29. 04. 2021

Operativni menadžer hotela

RegionZajecarski region

Polje radaTurizam / Slobodno vrijeme

Vrsta posla:Specijalističke i management pozicije


Opis
Naš klijent je Hotel sa raskošnim programom za odmor, relaksaciju i poslovne prilike. Adecco je u potrazi za organizovanim i pouzdanim kandidatom koji može da doprinese unapređenju poslovanja na poziciji Operativnog menadžera hotela u Sokobanji

Misija pozicije:
Operativni menadžer hotela se stara o implementaciji suštine brenda hotela kroz inovativno i autentično iskustvo koje intuitivno nadmašuje očekivanja modernog gosta, odnosno prepoznaje potrebe, izlazi u susret i prevazilazi očekivanja. Stara se o skladnom i efikasanom radu i atmosferu visoke profesionalnosti, poštovanju predviđenih standarda u, kako bi njihova uspešna primena doprinela visokoj profitabilnosti hotela u celini. Prati i procenjuje radne aktivnosti i operativne procedure i po potrebi daje predloge za uvođenje novina i poboljšanje rada. Stara se o izvršavanju odluka vlasnika Hotela, kao i donošenju odluka u vezi sa pitanjima vezanim za vođenje tekućih poslova hotela.

Osnovne dužnosti:
•    Odgovoran je za operativno poslovanje i praćenje efikasnosti, produktivnosti i profitabilnosti poslovanja hotela
•    Organizuje, sprovodi i kontroliše proces rada u hotelu, radi obezbeđenja propisanih standarda, pružanja podrške i usmerenja zaposlenima i obezbeđivanju zadovoljstva korisnika
•    Izrađuje predlog poslovnih planova i programa rada hotela, preduzima mere za njihovu realizaciju i stara se o sporovodjenju istih 
•    Usvaja i sprovodi organizaciju rada i daje predloge za unapređenje postojeće i uvođenje nove organizacije i tehnologije rada 
•    Analizira kvalitet i kvantitet pruženih usluga i preduzima mere za poboljšanje usluga i proširenje asortimana usluga 
•    Stara se o profitabilnosti hotela i u saradnji sa prodajom preduzima sve u cilju potpune popune kapaciteta i izvršenja usluge
•    Prati kretanje na turističkom tržištu, kretanja i novine u hotelijerstvu, posebno u regiji, te predlaže i usvaja cene hotelskih usluga, daje i usvaja predloge marketinških aktivnosti i stara se o realizaciji yajedno sa odeljenjem prodaje i marketinga
•    Kontroliše primenu operativnih standarda i procedure, revidira i formira nove 
•    Organizuje, prati i koordinira saradnju između poslovnih jedinica: prodaje, recepcije, domaćinstva, F&B, održavanja i ostalih
•    Neposredno je uključen u operacionalizaciju svih poslova iz domena zaštite zdravlja i bezbednosti gostiju, osoblja na radu i objekta 
•    Analizira primedbe i komentare gostiju, uključuje se u rešavanje žalbi i spornih slučajeva, pomoći gostima u slučaju popunjenosti kapaciteta, nagrađivanju gostiju i druge posebne akcije
•    Kroz odeljenje prodaje obezbeđuje raznovrsne kategorije gostiju u cilju postizanja najviše prosečne cene sobe 
•    Prati zakonske propise, promene istih i stara se o njihovoj pravilnoj primeni
•    Kontroliše izradu i implementaciju, vođenje i realizaciju operativnih planova strategije, kako bi sredstva preduzeća bila fokusirana na aktivnosti i poslovanje koje donosi dodatnu vrednost  
•    Predlaže osnivačima društva poslovne politike, plan i program rada društva 
•    Učestvuje u pripremi godišnjeg plana, budžeta i vodi računa da realizacija bude u sklađena sa njima ali i sa tržišnim promenama
•    Redovno se lično uverava o kvalitetu usluge koja se pruža gostima prilikom njihovog dolaska i odlaska iz hotela, što podrazumeva da bude prisutan u toku operacija i direktno nadgleda primenu standarda
•    Nadzire radno ponašanje i efikasnost zaposlenih, brine se o njihovom zdravlju, bezbednosti, učtivnom ponašanju, ocenjuje njihov rad zajedno sa neposrednim rukovodiocima
•    Radi na unapređenju rada u svim sektorima za koje se ukaže potreba, uključujući organizaciju kontinuirane edukacije zaposlenih i stara se da budu dobro upoznati sa uslugama i proizvodima hotela
•    U cilju profitabilnosti, stara se o službama blagajne, ažurnoj naplati, evidencijama gostiju i poštovanju kreditne politike hotela i kompanije u saradnji sa prodajom hotela
•    Stara se o proaktivnoj politici ljudskih resursa na način da su svi delovi adekvatno pokriveni osobljem, da su pod kontrolom i da harmonično funkcionišu 
•    Prisustvuje svim hotelskim sastancima i sastancima odeljenja i sektora, kao i izveštavanju na nivou sektora, odeljenja i izveštavanju prema vlasniku.

Stručne kvalifikacije:
•    Završen Fakultet u oblasti hotelskog menadžmenta ili Visoka škola za hotelsko Poslovanje
•    Najmanje 8 godina iskustva u hotelskom poslovanju, na pozicijama iz domena Sektora Soba (Recepcija, Prodaja, Domaćinstvo)
•    Najmanje 3 godine iskustva na pozicijama operativnog menadžmenta iz oblasti hotelijerstva, poželjno na pozicijama Menadžera Sektora Soba, Menadžera Prodaje i Marketinga u srednjim hotelima (od 100 do 300 smeštajnih jednica)
•    Poželjno internacionalno iskustvo ili radno iskustvo u nekom od svetskih hotelskih lanaca 
•    Odlično poznavanje rada na računaru
•    Visok nivo poznavanja engleskog jezika, a poželjno dobro znanje još jednog svetskog jezika 
•    Visoko razvijene organizacione i analitičke sposobnosti 
•    Sposobnost za samostalno i precizno obavljanje više različitih radnih zadataka u uslovima povećanog pritiska i sa striktnim vremenskim ograničenjem 
•    Objektivan i nepristrasan pristup u potencijalno konfliktnim situacijama.

Naš klijent nudi odlične uslove rada, dobru radnu atmosferu, mogućnost karijernog napredovanja i dugoročnog zaposlenja.

Ukoliko želite da se prijavite, svoj CV možete poslati našem konsultantu na mejl marija.dimitrijevic@adecco.com ili upisom u bazu prateći link za konkurisanje, čime ostvarujete dugoročnije prisustvo u bazi podataka. 
Samo kandidati koji odgovaraju traženom profilu će biti kontaktirani i obaveštavani o daljem procesu.
Prijavi se! Cancel

Broj oglasa JN -042021-45245