Uvjeti korištenja stranice

Predmet

Ovim Uvjetima korištenja regulira se korištenje (uključujući i pristup) internetske stranice adecco.com društva Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30,  CH-8008 Zurich, Švicarska  i internetske stranice adecco.hr društva Adecco Hrvatska d.o.o., Zagreb, Ulica fra Grge Tuškana 37, OIB: 34172313150, MBS: 080414726, broj evidencije kod Ministarstva: UP/I-102-02/10-04/05 od 14.06.2010. (u nastavku: “Adecco” ili “mi”), te sadržaja i usluga koji su dostupni na navedenoj stranici (“internetska stranica”). Svaka osoba koja pristupi internetskoj stranici (“vi”) ovim putem prihvaća Uvjete korištenja na snazi u vrijeme vašeg posjeta internetskoj stranici.

Korištenjem internetske stranice izjavljujete da prihvaćate ove Uvjete korištenja i da se slažete s poštivanjem istih. Ako ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, molimo da ne koristite internetsku stranicu.

Sadržaj i usluge koje vam pružamo na našoj internetskoj stranici (redom “sadržaj” i “usluge”) mogu biti regulirani Posebnim uvjetima (“Posebni uvjeti”) koje prihvaćate svaki put kada pristupite navedenom sadržaju ili usluzi. U slučaju nepodudaranja ili proturječnosti Uvjeta korištenja s Posebnim uvjetima, Posebni uvjeti će prevladati nad Uvjetima korištenja.

Uvjete korištenja prihvaćate prilikom svakog pristupa internetskoj stranici, a Posebne uvjete prihvaćate pri svakom korištenju pripadajućeg sadržaja ili usluge.

Pristup internetskoj stranici dopušta se na određeno vrijeme, a mi zadržavamo pravo povlačenja ili izmijene sadržaja i usluga dostupnih na našoj internetskoj stranici bez slanja obavijesti (vidi dolje). Nećemo biti odgovorni u slučaju da je internetska stranica nedostupna iz bilo kojeg razloga, u bilo koje vrijeme i u bilo kojem trajanju.

Povremeno svojim registriranim korisnicima možemo ograničiti pristup nekim dijelovima internetske stranice ili cijeloj stranici.

Ako odaberete ili vam je dodijeljena korisnička identifikacijska šifra, lozinka ili bilo koja druga informacija u sklopu naših sigurnosnih procedura, navedenu informaciju morate čuvati kao povjerljivu i ne smijete je otkrivati trećima. Imamo pravo onesposobiti u bilo kojem trenutku svaku korisničku identifikacijsku šifru ili lozinku koju ste sami odabrali ili koja vam je dodijeljena ako utvrdimo da niste ispunili neku od odredbi iz ovih Uvjeta korištenja.

Vi ste odgovorni za sve potrebne pripreme oko pristupa internetskoj stranici. Također ste dužni pobrinuti se da je svaka osoba koja pristupa internetskoj stranici putem vaše internetske veze upoznata s ovim Uvjetima korištenja te da ih prihvaća.

Korištenje internetske stranice

Internetska stranica ne predstavlja niti podrazumijeva izvor savjeta ili sredstvo za uspostavljanje bilo kakvih poslovnih odnosa među nama.

Ovim putem primate na znanje te dobrovoljno i izričito prihvaćate da je korištenje internetske stranice jedino i isključivo na vlastitu odgovornost.

Pri korištenju internetske stranice nećete djelovati na način koji može naštetiti imidžu, interesima ili pravima našeg društva ili neke od naših podružnica (“poduzeća grupe Adecco Group”), ili koji može naštetiti, učiniti neupotrebljivom ili opteretiti internetsku stranicu, ili koji može onemogućiti, na bilo koji način, normalno korištenje internetske stranice od strane drugih posjetitelja.

Mi provodimo odgovarajuće mjere sigurnosti koje omogućuju otkrivanje virusa. Morate ipak biti svjesni da postojeće mjere sigurnosti za računalne sustave na Internetu nisu u potpunosti pouzdane te stoga ne možemo jamčiti nepostojanje virusa ili bilo kojih drugih elemenata koji mogu uzrokovati promjene vašeg računalnog sustava (hardvera i softvera) ili podataka i datoteka u vašem sustavu.

Sadržaj

Trudimo se osigurati vam najbolju moguću kvalitetu sadržaja koji je ažuriran na odgovarajući način. Međutim, ne jamčimo da je sadržaj koristan, precizan, cjelovit, relevantan i/ili da je kao takav ažuriran, te izričito odbacujemo svaku odgovornost za pogreške ili propuste vezane za sadržaj i internetsku stranicu.

Stavljanje sadržaja na internetsku stranicu ni na koji način ne podrazumijeva pružanje usluga osoblja niti bilo koju drugu vrstu usluge. Adecco i poduzeća grupe Adecco Group izričito isključuju svaku vrstu odgovornosti za odluke koje donesete na temelju sadržaja.

Izostanak ponuda ili zahtjeva

Informacije dostupne na internetskoj stranici ne predstavljaju ponudu ili poziv na kupnju ili prodaju, trgovanje ili bilo koju vrstu transakcije s Adeccovim vrijednosnim papirima. Investitori se ne smiju oslanjati na navedene informacije pri donošenju odluka o investicijama.

Prava intelektualnog vlasništva

Mi smo vlasnici cjelokupnog sadržaja na internetskoj stranici ili imamo dozvolu za njegovo korištenje. Sve što vidite ili pročitate na internetskoj stranici (kao što su slike, fotografije, prikazi, tekstovi, video zapisi i ostali materijal) zaštićeno je u cijelom svijetu autorskim pravom, dizajnom, žigom i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. U svakom trenutku dužni ste poštivati sva prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici, te sadržaj i usluge, bilo da su u vlasništvu našeg društva, drugog poduzeća grupe Adecco Group ili trećih. Ne smijete preuzimati ili pokušavati preuzeti bilo koji sadržaj na način koji vam na internetskoj stranici nije omogućen.

Ovi Uvjeti korištenja ili vaše korištenje internetske stranice ni u kojem vam slučaju ne jamči ikakvo pravo intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici, sadržaj ili usluge, osim onih navedenih u ovom dokumentu ili u Posebnim uvjetima. Stoga vam izričito zabranjujemo reprodukciju, prijenos, distribuciju ili javno objavljivanje bilo koje vrste, te stavljanje na raspolaganje, izvlačenje, ponovno korištenje ili slanje, odnosno korištenje bilo koje druge vrste, na bilo koji način ili bilo kojim putem, nekog dijela internetske stranice, sadržaja ili usluge, osim propisanog u ovim Uvjetima korištenja, Posebnim uvjetima ili važećim zakonima i drugim propisima ili u slučaju izričitog odobrenja od strane nositelja relevantnih prava.

Poveznice i povezivanje

Na internetskoj stranici mogu se nalaziti poveznice na druge internetske stranice trećih koji nisu povezani s nama. Korištenje poveznica na navedene stranice trećih ne podrazumijeva naše jamstvo za te stranice. Mi nismo provjerili sve stranice koje su povezane s našom internetskom stranicom niti smo odgovorni za sadržaj ili točnost bilo kojih vanjskih stranica ili stranica povezanih s našom internetskom stranicom. Korištenje poveznica na bilo koje vanjske stranice ili stranice trećih je na vlastitu odgovornost.

Svako povezivanje na našu internetsku stranicu sa stranica trećih zahtjeva naše prethodno pisano odobrenje.

Osobni podaci

Prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka regulirano je našom Politikom zaštite privatnosti koja je priložena ovim Uvjetima korištenja.

Izostanak jamstva, ograničenja ili odgovornosti

Ne jamčimo niti izjavljujemo da su internetska stranica, sadržaj ili usluge točni, cjeloviti, bez pogrešaka ili pouzdani, niti da njihovo korištenje neće narušiti prava trećih. Također ne jamčimo niti izjavljujemo da će funkcionalni aspekti internetske stranice, sadržaja ili usluga biti bez pogrešaka niti da njihovi poslužitelji ne sadrže viruse ili neke druge štetne komponente. Korištenje internetske stranice, sadržaja ili usluga je na vlastitu odgovornost, a sve na internetskoj stranici nudi se “U POSTOJEĆEM OBLIKU” I “NA POSTOJEĆI NAČIN” BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, BILO IZRIČITIH ILI PRETPOSTAVLJENIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA, PRETPOSTAVLJENA JAMSTVA O TRŽIŠNOJ PRIMJERENOSTI, ZADOVOLJAVAJUĆOJ KVALITETI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, ODGOVARAJUĆOJ PAŽNJI I UMIJEĆU ILI NE KRŠENJU.

U mjeri dopuštenoj važećim propisima, nećemo biti odgovorni za gubitak koji proizlazi ili je povezan s korištenjem internetske stranice, sadržaja ili usluga, bilo izravnog ili neizravnog te se odričemo svake odgovornosti za prestanak korištenja, prekid poslovanja, gubitak prihoda ili podataka ili za slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste neovisno o tipu postupka, bio u smislu kršenja ugovora (uključujući nemar) ili drugo, čak i ako smo bili upozoreni na mogućnost nastanka navedene štete.

Izmjene ovih uvjeta korištenja

Svaku izmjenu koju naknadno unesemo u ove Uvjete korištenja objavit ćemo na ovoj stranici. Registrirani korisnici bit će obaviješteni o promjenama ovih Uvjeta korištenja, putem e-adrese ili objave na web stranici ili objave uz prijavni prozor.  

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se švicarsko zakonodavstvo. Ovime prihvaćate da svaki spor koji proizlazi ili je povezan s vašim korištenjem internetske stranice ulazi u izričitu nadležnost redovnih sudova u Zürichu, Kanton Zürich, Švicarska. Međutim, mi zadržavamo pravo pokretanja spora protiv vas zbog kršenja ovih Uvjeta korištenja pred nadležnim sudom u zemlji vašeg prebivališta ili pred nadležnim sudom u bilo kojoj drugoj zemlji.

Kontakt

Pitanja, komentare i zahtjeve vezane za ove Uvjete korištenja slobodno nam šaljite na adresu društva Adecco Group AG, Press office, Bellerivestrasse 30, CH-8008 Zurich, Švicarskana press.office@adecco.com ili info@adecco.hr .