Usluge

Psihološka testiranja

Testiranje ličnosti, sposobnosti i veština

Psihometrijska testiranja ličnosti ili sposobnosti kandidata mogu biti organizovana ili kao projekti za sebe ili kao deo procesa selekcije ili centra procene. Posedujemo veliku bazu testova i upitnika koji ispituju od karakteristika ličnosti, preko bihejvioralnih upitnika vezanih za kompetence do testova rezonovanja i sposobnosti. Za testiranje specifičnih znanja i veština razvili smo on-line alat Adecco Xpert. Bihejvioralne kompetence vezane za preference i ponašanja na poslu, menadžerske i liderske veštine, kao i emocionalne i socijalne aspekte ispitujemo putem licenciranih on-line alata. Cilj i metode testiranja se prilagođavaju svakom određenom projektu u dogovoru sa Vama. Nije nam cilj da opteretimo kandidate kao ni Vas suvišnim informacijama, već da nađemo pravi model u zavisnosti od potreba projekta.