Sigurnost i privatnost

Obaveštenje o privatnosti za klijente i potencijalne klijente

Poslednje ažuriranje: 12. decembar 2022.

Adecco Outsourcing d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 1i, 11000 Beograd i/ili njene povezane kompanije („Kompanija“, „mi”, „nas”, „nam“) su posvećene očuvanju i poštovanju vaše privatnosti.

Ovo obaveštenje o privatnosti („Obaveštenje o privatnosti“) (zajedno sa drugim dokumentima koja su ovde navedena) opisuju koje lične informacije prikupljamo od vas i kako ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo.

Znamo da je dugačko, ali vas molimo da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje o privatnosti.

U nastavku je indeks tako da možete direktno preći na relevantne odeljke ako želite.

INDEKS
1. Neki termini koji treba da budu jasni
2. Koje informacije Kompanija prikuplja i koristi?
3. Zašto obrađujemo vaše podatke i koliko dugo ih čuvamo?
4. Koje marketinške komunikacije šaljemo?
5. Kako prikupljamo vaše lične informacije?
6. Da li koristimo veštačku inteligenciju?
7. Da li delimo vaše podatke sa trećim stranama?
8. Da li prenosimo vaše podatke izvan vaše zemlje?
9. Koje smo mere bezbednosti podataka uspostavili?
10. Koja su vaša prava u vezi sa ličnim informacijama?
11. Kako postupamo sa promenama ovog Obaveštenja o privatnosti?
12. Kontakt

1. Neki termini koji treba da budu jasni

Prvo, treba da bude jasno kako koristimo određene reči u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Možda deluje očigledno, ali u ovom Obaveštenju o privatnosti bićete označeni kao „vi“.

Kada govorimo o „nama“ ili „Kompaniji“ mislimo na Adecco Outsourcing d.o.o. Beograd. Imamo registrovano sedište na adresi Bulevar Milutina Milankovića 1i, 11000 Beograd, Srbija. Kompanija je deo Adecco Group AG (Adecco grupa) sa sedištem kompanije na adresi Bellerivestrasse 30, 8008 Cirih, Švajcarska, najvećeg svetskog pružaoca usluga u oblasti ljudskih resursa. Kroz svoje različite kompanije i poslovne linije, Adecco grupa pruža nekoliko aktivnosti u oblasti ljudskih resursa, npr. zapošljavanje, upućivanje, platne usluge, regrutovanje i selekcija, rešenja za testiranje, tranzicija u karijeri, razvoj talenata, obuka i obrazovanje, zbrinjavanje tehnološkog viška i međunarodna mobilnost („naše Aktivnosti“).

Kompanija koristi nekoliko IT sistema za sprovođenje naših Aktivnosti. U nekim slučajevima, Kompanija obezbeđuje Samouslužni portal („Portal“) za svoje klijente. Ovaj Portal vam omogućava da upravljate odnosom sa Kompanijom i njenim podružnicama i tražite kandidate koji odgovaraju vašim potrebama.

Konačno, ovo obaveštenje o privatnosti predviđa kako obrađujemo vaše informacije kao informacije fizičkog lica. Ne tiče se toga kako obrađujemo informacije o kompanijama (iako se nekad ove dve grupe informacija preklapaju). Ova vrsta informacija se nekada naziva „ličnim informacijama“, „identifikacionim informacijama“ ili „II“. U ovom Obaveštenju o privatnosti koristimo termin „lične informacije“ ili „podaci“.

2. Koje informacije Kompanija prikuplja i koristi?

Prikupljamo i koristimo informacije kako bismo vam pružili najbolje moguće prilike prilagođene vama, koje smo grupisali kako sledi:

 • a) Podaci o identitetu označavaju vaše ime i prezime.
 • b) Poslovni podaci označavaju vašu poslovnu imejl-adresu, poslovni broj telefona, naziv kompanije, adresu kompanije i broj telefona, naziv radnog mesta, odeljenje, službu, lokaciju vaše kancelarije i druge informacije koje bi se mogle naći na vašoj vizit karti i punomoćje.
 • c) Tehnički podaci označavaju adrese internet protokola (IP) sa kojih pristupate našim ili tuđim proizvodima i uslugama, kolačiće (kako je predviđeno u našoj Politici o kolačićima), vaše podatke za prijavu (npr. vreme, datu i trajanje), veb dnevnike, vrstu pretraživača i verziju koju koristite za pristup našim i drugim veb-sajtovima, aplikacijama, proizvodima i uslugama, [podaci o saobraćaju], podešavanja vremenske zone vašeg uređaja i lokaciju vašeg uređaja, vrste dodataka pretraživača i verzije koje koristite [drugi podaci o komunikaciji], resursi kojima pristupate na našim veb-sajtovima, aplikacijama, proizvodima i uslugama, operativni sistem i platformu uređaja koji koristite, kao i podatke druge tehnologije na uređajima koje koristite za pristup ovom veb-sajtu i/ili sistemu.
 • d) Podaci iz obrazaca za kontakt označavaju sve informacije koje nam date kada koristite naše obrasce za kontakt (npr. kada koristite „Contact“, „Send us a Message“ ili „Stay in Touch“ funkcije na našim veb-sajtovima, aplikacijama, proizvodima ili uslugama), evidenciju o toj prepisci i druge informacije ili lične informacije koje delite sa nama kada popunjavate naše obrasce za kontakt po sopstvenom nahođenju. (Imajte u vidu da su polja označena zvezdicom (*) obavezna polja, jer su nam ove informacije potrebne kako bismo ispunili ili odgovorili na vaš zahtev.)
 • e) Podaci o marketinškim komunikacijama označavaju informacije o tome kako odgovarate na imejl, sms, telefonske i druge marketinške kampanje.

Koristimo informacije koje nam date kako bismo isporučili naše proizvode i usluge, kako bismo vam poslali informacije koje ste tražili ili kako bismo vas kontaktirali da bismo vam pružili dodatne informacije o našim dostupnim proizvodima i uslugama kako je detaljnije objašnjeno u odeljku 2 u nastavku.

3. Zašto obrađujemo vaše podatke i koliko dugo ih čuvamo?

Svrhe obrade Vrsta podataka Zakonska osnova za obradu vaših ličnih informacija Period zadržavanja informacija
Upravljanje našim odnosom sa vašom organizacijom uspostavljanjem ili jačanjem poslovnog odnosa sa vama. a) Podaci o identitetu
b) Poslovni podaci
Legitimni interesi u upravljanju našim odnosom sa vašom organizacijom. 5 godina po završetku poslovnog odnosa
Da odgovorimo na vaš zahtev ili pitanja kada nas kontaktirate. a) Podaci o identitetu
d) Podaci iz obrazaca za kontakt
Saglasnost 2 godine nakon poslednjeg kontakta
Slanje biltena ili informacija o događajima koji bi vas mogli zanimati ili za koje ste se prijavili. a) Podaci o identitetu
b) Poslovni podaci
h) Podaci o marketinškim komunikacijama
– Saglasnost
– Ispunjavanje naših legitimnih interesa za promociju naših proizvoda i usluga
Do kraja pretplate ili perioda zadržavanja
Za slanje direktnih reklama putem imejla kada je kompanija za koju radite naš sadašnji ili bivši klijent ili kada odaberete ovu svrhu u odgovarajućem obrascu za kontakt. a) Podaci o identitetu
b) Poslovni podaci
h) Podaci o marketinškim komunikacijama
– Saglasnost kada smo zakonom obavezani da dobijemo saglasnost za marketing
– Ispunjavanje naših legitimnih interesa za promociju naših proizvoda i usluga ako nismo u zakonskoj obavezi da pribavimo saglasnost
Do kraja pretplate ili perioda zadržavanja
Da utvrdimo koje su kompanije komunicirale sa nama. c) Tehnički podaci Ispunjavanje naših legitimnih interesa da upravljamo našim veb-sajtovima i/ili sistemima i pružimo vam relevantne informacije o našim proizvodima i uslugama Trajanje sesije.
Za Podatke o kolačićima, pogledajte našu Politiku o kolačićima
Pomoć u kreiranju, objavi i unapređenju najrelevantnijeg sadržaja za vas i vaš uređaj. c) Tehnički podaci Ispunjavanje naših legitimnih interesa da upravljamo našim veb-sajtovima i/ili sistemima i pružimo vam relevantne informacije o našim proizvodima i uslugama Trajanje sesije.
Za Podatke o kolačićima, pogledajte našu Politiku o kolačićima
Da vam omogućimo da učestvujete u interaktivnim funkcionalnostima naših veb-sajtova i/ili sistema kada to odlučite. c) Tehnički podaci Ispunjavanje naših legitimnih interesa da upravljamo našim veb-sajtovima i/ili sistemima i pružimo vam relevantne informacije o našim proizvodima i uslugama Trajanje sesije.
Za Podatke o kolačićima, pogledajte našu Politiku o kolačićima

4. Koje marketinške komunikacije šaljemo?

Komunikacije sa preduzećima
Obrađujemo vaše podatke u obimu postojećeg poslovnog odnosa sa vama ili sa vašom kompanijom jer:

 • Imamo ugovor sa vama (ili razmatramo sklapanje ugovora sa vama). U ovom slučaju, najveći deo ličnih informacija koje prikupljamo i koristimo za marketinške svrhe odnosi se na zaposlene naših klijenata i drugih kompanija sa kojima imamo postojeći poslovni odnos; ili
 • U našem je legitimnom interesu za obavljanje naših poslovnih aktivnosti (na primer, da komuniciramo sa vama u „B2B“ kapacitetu kako bismo unapredili naše proizvode i usluge za koje verujemo da će biti od interesa za vas ili vašu kompaniju). U tom smislu, takođe možemo pribaviti kontakt informacije od javnih izvora, uključujući sadržaje objavljene na društvenim mrežama kako bismo uspostavili inicijalni kontakt sa relevantnim pojedincem kod klijenta ili druge kompanije; ili
 • Pristali ste da primate naše marketinške komunikacije putem imejla kao fizičko lice kod naših klijenata/kompanija. U ovom slučaju ćemo vam poslati marketinške komunikacije kako bismo razvili ili održali poslovni odnos u skladu sa primenljivim zakonima o elektronskim i marketinškim komunikacijama. Ove komunikacije mogu uključivati veb svetionike, kolačiće i slične tehnologije koje nam omogućavaju da znamo da li otvarate, čitate ili brišete poruku i linkove na koje možete kliknuti.

Obično ćemo vam ponuditi polje za potvrdu na obrascima koje koristimo radi prikupljanja vaših ličnih informacija. Ako ste saglasni da primate poruke, morate označiti dato polje.

Kako se odjaviti sa pretplate?
U svakom slučaju, u slučajevima gde vam šaljemo komunikacije putem imejla, možete odustati od prijema daljih marketinških komunikacija klikom na opciju „unsubscribe“ ili „opt-out“ u imejlu.
Pored toga, takođe možete iskoristiti svoje pravo na odjavu tako što ćete nas kontaktirati ovde (naznačite marketinške komunikacije sa kojih želite da se odjavite u polju „Request Details“).

5. Kako prikupljamo vaše lične informacije?

Lične informacije koje prikupljamo o vama potiču iz obrazaca za kontakt ili drugih materijala koje nam dostavite, vaših interakcija sa nama i drugima kao deo vašeg poslovnog odnosa sa nama. U zavisnosti od relevantnih okolnosti i primenljivih lokalnih zakona i zahteva, možemo prikupiti neke od informacija navedenih u odeljku 2 kada nam date svoju vizit kartu, razgovarate sa nama na konferenciji ili drugom događaju ili ako ste klijent ili potencijalni klijent.

U nekim slučajevima, takođe ćemo prikupiti lične informacije indirektno od trećih strana, ili iz javno dostupnih izvora, kao što je Agencija za privredne registre i skladu sa primenljivim zakonom.

6. Da li koristimo veštačku inteligenciju?

Da, ponekad koristimo veštačku inteligenciju (AI). Međutim, ne koristimo vaše lične informacije u bilo kakvom automatizovanom donošenju odluka (odluka doneta isključivo kreiranjem i primenom tehnologija bez ikakve ljudske intervencije) ili profilisanju (obrada ličnih informacija nizom informacija koja proizvodi pravno dejstvo ili slično značajno dejstvo u vezi sa vama).

Koristimo niz tehnologija za analizu vaših podataka. U svim slučajevima, u ovim procesima uvek postoji ljudska intervencija, jer koristimo ove alate da podržimo naša stručna lica koja donose odluke.

Koristimo automatizovane sisteme/procese pod uslovima opisanim u prethodnom stavu kako bismo pomogli našem osoblju da se snađe na tržištu i konsultuje vas sa najbolje informisanim podacima. Možemo koristiti veštačku inteligenciju (npr. pristupe zasnovane na mašinskom učenju, logici ili znanju, kao i statističke pristupe) kako bismo vama, našim kandidatima i saradnicima pružili usluge koje tražite od nas. Iako koristimo sisteme veštačke inteligencije, sve odluke koje mogu uticati na vas donose naši obučeni regruteri. U skladu sa tim, ovi sistemi veštačke inteligencije nemaju pravno dejstvo.

Na primer, kada tražimo kandidate za vaše otvorene pozicije, možemo iskoristiti istorijske podatke i stvarne tržišne podatke kako bismo izgradili poređenje relevantnih informacija pomoću pristupa zasnovanih na mašinskom učenju, logici ili znanju, kao i statističkih pristupa koji koriste atribute kao što su podaci o plati, lokacija, radni uslovi i stvarna poređenja kandidata tržišta za sastavljanje izveštaja o prosečnim uslovima za vaš region. Pomoću ovog izveštaja naši konsultanti za prodaju mogu sa vama razmotriti najbolje načine za privlačenje osoblja koje vam je potrebno.

7. Da li delimo vaše podatke sa trećim stranama?

Kako bismo omogućili efikasnu upotrebu vaših informacija i pružili vam sadržaj i/ili resurse i/ili usluge, obelodanjujemo vaše informacije trećim stranama. Međutim, takvo obelodanjivanje se dešava samo u sledećim okolnostima:

 • Našim dobavljačima. Na primer, angažovaćemo dobavljača za obavljanje administrativnih ili operativnih poslova koji podržavaju naš odnos sa vama. Dobavljač(i) će biti podložni ugovornim i drugim zakonskim obavezama da očuvaju poverljivost vaših podataka i poštuju vašu privatnost i imaće pristup samo onih podacima koji su im potrebni za obavljanje njihovih funkcija; relevantni dobavljači su obično IT dobavljači (koji hostuju ili podržavaju naše IT sisteme, uključujući informacije o vama), kompanije za upravljanje prostorijama (koje se staraju o bezbednosti u našim objektima, te moraju imati informacije o vama kako bi omogućile pristup našim objektima) i dobavljači usluga za upravljanje finansijama i računovodstvom (koji treba da rade sa podacima kandidata u cilju obrade dugovanja i potraživanja).
  Takođe angažujemo dobavljače koji pružaju IT usluge i rešenja.
 • Članice Adecco grupe i njihove podružnice („Članice Adecco grupe“) unutar ili van Evropske unije. Spisak zemalja u kojima poslujemo je dostupan na našem veb-sajtu na adresi www.adeccogroup.com/worldwide-locations. Vaše informacije delimo sa njima iz više razloga:
  • Informacije se dele sa Članicama Adecco grupe koje pružaju IT funkcije za kompanije Adecco grupe širom sveta; te IT funkcije se nalaze, između ostalih zemalja, u Češkoj i Francuskoj.
  • Informacije se takođe dele sa Članicama Adecco grupe širom sveta (uključujući pravna lica stečena nakon prikupljanja informacija) za prethodno opisane potrebe ili kako bi vam se predložile ponude prilagođene vašem profilu ako ste izrazili interesovanja za lokalne ili međunarodne prilike na tom tržištu, ili ako Članice Adecco grupe utvrde da možda imate određene veštine koje su potrebne ili od koristi na tom tržištu.
 • Državnim organima ili organima za sprovođenje zakona. Podelićemo vaše podatke sa državnim, policijskim, regulatornim organima, kao i organima za sprovođenje zakona ukoliko smatramo da smo zakonski obavezani ili ovlašćeni da to učinimo ili bi bilo mudro da to učinimo.
 • Potencijalnim prodavcima ili kupcima i njihovim savetnicima. Kao deo detaljne provere u vezi sa (ili implementacije) spajanjem, akvizicijom ili drugom poslovnom transakcijom, možda ćemo morati da otkrijemo vaše podatke potencijalnom prodavcu ili kupcu i njihovim savetnicima.

8. Da li prenosimo vaše podatke izvan vaše zemlje?

Vaše lične informacije se mogu prenositi i obrađivati u jednoj ili više zemalja, unutar ili van Evropske unije ili Švajcarske. Kompletan spisak zemalja u kojima poslujemo je dostupan na našem veb-sajtu na adresi www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Prenećemo podatke samo onim stranama koje su predviđene u odeljku 7 u gornjem tekstu, a koje su van Evropskog ekonomskog prostora, UK ili Švajcarske.

Možete zatražiti dodatne informacije u vezi sa tim i pribaviti kopiju relevantne zaštitne mere tako što ćete nam se obratiti koristeći detalje navedene u nastavku.

9. Koje smo mere bezbednosti podataka uspostavili?

Razumemo koliko je važno zaštititi vaše lične informacije. Implementirali smo operativne procedure i adekvatne tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bismo sprečili neovlašćeni pristup, izmenu, brisanje ili prenos ovih ličnih informacija.

Iako ćemo dati sve od sebe da zaštitimo vaše lične informacije, treba imati u vidu da prenos informacija putem interneta nije potpuno bezbedan i ne možemo garantovati bezbednost vaših ličnih informacija prenetih na naš veb-sajt ili trećoj strani; iz tog razloga, svaki prenos podataka vršite na sopstvenu odgovornost.

10. Koja su vaša prava u vezi sa ličnim informacijama?

Prema važećim zakonima o zaštiti podataka, imate sledeća prava:

 • Pravo pristupa i pribavljanja kopije vaših ličnih informacija
  Imate pravu da zatražite potvrdu o tome da li obrađujemo neke od vaših ličnih informacija. Kada je to slučaj, možda ćete imati pristup ličnim informacijama i određenim informacijama o tome kako se oni obrađuju. U nekim slučajevima, možete nam zatražiti elektronsku kopiju vaših informacija. U nekim ograničenim okolnostima, takođe imate pravo da zatražite da prenesemo („portujemo“) vaše lične informacije direktno drugom nezavisnom pružaocu usluga.
 • Pravo ispravke vaših ličnih informacija
  Ako možete dokazati da vaše lične informacije koje ste nam dali nisu ispravne, možete zatražiti da se iste ažuriraju ili isprave na drugi način.
 • Pravo na zaborav ili brisanje ličnih informacija
  U određenim okolnostima imate pravo na brisanje vaših ličnih podataka. Možete podneti takav zahtev u bilo kom trenutku, a mi ćemo proceniti da li vaš zahtev treba odobriti; međutim, ovo pravo podleže zakonskim obavezama koje možemo imati da zadržimo podatke. U slučajevima kada, u skladu sa zakonom, utvrdimo da se vaš zahtev za brisanje ličnih informacija mora odobriti, uradićemo to bez nepotrebnog odlaganja.
 • Pravo na ograničenje ili prigovor na obradu vaših ličnih informacija
  U određenim okolnostima, imate pravo da dobijete ograničenje obrade vaših ličnih informacija ili da uložite prigovor na određenu obradu iz istih razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.
 • Pravo na povlačenje saglasnosti
  Imate pravo da povučete saglasnost u svakom trenutku kada se oslanjamo na saglasnost za obradu vaših ličnih informacija. Međutim, ovo neće uticati na zakonitost bilo koje obrade koja je obavljena pre nego što povučete saglasnost. Ako povučete saglasnost, možda nećemo moći da vam pružimo određene proizvode ili usluge. Obavestićemo vas ako je tako u trenutku kada povučete saglasnost.

Ako želite da ostvarite bilo koje od svojih prava, koristite naš obrazac klikom ovde.

Konačno, imate pravo da podnesete žalbu na našu obradu vaših ličnih informacija organu za zaštitu podataka države članice vašeg redovnog prebivališta, vašeg radnog mesta ili na navodnu povredu vaših prava (ako je nešto od ovoga relevantno za vas).

11. Kako postupamo sa promenama ovog Obaveštenja o privatnosti?

Uslovi ovog Obaveštenja o privatnosti se mogu promeniti sa vremena na vreme. Objavićemo sve materijalne promene ove izjave putem odgovarajućih obaveštenja na ovom Sajtu ili ćemo vas kontaktirati putem drugih kanala za komunikaciju.

12. Kontakt

U slučaju da:

 • imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti,
 • želite dodatne informacije o tome kako štitimo vaše podatke (na primer, kada ih prenosimo van vaše zemlje) ili
 • želite da se obratite Službeniku za zaštitu podataka (SZP) Adecco grupe ili lokalnom odgovornom licu za privatnost,
  obratite se SZP Adecco grupe na globalprivacy@adeccogroup.com ili lokalnom odgovornom licu za privatnost na podaci@adecco.com.

Za ostvarivanje bilo kog prava u vezi sa vašim ličnim informacijama, popunite ovaj obrazac.