Usluge

Obračun plata i HR administracija

  • Obračun zarada i naknada za zaposlene i druga lica van radnog odnosa angažovane od strane klijenta, u skladu sa važećom regulativom
  • Kalkulacija u skladu sa unapred dogovorenim rokovima
  • Obračun godišnjih prihoda i izveštavanje
  • Prilagođenost izveštaja zahtevima klijenata, fleksibilnost formata dokumenata, kompatibilnost sa drugim sistemima, automatizacija procesa
  • Potpuna tajnost podataka