Veći napori za integraciju izbeglice u radnu snagu

Novosti Objavljeno:  19.06.2022

Na Svetski dan izbeglica, Adecco Grupa gradi na decenijskom iskustvu u radu sa ljudima raseljenim zbog sukoba i poziva kompanije da se pridruže inicijativi za zapošljavanje u Ukrajini jer se broj izbeglica van zemlje približava 5 miliona.

  • Adecco Grupa dalje razvija portal za poslove za ljude raseljene zbog sukoba u Ukrajini, kako bi uključio obuku svetske klase, mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije kako bi se smanjio jaz između veština izbeglica i onih koje poslodavci najviše traže.

Više od 1.650 kompanija iz celog sveta sada se prijavilo za besplatno objavljivanje onlajn platforme za pronalaženje poslova Jobs For Ukraine (adeccojobsforukraine.com), koju je razvila i pokrenula Adecco Grupa za pomoć ljudima raseljenim zbog sukoba u Ukrajini, i zaposlili su više od 2.500 ljudi. Na platformi se registrovalo više od 5.500 izbeglica iz Ukrajine.

Svetski dan izbeglica Adecco

Alain Dehaze, glavni izvršni direktor Adecco Grupe, rekao je: „Mi naporno radimo svaki dan kako bismo ispunili našu svrhu da budućnost bude funkcionisala za sve i nastojimo da podržimo izbeglice iz mnogih zemalja uključujući Avganistan, Siriju i Irak i da se integrišemo u radnu snagu više od jedne decenije. Sada podižemo našu podršku na sledeći nivo, omogućavajući izbeglicama iz Ukrajine da premoste jaz u veštinama praktičnom obukom i na taj način povećavaju njihovu sposobnost da obezbede posao. Ohrabrujem kompanije da se uključe kako bismo zajedno mogli značajno uticati na živote mnogih ljudi. Takođe bih želeo da izrazim svoju duboku zahvalnost svim kompanijama koje su se već pridružile ovoj inicijativi i otvorile svoja vrata izbeglicama.”

Da bi se premostio jaz između trenutnih veština koje izbeglice imaju i veština koje zahtevaju kompanije koje angažuju, Adecco Grupa je mobilisala stručnjake za ovu temu obuke, uključujući i kroz Generalnu skupštinu poslovanja Grupe, Adecco Training i LHH. Pored toga, kroz Adecco akademiju nudi se mešavina onlajn licem u lice i samostalnog učenja jezika, digitalnih veština, poslovnih i mekih veština. To uključuje besplatne, sertifikovane pakete i kurseve od Accenture’s Skills to Succeed Academi, Microsoft IT-Fitness Online Academi, Alfia Languages i Skillsoft. Do danas je obuku prošlo 1.400 izbeglica.

Christophe Catoir, predsednik globalne poslovne jedinice Adecco, rekao je: „Vlasti EU su pojednostavile status boravka za Ukrajince koji beže od rata kroz Direktivu o privremenoj zaštiti, omogućavajući im da rade odmah po dolasku u EU. Ovo je pravi pristup što brže možemo pomoći raseljenim licima da se integrišu na tržište rada, to više možemo da im pomognemo.”

Bruce Roch, globalni šef Adecco inkluzije, rekao je: „Izbeglice traže mirnu budućnost u svojim novim zajednicama domaćinima i mi možemo da im pomognemo u njihovoj profesionalnoj integraciji, i da ih unapredimo/ponovo obučimo kada je to potrebno, što će im pomoći da maksimalno iskoriste njihove nove živote. Samo 2021. godine, 15.000 izbeglica je bilo deo naše pridružene radne snage. Sa trenutnim nedostatkom veština i potrebom za otpornošću u organizacijama, izbeglice mogu da doprinesu svom talentu i pomognu u izgradnji velikih profesionalnih mogućnosti za sebe, kao i da doprinesu korporativnom građanstvu za sve organizacije.”

Grupa nastavlja da podržava raseljena lica iz prethodnih i tekućih kriza – uključujući Irak, Siriju i Avganistan – da uđu na tržište rada, posebno u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Grčkoj.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas ovde.

Za dodatne informacije o samoj platformi kliknite ovde.