Obračun zarada, HR administracija i konsalting iz domena radnih odnosa

Obračun zarada

  • Obračun zarada i naknada za zaposlene i druga lica van radnog odnosa angažovane od strane klijenta, u skladu sa važećom regulativom
  • Kalkulacija u skladu sa unapred dogovorenim rokovima
  • Obračun godišnjih prihoda i izveštavanje
  • Prilagođenost izveštaja zahtevima klijenata, fleksibilnost formata dokumenata, kompatibilnost sa drugim sistemima, automatizacija procesa
  • Potpuna tajnost podataka

Kalkulator plate - ugovor o radu

Upišite iznos plate u neto ili bruto iznosu i izračunajte platu na osnovi ugovora o radu.

Iznos plate u RSD: