), koje proizvodi pravno dejstvo ili slično važno dejstvo u vezi sa vama.

Koristimo niz tehnologija u cilju analize vaših podataka. U svim slučajevima, uvek postoji ljudska intervencija u ovim postupcima, pošto ove alate koristimo da bismo pružili podršku našim stručnjacima koji donose odluke.

Koristimo automatizovane sisteme/procese pod uslovima opisanim u prethodnom stavu kako bismo pomogli našim zaposlenima da upravljaju velikim količinama podataka, kao što su ponude poslova i profili, a mogli bismo da koristimo veštačku inteligenciju (na primer, mašinsko učenje, pristupe zasnovane na logici ili znanju i statističke pristupe ) da bismo vama i našim klijentima pružili usluge koje tražite od nas (npr. pronalaženje projekata sa najboljim uslovima za obe strane). Iako koristimo sisteme veštačke inteligencije, sve odluke koje mogu uticati na vas donosi naše stručno obučeno osoblje. Shodno tome, ovi sistemi veštačke inteligencije nemaju pravno dejstvo.

Na primer, onda kada tražimo nove mogućnosti ili projekte za vas, možemo da izvršimo pretragu naših spiskova ponuda za posao koristeći mašinsko učenje, logičke ili na znanju zasnovane pristupe i statističke pristupe koji koriste opcije pretrage kao što su naziv vašeg posla, dostupnost, skup veština i znanja, ocene i lokacije, da bismo sastavili uži izbor koji prikazuje listu ponuda za posao koji će najverovatnije ispuniti vaše zahteve.

 

7. Da li prenosimo vaše lične podatke trećim stranama?

Kao što je navedeno u odeljku 8 u nastavku teksta, obično obelodanjujemo vaše lične podatke trećim licima. Ovo se radi da bi se ispunile potrebe navedene u prethodnom odeljku 3. Ovo radimo u sledećim okolnostima:

 • Slanje podataka našim dobavljačima. Možemo, na primer, da angažujemo dobavljača za obavljanje administrativnih i operativnih poslova koji podržavaju naš odnos sa vama. Dobavljač(i) će biti podložni ugovornim i drugim zakonskim obavezama u cilju očuvanja poverljivosti vaših podataka i poštovanja vaše privatnosti, i imaće pristup samo podacima koji su im potrebni za obavljanje njihovih funkcija; to su obično pružaoci IT usluga (koji hostuju ili podržavaju naše IT sisteme, uključujući podatke o vama), kompanije za upravljanje poslovnim prostorima (koje brinu o fizičkoj bezbednosti u našim zgradama i stoga moraju da znaju za vas da bi vam omogućile pristup našim zgradama), pružaoci usluga u vezi sa HR (koji u naše ime upravljaju platnim spiskovima ili obezbeđivanjem povlastica, kao što je obrok na radnom mestu za saradnike i kolege), turističke agencije (koje organizuju putovanja za naše saradnike i kolege) ili pružaoci usluga iz oblasti finansija i računovodstva (koji treba da imaju podatke o kolegama i saradnicima u cilju obračuna obaveza i potraživanja).
 • Slanje podataka članicama Adecco grupe i njihovim filijalama/ povezanim licima (u daljem tekstu: „Članice Adecco grupe“) u drugim zemljama. Spisak zemalja u kojima poslujemo dostupan je na našem veb-sajtu: adeccogroup.com/worldwide-locations. Vaši lični podaci će im biti poslati iz različitih razloga:
   • Informacije se šalju članicama Adecco grupe koje pružaju IT usluge za kompanije Adecco grupe širom sveta; te kompanije-pružaoci IT usluga se, između ostalog, nalaze u Francuskoj, Češkoj Republici i Holandiji.
   • podaci se šalju sedištu Adecco grupe u Švajcarskoj za potrebe planiranja radne snage, budžetiranja i prikupljanja povratnih informacija; ove podatke takođe koristi sedište kompanije u Švajcarskoj da bi vam bile predložene nove poslovne mogućnosti u okviru Adecco grupe ili kod klijenata.
   • podaci se takođe šalju Adecco filijalama širom sveta (uključujući pravna lica koje je Grupa kupila nakon prikupljanja informacija), gde ste izrazili želju da ispitate poslovne mogućnosti na tim tržištima, ili članicama Adecco grupe koje su ustanovile da možda posedujete određene veštine i znanja koje su potrebne ili vam mogu pomoći na tim tržištima.
 • Slanje podataka našim klijentima/ eventualnim poslodavcima. Vaše podatke ćemo slati našim klijentima koji nude poslove/projekte za koje ste možda zainteresovani, ili koji su zainteresovani za vaš profil, kolegama, što uključuje situacije kada radite na licu mesta sa našim klijentima. Oni su u obavezi da poštuju ugovorne i druge obaveze poverljivosti u vezi sa vašim podacima, kako nama tako i vama.
 • Slanje podataka državnim institucijama ili onim koje se bave sprovođenjem zakona. Vaše podatke ćemo slati državnim institucijama, policiji, regulatornim organima ili organima za sprovođenje zakona ako, prema sopstvenom nahođenju, smatramo da smo na to obavezani na osnovu zakona, ili ako smo ovlašćeni da to učinimo ili bi bilo racionalno da to učinimo.
 • Potencijalnim prodavcima ili kupcima i njihovim konsultantima. U okviru aktivnosti detaljnih ispitivanja pravnih i finansijskih aspekata poslovanja, u vezi sa (ili sprovođenjem postupaka) spajanjem, kupovinom preduzeća, promenom pružalaca usluga ili drugim poslovnim transakcijama, obelodanićemo vaše podatke potencijalnim prodavcima ili kupcima, novim pružaocima usluga i njihovim konsultantima.

 

8. Da li prenosimo vaše lične podatke van vaše zemlje?

Vaši lični podaci se mogu preneti i biti predmet obrade u jednoj ili više drugih država, unutar ili izvan EU ili Švajcarske. Celovit spisak zemalja u kojima poslujemo dostupan je na našem veb-sajtu: www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Prenećemo lične podatke samo onim stranama koje su navedene u prethodnom odeljku 7, a koje nisu članice Evropskog ekonomskog područja, UK ili Švajcarska:

Možete zatražiti dodatne informacije u vezi sa tim i dobiti kopiju relevantne zaštitne mere tako što ćete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke navedene u nastavku.

 

9. Koja su vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima?

Na osnovu važećih zakona o zaštiti ličnih podataka, imate sledeća prava:

 • Pravo pristupa i dobijanja primerka vaših ličnih podataka

Imate pravo da zatražite potvrdu da li obrađujemo neke od vaših ličnih podataka. Kada je to slučaj, možete imati pristup svojim ličnim podacima i određenim informacijama o tome kako se oni obrađuju. U nekim slučajevima, možete tražiti od nas da vam dostavimo elektronsku kopiju vaših podataka. U nekim ograničenim okolnostima, takođe imate pravo da zatražite da prenesemo („portujemo“) vaše lične podatke direktno nekom drugom pružaocu usluga – trećem licu.

 • Pravo na ispravku vaših ličnih podataka

Ako možete da dokažete da lični podaci koje imamo o vama nisu tačni, možete zatražiti da se ti podaci izmene ili isprave na neki drugi način.

 • Pravo da budu zaboravljeni ili da se obrišu lični podaci

U određenim okolnostima imate pravo na brisanje vaših ličnih podataka. Takav zahtev možete podneti u bilo kom trenutku i mi ćemo proceniti da li vaš zahtev treba da bude odobren, međutim, ovo pravo podleže svim zakonskim obavezama koje eventualno budemo imali da bismo zadržali podatke. U situacijama kada u skladu sa zakonom utvrdimo da vaš zahtev za brisanje vaših ličnih podataka mora biti odobren, to ćemo i učiniti bez nepotrebnog odlaganja.

 • Pravo na ograničenje obrade ili ulaganja prigovora na obradu vaših ličnih podataka

U određenim okolnostima imate pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka ili da uložite prigovor na određenu vrstu obrade istih iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

 • Pravo na povlačenje saglasnosti

Imate pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku onda kada nam je potrebna saglasnost za obradu vaših ličnih podataka. Međutim, ovo neće uticati na zakonitost bilo koje obrade podataka, koja je obavljena pre nego što povučete svoju saglasnost. Ako povučete saglasnost, možda ne budemo mogli da vam pružimo određene proizvode ili usluge. Obavestićemo vas da li je to slučaj u trenutku kada povučete svoju saglasnost.

 

Ukoliko želite da ostvarite bilo koje od svojih prava, pozivamo vas da za to koristite naš formular tako što ćete kliknuti ovde .

Konačno, imate pravo da uložite žalbu javnom organu za zaštitu ličnih podataka u mestu gde živite ili radite, ili u mestu gde mislite da je nastao problem u vezi sa vašim ličnim podacima.

 

10. Da li vršimo bilo kakav nadzor?

U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, zadržavamo pravo revizije, nadziranja i evidentiranja pristupa, korišćenja i sadržaja bilo kojih podataka koji su u posedu ili ih obrađuju naši IT sistemi. To radimo za potrebe unapređenja bezbednosti i zaštite ljudi, poslovnih prostorija, sistema i sredstava, kao i u cilju administriranja komunikacija i drugih sistema koje koristi Adecco grupa. Istakli smo to u ovom Obaveštenju o privatnosti tako da budete upoznati s tim da vaša upotreba IT sistema koji su u vezi s poslom može biti kontrolisana od strane drugih lica.

 

11. Šta se dešava sa bezbednošću podataka kada koristite naše sisteme?

Vi ste odgovorni za čuvanje i bezbednost svojih podataka za prijavu u naše sisteme, posebno lozinke koju smo vam dali ili koju ste izabrali. Ovi podaci za logovanje su za vašu ličnu upotrebu. Nije vam dozvoljeno da delite svoje podatke ili druge podatke svog naloga sa bilo kojim drugim licem/ licima.

 

12. Kako postupamo sa promenama ovog Obaveštenja o privatnosti?

Odredbe ovog Obaveštenja o privatnosti mogu se s vremena na vreme promeniti. Objavićemo sve bitne promene ovog Obaveštenja o privatnosti putem odgovarajućih obaveštenja na našem portalu i/ili vebsajtu ili kontaktirajući vas na neki drugi način.

 

13. Kontakt

U slučaju da:

 • imate pitanja ili nedoumice u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti,
 • biste želeli više informacija o tome kako čuvamo vaše lične podatke (npr. u situacijama kada ih prenosimo izvan vaše zemlje), ili
 • želite da stupite u kontakt sa Službenikom za zaštitu ličnih podataka u okviru Adecco grupe (DPO) ili sa lokalnim službenikom Grupe nadležnim za zaštitu ličnih podataka, molimo vas da mu se obratite e-poštom na adresu globalprivacy@adeccogroup.com ili u drugo-pomenutom slučaju na podaci@adecco.com.

Da biste ostvarili bilo koje od svojih prava u vezi sa vašim ličnim podacima, molimo da popunite ovaj formular.