Outsourcing &
Field Marketing

Prodajni kanal

 • Kontrola sprovođenja procedure predstavnika prodaje
 • Kontrola poštovanja ugovora sa strane kupaca
 • Istraživanje cena, fejsinga, zaliha
 • Provera standarda izlaganja
 • Screening konkurencije
 • Provera distributivnog kanala
 • Istraživanje potrošača
 • Kontrola službenika na prodajnim mestima
 • Kontrola stanja, kvaliteta i ispravnosti postavke i upotrebe POS materijala
 • Istraživanje kupovnih navika potrošača
 • Istraživanje aktivnosti u ponudi dogovorenih usluga ili dobara
 • Popis zaliha