Fleksibilno zapošljavanje

Bez obzira na dužinu trajanja projekta, Adecco poseduje jednu od najvećih baza kvalifikovanih kandidata za sve oblike zapošljavanja i zakupa radne snage, a naši razvijeni kanali oglašavanja skraćuju vreme potrebno za pronalaženje odgovarajućih kandidata. 

Adecco tim upravlja kompletnim procesom, od traženja kandidata do intevjuisanja, onboardinga, obuke i obračuna zarada.

Usluge koje nudimo:

  • Agencijsko zapošljavanje (Lizing radne snage)
  • Usluge zapošljavanja u Srbiji za pravna lica koja nemaju predstavništvo u našoj zemlji
  • Probni rad pre stalnog zaposlenja (Try and Hire).

Šta dobijate s nama?

Fleksibilnost

Skraćivanje procesa i fleksibilni oblici zapošljavanja omogućuju vašoj kompaniji da brzo reaguje i da se prilagođava novim kadrovskim potrebama.

Lakše planiranje troškova

Smanjenje troškova zbog kraćeg vremena za pronalaženje kandidata i smanjenog obima administrativnih poslova.

Smanjenje rizika

Prepustite nam selekciju kandidata, obuku, obračun zarada i administraciju i fokusirajte se na svoj osnovni posao i biznis.