Usluge

HR konsalting

Centri za procenu i razvoj kompetenci

Fokus na proceni efikasnosti interno zaposlenih ili na proceni mladih talenata eksterno selektovanih. Proverenom metodologijom, naši senior konsultanti dizajniraju, organizuju i sprovode projekte procene zasnovane na vrednostima ili setu kompetenci prilagođenim Vašoj kompanijskoj kulturi i potrebama. Identifikujemo snage i polja za napredak svakog od Vaših zaposlenih ili pronalazimo talente i potencijale da se razvijaju unutar Vašeg tima. Usmereni na objektivno ponašanje učesnika, koristimo licencirane alate i tehnike koji obezbeđuju pouzdane, objektivne i relevantne informacije u vezi sa definisanim kompetencama.

Testiranje ličnosti, sposobnosti i veština

Psihometrijska testiranja ličnosti ili sposobnosti kandidata mogu biti organizovana ili kao projekti za sebe ili kao deo procesa selekcije ili centra procene. Posedujemo veliku bazu testova i upitnika koji ispituju od karakteristika ličnosti, preko bihejvioralnih upitnika vezanih za kompetence do testova rezonovanja i sposobnosti. Za testiranje specifičnih znanja i veština razvili smo on-line alat Adecco Xpert. Bihejvioralne kompetence vezane za preference i ponašanja na poslu, menadžerske i liderske veštine, kao i emocionalne i socijalne aspekte ispitujemo putem licenciranih on-line alata. Cilj i metode testiranja se prilagođavaju svakom određenom projektu u dogovoru sa Vama. Nije nam cilj da opteretimo kandidate kao ni Vas suvišnim informacijama, već da nađemo pravi model u zavisnosti od potreba projekta.

Podrška pri tranziciji u karijeri (Outplacement)

Program namenjen zaposlenima koji su u potrazi za novim poslodavcem. Koncipiran kao obuka, program je usmeren na pružanje podrške zaposlenima u odlasku. Kroz primenu Lee Hecht Harrison metodologije pružamo struktuiranu podršku u tranziciji – kako najbrže doći do novog zaposlenja. Prilikom reorganizacije Vaše kompanije, naši sertifikovani Konsultanti sarađuju i na usluzi su učesnicima programa koji varira po dužini u zavisnosti od nivoa njihove prethodne pozicije.