Fleksibilno zapošljavanje

Bez obzira na trajanje projekta, Adecco ima jednu od najvećih baza kvalifikovanih kandidata za sve oblike fleksibilnog zapošljavanja i lizinga radne snage, a naši razvijeni kanali oglašavanja smanjuju vreme potrebno za pronalaženje odgovarajućih kandidata.

Adecco tim upravlja celokupnim procesom od pretraživanja kandidata i intervjuisanja, do uključivanja, obuke i platnog spiska.

Obuhvaćene usluge:

  • Lizing radne snage Outstaffing
  • Privremeno/stalno zaposlenje Temporary/permanent staffing
  • Probni rad prije stalnog zaposlenja Try and Hire

Šta dobijate s nama?

Fleksibilnost

Skraćen proces i fleksibilni oblici zapošljavanja omogućavaju vašoj kompaniji da brzo reaguje i prilagođava se novim kadrovskim potrebama.

Lakše planiranje troškova

Smanjenje troškova usled kraćeg vremena pronalaska kandidata i umanjenog obima administrativnih poslova.

Smanjenje rizika

Proveru kandidata, obuku, platne spiskove i administraciju prepustite nama i fokusirajte se na svoju osnovnu delatnost.