Usluge

Executive search

Direktno traženje

Pozicije srednjeg i višeg menadžmenta zahtevaju konsultantski pristup zasnovan na dugogodišnjem iskustvu i ekspertizi. Naši senior konsultanti mapiraju tržište, identifikuju i direktno kontaktiraju kandidate odgovarajućeh profila, garantujući diskreciju i Vama i kandidatima.