Usluge

Staffing rešenja

Adecco obezbeđuje angažovanje zaposlenih kroz privremeno ili stalno zapošljavanje. Bilo da su u pitanju sezonske fluktuacije u poslovanju, iznenadna bolovanja, porodiljska odustva, ili ukoliko postoji zabrana direktnog zapošljavanja, Adecco je u mogućnosti da vam obezbedi zaposlene koji će omogućiti neometano odvijanje poslovanja kompanije.

Outstaffing

Outstaffing pruža mogućnost kompanijama da celokupno poslovanje ili njegove delove prenesu na Adecco tako što će zaposleni izabrani od strane klijenta biti angažovani preko Adecco-a. Adecco će biti odgovoran za kompletnu administraciju zaposlenih koja uključuje između ostalog obračun i isplatu zarada, poreza i doprinosa, HR administraciju osoblja, usaglašenost sa zakonima i sva pravna pitanja u skladu sa Zakonom o radu u Srbiji, dok će klijent nastaviti da rukovodi osobljem angažovanim posredstvom Adecco-a.

Temporary/permanent staffing

Kompletna usluga može početi od traženja i selekcije zaposlenih potrebnih klijentu, preko angažovanja, celokupne administracije (outstaffing), sve do izdavanje jedne finalne fakture. Adecco sa zaposlenima sklapa Ugovor o radu za privremeno/stalno obavljanje poslova i upućuje ih na rad korisnicima usluge. Zaposleni rade pod nadzorom klijenta i u skladu sa njegovim procesom rada.

Try and Hire

Ovom uslugom kombinujemo selekciju kako privremenog tako i stalnog osoblja, regrutujemo kandidata koji radi za klijenta, ali ga zapošljava Adecco na određeni vremenski period. Po isteku ovog perioda klijent, ukoliko je zadovoljan zaposlenim, ima pravo da ga direktno zaposli kao člana svog osoblja.

 

Usluge